E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2011

Jmenovací řízení zahájená v roce 2011
Doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
Ústav experimentální botaniky AV ČR / obor: Anatomie a fyziologie rostlin / řízení zahájeno: 27.1.2011 / VRF 12.4.2012 / jmenována k datu 11.6.2013
doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Katedra experimentální biologie rostlin / obor: Anatomie a fyziologie rostlin / řízení zahájeno: 7.2.2011 / VRF 8.12.2011 / jmenována k datu 16.11.2012
doc. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.
Ústav molekulární genetiky AV ČR / obor: Imunologie / zahájení řízení: 10.3.2011 / VRF 7.6.2012 / jmenován k datu 11.6.2013
doc. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
Katedra analytické chemie / obor: Analytická chemie / řízení zahájeno: 1.4.2011 / VRF 9.2.2012 / jmenován k datu 16.11.2012
doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje / obor: Sociální geografie a regionální rozvoj / řízení zahájeno: 1.6.2011 / VRF 7.6.2012 / jmenován k datu 11.6.2013
doc. David Storch, Ph.D.
Centrum pro teoretická studia a katedra ekologie PřF UK / obor: Ekologie / řízení zahájeno: 27.9.2011 / VRF 10.5.2012 / jmenován k datu 11.6.2013

Akce dokumentů