E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2018

Řízení ke jmenování profesorem zahájená v roce 2018
doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK / obor: Sociální geografie a regionální rozvoj / řízení zahájeno: 22.11.2018/VRF 11.4.2019/ jmenován od 17.6.2020
doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně / obor: Geologie / Řízení zahájeno: 29.8.2018/ Řízení ukončeno: 14.11.2019
doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK / obor: Experimentální biologie rostlin / řízení zahájeno: 14.6.2018 / VRF 10.1.2019/ jmenován od 28.11.2019
doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Katedra botaniky PřF UK / obor: Botanika / řízení zahájeno: 14.6.2018/VRF 13.6.2019/jmenována od 17.6.2020
doc. RNDr. Ivan Hirsch, CSc.
Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK / obor: Genetika, molekulární biologie a virologie / řízení zahájeno: 8.3.2018 / VRF 14.3.2019 / jmenován od 28.11.2019
doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Katedra botaniky PřF UK / obor: Botanika / řízení zahájeno: 12.3.2018 / VRF 14.2.2019 / jmenován od 28.11.2019
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Katedra zoologie PřF UK; Národní ústav duševního zdraví / obor: Zoologie / řízení zahájeno: 3.1.2018 / VRF 8.11.2018 / jmenován od 23.5.2019

Akce dokumentů