E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2022

Řízení ke jmenování profesorem zahájená v roce 2022
doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Makromolekulární chemie/ Řízení zahájeno: 23.2.2022/VRF 13.10.2022
doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Biochemie/ Řízení zahájeno:31.5.2022
doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Zoologie/ Řízení zahájeno: 20.6.2022
doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.
Státní zdravotní ústav/Obor: Biochemie/ Zahájeno: 26.7.2022
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
PřF UK/ Obor:Sociální geografie a regionální rozvoj /Zahájeno: 18.8.2022
doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
PřF UK/ Obor:Sociální geografie a regionální rozvoj / Zahájeno: 17.8.2022
doc. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích/Obor: Anorganická chemie/Zahájeno: 10.11.2022
doc. Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. Nat., DSc.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i./ Obor: Fyzikální chemie /Zahájeno: 20.12.2022

Akce dokumentů