E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2006

Jmenovací řízení zahájená v roce 2006
Doc. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Katedra botaniky / obor: Botanika / jmenován k datu 2.3.2009
Doc. RNDr. Jan Kovář, DrSc.
3. LF UK / obor: Buněčná a vývojová biologie / jmenován k datu 5.11.2007
Doc. RNDr. Karel Bezouška, CSc.
Katedra biochemie PřF UK / obor: Biochemie / jmenován k datu 16.4.2007
Doc. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.
Katedra parazitologie PřF UK / obor: Parazitologie / jmenován k datu 20.5.2008
Doc. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Katedra parazitologie PřF UK / obor: Ekologie / jmenován k datu 5.11.2007
Doc. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR / obor: Fyziologie živočichů / jmenován k datu 20.5.2008
Doc. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Katedra genetiky a mikrobiologie, obor: Genetika, molekulární biologie a virologie / jmenována k datu 1.11.2008

Akce dokumentů