E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2016

Řízení ke jmenování profesorem zahájená v roce 2016
doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Katedra fyzické geografie a geoekologie / obor: Fyzická geografie / řízení zahájeno: 4.1.2016 / VRF 13.10.2016 / jmenován k datu 19.6.2017
doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
Ústav molekulární genetiky AV ČR / obor: Buněčná a vývojová biologie / zahájení řízení: 15.1.2016 / VRF 9.2.2017 / jmenován k datu 13.12.2017
doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Ph.D., HDR
Katedra antropologie a genetiky člověka / obor: Antropologie / řízení zahájeno: 19.1.2016 / VRF 13.10.2016 / jmenován k datu 19.6.2017
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK / obor: Fyzická geografie / řízení zahájeno: 29.2.2016 / jmenován k datu 19.6.2017
doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická / obor: Geologie / řízení zahájeno: 2.5.2016 / VRF 10.11.2016 / jmenován k datu 19.6.2017
doc. Mgr. Viktor Černý, Dr.
Katedra antropologie a genetiky člověka, Archeologický ústav AV ČR / obor: Antropologie / řízení zahájeno: 17. 5. 2016 / VRF 9.3.2017 / jmenován k datu 13.12.2017
doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
Katedra anorganické chemie / obor: Anorganická chemie / řízení zahájeno: 23.5.2016 / VRF 9.2.2017 / jmenován k datu 13.12.2017

Akce dokumentů