E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2012

Jmenovací řízení zahájená v roce 2012
doc. Ing. Michal Hocek. CSc., DSc.
ÚOCHB AV ČR a Katedra organické a jaderné chemie PřF UK / obor: Organická chemie / řízení zahájeno: 16.1.2012 / VRF 8.11.2012/ jmenován k datu 1.3.2014
doc. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie / obor: Fyzikální chemie / řízení zahájeno: 25.1.2012 / VRF 6.12.2012 / jmenován k datu 1.3.2014
doc. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer
Zdravotně sociální fakulta JčU v Českých Budějovicích, obor: Environmentální vědy / řízení zahájeno: 10.2.2012 / VRF 14.2.2013 / jmenován k datu 1.3.2014
doc. RNDr. Jiří Dědina, DSc.
Ústav analytické chemie, AV ČR, obor: Analytická chemie / řízení zahájeno: 16.4.2012 / VRF 16.5.2013 / jmenován k datu 1.3.2014
doc. RNDr. Evžen Stuchlík, CSc.
ÚŽP / obor: Environmentální vědy / řízení zahájeno: 18.6.2012 / VRF 16.5.2013 / jmenován k datu 1.3.2014
doc. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Katedra organické chemie / obor: Organická chemie / řízení zahájeno: 10.10.2012 / VRF 11.4.2013 / jmenována k datu 1.3.2014
doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie / obor: Fyzikální chemie / řízení zahájeno: 18. 12. 2012 / VRF 17.10.2013 / jmenován k datu 19.9.2014

Akce dokumentů