E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. RNDr. Jan Suda, Ph.D.

Katedra botaniky PřF UK v Praze / řízení zahájeno: 2.5.2013 / VRF 16.1.2014 / jmenován k datu 19.9.2014

Akce dokumentů