E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.

Česká geologická služba (ČGS), Ústav petrologie a strukturní geologie, PřF UK/ Obor: Geologie/ Řízení zahájeno: 16.12.2019/ VRF: 12.11.2020/ jmenován k 8.5.2021

Akce dokumentů