E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2013

Jmenovací řízení zahájená v roce 2013
doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D.
Katedra botaniky PřF UK v Praze / řízení zahájeno: 2.5.2013 / VRF 16.1.2014 / jmenován k datu 19.9.2014
doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
ÚGMNZ / obor: Aplikovaná geologie / řízení zahájeno: 7.11.2013 / VRF 12.6.2014 / jmenován k datu 1.5.2015
doc. Ing. Jiří Šantrůček, CSc.
PřF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích / obor: Anatomie a fyziologie rostlin / řízení zahájeno: 2.12.2013 / VRF 9.10.2014 / jmenován k datu 1.5.2015

Akce dokumentů