E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2005

Jmenovací řízení zahájená v roce 2005
Doc. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc.
Katedra zoologie PřF UK / obor: Zoologie / jmenován k datu 5.11.2007
Doc. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové / obor: Organická chemie / jmenován k datu 16.4.2007
Doc. RNDr. Richard Hampl, DrSc.
Endokrinologický ústav Praha / obor: Biochemie / jmenován k datu 6.11.2006
Doc. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Katedra organické a jaderné chemie PřF UK / obor: Organická chemie / jmenován k datu 2.5.2006
Doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.
Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie / obor: Fyziologie živočichů / ŘÍZENÍ ZASTAVENO 5.11.2009
Doc. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.
Ústav molekulární genetiky AV ČR / obor: Genetika / jmenován k datu 6.11.2006
Doc. RNDr. Antonín Vlček, CSc.
University of London / obor: Anorganická chemie / jmenován k datu 2.5.2006

Akce dokumentů