E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2007

Jmenovací řízení zahájená v roce 2007
Doc. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
PřF Masarykovy univerzity Brno / obor: Botanika / jmenován k datu 2.3.2009
Doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů / obor: Geologie / jmenován k datu 2.3.2009
Doc. RNDr. Blanka Vlčková, CSc.
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie / obor: Fyzikální chemie / jmenována k datu 1.11.2008
Doc. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Botanický ústav AV ČR / obor: Ekologie / jmenován k datu 18.9.2009
Doc. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Katedra analytické chemie / obor: Analytická chemie / jmenován k datu 2.3.2009

Akce dokumentů