E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMladí demografové na Albertově posedmé

Sdružení Mladých demografů vzniklo v rámci katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty již v roce 2009 a jedním z hlavních cílů byla motivace a podpora studentů demografických oborů a začínajících vědců v oblasti vzájemné spolupráce a mezinárodních aktivit. Jednou z nejviditelnějších činností sdružení je pak každoroční pořádání mezinárodní konference pod názvem „Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe“, která se již tradičně koná v únoru na půdě Přírodovědecké fakulty na Albertově.

 

V letošním roce se konference Mladých demografů uskutečnila již posedmé (11. a 12. února 2016). Partnery akce se stal SAS Institut ČR a Sociologický ústav Akademie věd ČR, akci dále podpořil i Český statistický úřad, katedra demografie a geodemografie, Geografická sekce Přírodovědecké fakulty a Studentská komora Akademického senátu Přírodovědecké fakulty.

Na základě letošního ročníku, i několika ročníků předchozích, je možné konstatovat, že konference Mladých demografů se již stala téměř tradičním místem setkání mladých lidí zajímajících se o otázky populačního vývoje. O dvoudenní akci je v posledních letech stále větší zájem a především nás těší, že povědomí o akci v odborné veřejnosti již výrazně přesahuje hranice Evropy. Na letošní konferenci zaznělo téměř dvě desítky ústních příspěvků, které byly navíc doplněny desítkou tištěných posterů. Zhruba dvě třetiny aktivních účastníků tvořili zástupci zahraničních vysokých škol a odborných pracovišť. Kromě evropských zemí (např. Rumunsko, Německo, Lotyšsko, Moldávie, Srbsko, Dánsko nebo Řecko) byly zastoupeny i univerzity v Jižní Koreji, USA, Kanadě, Mexiku nebo Nigérii.

 

Francisco Villavicencio, University of Southern Denmark, Dánsko

 

Cílem konference není diskutovat jen jednu z možných oblastí demografického výzkumu, ale představovat šíři demografie a aktuální témata, která se v poslední době předmětem výzkumu stala. V letošním roce bylo, podobně jako v letech předchozích, hodně prostoru věnováno analýze úmrtnosti v Evropě a ve světě. Především se jednalo o výzkum dlouhodobějších trendů a možnosti studia tohoto procesu ve vyspělých i rozvojových státech. Kromě značného významu takové analýzy pro oblast medicíny nebo epidemiologie byly také nastíněny dopady pro životní pojištění nebo populační prognózy. Druhým zásadním tématem konference se nepochybně stala otázka vývoje plodnosti, postavení žen ve společnosti i v domácnosti a reprodukčního zdraví. Tato problematika nepřestává být zásadní i v českém prostředí. Z demografického pohledu se v tomto směru navíc stále otevírají nové možnosti analýzy.

 

Náhled na posterovou sekci v rámci konference během neformální diskuse

 

Třetím zásadním okruhem řešeným a diskutovaným v rámci konference se stal populační vývoj a život společnosti v minulosti. Ačkoli v porovnání s předchozími dvěma nosnými tématy se toto může zdát méně aktuální, není tomu zcela tak. Právě na základě historického demografického vývoje v dnešních vyspělých státech je možné se dozvědět mnohé o současné situaci v rozvojových státech a možnostech řešení jejich specifických problémů.

 

Esther Lee, Seoul National University, Jižní Korea

 

Závěrem je třeba říci, že kromě diskuse nad mnoha zajímavými otázkami demografie se především podařilo opět dosáhnout úžasné a obohacující výměny zkušeností mezi českými a zahraničními studenty a mladými i o něco zkušenějšími vědci. Tradičně se akce nesla v přátelském a neformálním duchu a podařilo se navázat mnohé kontakty v pracovní i osobní rovině. Doufáme, že i všechny budoucí akce se vydaří alespoň tak, jako ta letošní. Již nyní si dovolujeme všechny zájemce pozvat na v pořadí již osmou konferenci Mladých demografů v roce 2017. Do té doby je možné si prohlédnout letošní příspěvky alespoň na webové stránce (http://www.demografove.estranky.cz/en/articles/conferences/7th-demographic-conference-of--young-demographers------presentations-and-online-discussion-forum.html), kde je k nim otevřena i online diskuse.

 

Levá rýsovna na Albertově kapacitně sotva stačila

 

Véronique Deslauriers, University of Montreal, Kanada

 

Klára Hulíková, Olga Kurtinová, Barbora Kuprová, Tereza Pachlová, Dan Kašpar

Publikováno: Středa 17.02.2016 13:10

Akce dokumentů