E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2008

Jmenovací řízení zahájená v roce 2008
Doc. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů / obor: Geologie / řízení zahájeno: 27.11.2008, VRF 7.5.2009 / jmenován k datu 30.4.2010
Doc. RNDr. Martin Braniš, CSc.
Ústav pro životní prostředí / obor: Environmentální vědy / řízení zahájeno: 10.3.2008 / VRF 4.12.2008 / jmenován k datu 18.9.2009
Doc. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Katedra biochemie / obor: Biochemie / řízení zahájeno: 5.9.2008 / VRF 5.2.2009 / jmenován k datu 30.6.2010
Doc. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Katedra biochemie / obor: Biochemie / řízení zahájeno: 9.6.2008 / VRF 8.1.2009 / jmenován k datu 18.9.2009
Doc. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie / obor: Analytická chemie / řízení zahájeno: 28.11.2008 / VRF4.6.2009 / jmenována k datu 30.4.2010

Akce dokumentů