E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
soutez.png
Vyhlášení 3. ročníku soutěže České demografické společnosti
Česká demografická společnost vyhlašuje 3. ročník soutěže o Nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie nebo jiném blízkém oboru, a to za práce obhájené v akademickém roce 2017/2018.
prace.png
Soutez_CDS_2018.pdf
MU.jpg
Masarykova univerzita: FSS, ÚPS a KS – výběrové řízení
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, vyhlašuje výběrové řízení na 2 místa odborného asistenta / odborné asistentky pro Ústav populačních studií a Katedry sociologie s nástupem od 1. 1. 2019. Termín přihlášek do 20. 10. 2018.
MUs.jpg
Dny geografie 2018
Pozvánka na tradiční akci Dny geografie, která se letos na Geografické sekci uskuteční v týdnu od 19. do 23. listopadu 2018. Součástí akce bude celá řada demografických přednášek.
Termíny státních závěrečných zkoušek na katedře
Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob na Katedře demografie a geodemografie, PřF UK v zimním termínu akademického roku 2018/2019
Info_zimni termin_web.pdf
Nabídka místa - ČSÚ
Český statistický úřad, odbor vnější komunikace, hledá odborného referenta na dobu určitou do oddělení informačních služeb a pracovníky na tři pracovní místa pro koordinaci příprav a zpracování SLDB 2021
ČSÚ.jpg
Zpráva o rodině 2017 – od materiálního zajištění po (harmonické) rodinné vztahy
Pozvánka na Diskusní večer České demografické společnosti, přednáší PhDr. Věra Kuchařová, CSc., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.
rodina.png
DV_CDS_2018-11-21_Zprava-o-rodine.pdf
Velky_Letak_KDGD_2018_v2a.PNG
Velky_Letak_KDGD_2018_v2b.PNG
Informace pro zájemce o studium demografie na PřF UK
Studium demografie na naší katedře je třístupňové – bakalářské, navazující magisterské a doktorské. Od akademického roku 2019/2020 je možné demografii v rámci bakalářského stupně studovat ve specializaci jak se sociální geografií a sociologií, jako tomu je nyní, ale nově také s historií či veřejnou a sociální politikou!
Sociální nerovnosti ve výskytu zhoubných novotvarů
Pozvánka na přednášku Ivany Kulhánové, Ph.D. (post-doktorský pobyt v rámci OP VVV).
Pozvánka na přednášku.pdf
Vyhlášení2018.jpg
Vachuška.jpg
Altová.jpg
Úspěch našich absolventů...
Česká demografická společnost vyhlásila výsledky již 3. ročníku soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru demografie. Vítězem se stal Jakub Vachuška za svou bakalářskou práci obhájenou na katedře demografie a geodemografie.
Vachuška_r.jpg
Selected methods of measuring social and health inequalities
Přednáška Ivany Kulhánové, Ph.D. (post-doktorský pobyt v rámci OP VVV)
Pozvánka Kulhanova.pdf
Konference ČDS 2019
49. konference České demografické společnosti na téma Demografie – město – venkov se uskuteční v Lednici ve dnech 22.–24. května 2019. PROGRAM KONFERENCE
Ikona_KonfCDS2019.png
ČDS_konference_2019_CfP_v2.pdf
Konference2019_banner.png
Nabídka PhD pozice v projektu Epidemiologicko-sociologické a zdravotní souvislosti s denním režimem české populace
PhD pozici nabízí Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.
alarm-clock-2116007_1280.jpg
Info_jarni termin_web.pdf
Info k jarním termínům SZZK na demografii
Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob na Katedře demografie a geodemografie, PřF UK v jarním termínu akademického roku 2018/2019
Info_jarni termin_web2.pdf
Info_jarni termin_web2.pdf
ČDS_konference_2019_CfP_v2.pdf
Do family policies affect fertility? | Fertility-limiting policies and distorted sex ratios at birth in China
Pozvánka na dvě přednášky zahraničních přednášejících na katedře demografie a geodemografie.
parental-leave.gif
Info k podzimním termínům SZZK na demografii
Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob na Katedře demografie a geodemografie, PřF UK v podzimním termínu akademického roku 2018/2019
Info_podzimni termin_web.pdf
ČDS_konference_2019_Pozvánka.pdf
ČDS_konference_2019_Program.pdf
Kniha.png
Vyšla nová kniha „Česká rodina na počátku 21. století“
Křest knihy se konal 18. 6. 2019. Doporučujeme nejen demografům. Kniha podává přehledný souhrn všech důležitých aspektů souvisejících s rodinným a reprodukčním chováním české populace.
Kniha_r.png
Pozvanka_Kucharova_Ceska rodina 21 stoleti_297x230-web_A.pdf
JKoc_CT24.PNG
Doc. Jiřina Kocourková hostem 90’ ČT24
Hlavní hostem pořadu 90’ ČT24 na téma "Obyvatel Česka přibývá, ale populace stárne" dne 12. 6. 2019 byla doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. z naší katedry.
JKoc_CT24_r.PNG
Pozvánka na 11. ročník konference Mladých demografů
Konference se bude konat na Albertově ve dnech 5.–7. února 2020. Letošními významnými hosty konference jsou Domantas Jasilionis (Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock) a Timothy Riffe (Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock).
