E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2021

Řízení ke jmenování profesorem zahájená v roce 2021
doc. RNDr. Jiří Vondrášek, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR / obor: Fyzikální chemie / řízení zahájeno: 3.2.2021 / VRF 11.11.2021
doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr., Dr. rer. Nat.
PřF UK / obor: Experimentální biologie rostlin / řízení zahájeno: 8.4.2021 / VRF 11.11.2021
doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR /obor: Environmentální vědy/ řízení zahájeno: 6.4.2021/ VRF 9.12.2021
doc. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc. DSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR /obor: Fyzikální chemie/ řízení zahájeno: 23.4.2021 / VRF 11.11.2021
doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Antropologie/ Zahájeno: 29.9.2021/ VRF:7.4.2022
doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Organická chemie/ Zahájeno: 23.11.2021/ VRF:7.4.2022
doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.
Ústav makromolekulární chemie, AV ČR, v.v.i./Obor: Makromolekulární chemie/ Zahájeno: 23.11.2021
doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Filosofie a dějiny přírodních věd/ Zahájeno: 15.12.2021

Akce dokumentů