E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2020

Řízení ke jmenování profesorem zahájená v roce 2020
doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
PřF UK / obor: Makromolekulární chemie / řízení zahájeno: 30.1.2020/ VRF: 7.1.2021/ jmenován k 15.12.2021
doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
Univerzita Karlova,PřF UK/ obor: Genetika, molekulární biologie a virologie/ Řízení zahájeno: 26.2.2020/ VRF: 8.4.2021/jmenován k 15.12.2021
doc. RNDr. Helena Rýšlavá, CSc.
Univerzita Karlova, PřF UK/ obor: Biochemie/ Řízení zahájeno: 30.6.2020 / VRF: 8.4.2021/jmenována k 15.12.2021
Ing. Pavel Kočovský, CSc.
PřF UK / obor: Organická chemie / řízení zahájeno: 9.7.2020
doc. Mgr. David Staněk, Ph.D.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i./ Obor: Genetika, molekulární biologie a virologie./ Zahájeno: 17.7.2020 /VRF: 14.10.2021/ jmenován k
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
PřF UK /Obor: Anorganická chemie/ Zahájeno: 10.09.2020/ VRF:13.5.2021/jmenován k 15.12.2021
doc. RNDr. Radan Huth, DrSc.
PřF UK/ Obor: Fyzická geografie /Zahájeno:16.10.2020/ VRF: 13.5.2021/jmenován k 15.12.2021
doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
PřF UK / obor: Zoologie / řízení zahájeno: 1.12. 2020/VRF: 13.1.2022

Akce dokumentů