Podle popelnice poznáš člověka
S nákupem v obchodě má zkušenost snad každý z nás. Stejně jako se mezi sebou liší nákupní košíky, liší se i obsah našich popelnic. I když se Česko aktuálně umisťuje na předních příčkách v třídění odpadu, je z hlediska produkce odpadu stále co zlepšovat. Znalost odlišných vzorců chování obyvatel by v této oblasti mohla výrazně pomoci. Právě na výzkum sociodemografických faktorů a jejich vlivu na produkci odpadu se zaměřili badatelé z katedry demografie a geodemografie Kristýna Rybová, Boris Burcin a Tomáš Kučera ve spolupráci s dalšími třemi vědeckými pracovišti v Česku.
SAS_ico1.png
Katedra demografie a geodemografie je jediným pracovištěm na světě s oprávněním vydávat SAS Joint Certificate v programu Advanced Demographic Analytics
Od akademického roku 2019/20 se katedra demografie a geodemografie PřF UK zařadila na seznam pracovišť v rámci tzv. SAS Joint Certificate Program a získala tak oprávnění vydávat celosvětově uznávané a velmi prestižně vnímané SAS Joint Certificate deklarující pokročilou znalost programování a využívání software SAS s konkrétním zaměřením.
SAS_ico2.png
Setkání u příležitosti tří desetiletí uplynulých od úmrtí prof. Jaromíra Korčáka
JKorcak_r.jpg
Setkání_J_Korčák_30_let_Jevíčko_Vrážné.pdf
muni-masarykova_univerzita-logo-000-810x456.jpg
Masarykova univerzita: nabídka pozice
Masaryk University seeks to appoint a doctoral student or a post-doctoral scholar in the Office of Population Studies and Department of Sociology as soon as possible, but no later than July 1, 2020.
Úspěch studentů naší katedry!
Ve 4. ročníku soutěže České demografické společnosti, z.s. o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie vyhráli kategorie bakalářských i diplomových prací absolventi naší katedry.
Zúčastnění ocenění soutěžící.jpg
Jan Šibík 02.jpg
Valentýna Bugošová 03.jpg
Informace pro studenty k předmětu Demografie v životním pojištění
Změna "vyučovanosti" předmětu Demografie v životním pojištění v akademickém roce 2019/2020
MD_pozvanka.PNG
MD_programme.pdf
MD_pozvanka.pdf
KonferenceCDS_2020_CfP.png
50. výroční konference České demografické společnosti
Konference byla zrušena
KonferenceCDS_2020_CfP.pdf
Letak-NMgr-Strucny_KDGD_2020_v1.png
Navazující dvouletý magisterský program DEMOGRAFIE otevřen i pro studenty z jiných VŠ
V nové akreditaci došlo k větší flexibilizaci studijního plánu, nově je více zpřístupněn také studentům, kteří absolvovali jiné bakalářské studium! Neváhejte, poslední možnost podání přihlášky do 29. 2. 2020!
NMgr-Demografie_KDGD_Predmety.pdf
Letak-NMgr-Podrobny_KDGD_2020_web.pdf
Letak-NMgr-Strucny_KDGD_2020_v1_s.png
Letak-NMgr-Strucny_KDGD_2020_web.pdf
Letak-NMgr-Strucny_KDGD_2020_tisk.pdf
Výběrové řízení na Erasmus+ pro akademický rok 2020–2021
Vyhláška k výběrovému řízení na studijní místa v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a bilaterálních smluv katedry demografie a geodemografie
Erasmus+.jpeg
VR_Erasmus_2020.pdf
Erasmus+.jpg
SZZK_Jaro2020.PNG
Info_jarni termin_web.pdf
Předběžné termíny pro konání obhajob a SZZK na KDGD
Jedná se o aktuální pravděpodobné termíny, které čekají na schválení studijním oddělením.
Geografie_Hulíková_2020.PNG
Demographic aspects of the COVID-19 pandemic in Italy, Spain, Germany, and South Korea
Článek RNDr. Kláry Hulíkové Tesárkové, Ph.D. z katedry demografie a geodemografie v aktuálním čísle časopise Geografie na aktuální téma...
Geografie.PNG
Karolínum_Pavlík-1.jpg
Karolínum_Pavlík-2.jpg
Karolínum_Pavlík-2s.jpg
Karolínum_Pavlík-3.jpg
Prof. Pavlík laureátem pamětní medaile Přírodovědecké fakulty
Přírodovědecká fakulta slaví 100 let od svého založení. U této příležitosti udělil děkan PřF UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. na Slavnostním zasedání Vědecké rady PřF UK v Karolinu pamětní medaile významným osobnostem naší fakulty. Mezi oceněnými nechyběl ani prof. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., DrSc.
Informace o zahájení výuky na katedře demografie a geodemografie
Dopis vedoucí katedry doc. RNDr. Jiřiny Kocourkové, Ph.D. studentům.
info_studentům_září2020_final.pdf
Termíny.PNG
Termíny SZZK a obhajob v zimním termínu
Informace o termínech státních závěrečných zkoušek a obhajob na Katedře demografie a geodemografie, PřF UK v zimním termínu akademického roku 2020/2021
Využití standardních a prospektivních ukazatelů věkové struktury
Články na téma využití standardních a prospektivních ukazatelů věkové struktury, které vyšly v posledních měsících v impaktovaných časopisech a jejichž spoluautorem je RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Fig04_Prop-65-RLE15.png

Akce dokumentů