E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2019

Řízení ke jmenování profesorem zahájená v roce 2019
Doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc., Ph.D.
Ústav geologie a paleontologie, PřF UK / obor: Geologie / řízení zahájeno: 5.4.2019/ VRF 12.12.2019/ Jmenování k datu: 15.12.2020
doc. RNDr. Martin Kundrát, Ph.D.
Centrum interdisciplinárnych biovied, Technologický a inovačný park, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach / obor: Geologie / řízení zahájeno: 26.2.2019 -řízení zastaveno
Doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Ústav pro životní prostředí PřF UK / obor: Environmentální vědy / řízení zahájeno: 18.2.2019 / VRF: 14.5.2020/ Jmenování k datu: 15.12.2020
prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK; University of Nebraska at Omaha / obor: Sociální geografie a regionální rozvoj / řízení zahájeno: 14. 2. 2019/VRF 13.6.2019/ Jmenování k datu: 17.6. 2020
doc. RNDr. David Mašín, M. Phil., Ph.D.
Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřF UK / obor: Aplikovaná geologie / řízení zahájeno: 8.2.2019/ VRF 12.12.2019 / Jmenování k datu: 15.12.2020
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Prorektor pro vědeckou činnost UK / PřF UK /obor: Biochemie /řízení zahájeno: 31.5.2019 / VRF: 14.5.2020/ Jmenování k datu: 15.12.2020
doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
Vedoucí výzkumné skupiny Fotochemie a supramolekulární chemie porphyrinoidů, katedra anorganické chemie/ PřF UK/ Obor:Anorganická chemie/Řízení zahájeno: 28.6.2019/ VRF: 14.5.2021/ Jmenován k 15.12.2021
doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
PřF UK/Obor: Analytická chemie/ Žádost podána: 24.9.2019/ VRF:8.10.2020/ jmenován od 8.5.2021
Doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
PřF UK / Obor:Analytická chemie/ Žádost podána:24.9.2019 / VRF: 14.5.2020/ Jmenování k datu: 15.12.2020
Doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
PřF UK/Obor: Geologie/ Řízení zahájeno: 22.10.2019 / VRF 12.11.2020/ jmenován k 15.12.2021
Doc. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.
Česká geologická služba (ČGS), Ústav petrologie a strukturní geologie, PřF UK/ Obor: Geologie/ Řízení zahájeno: 16.12.2019/ VRF: 12.11.2020/ jmenován k 8.5.2021

Akce dokumentů