E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2024

Řízení ke jmenování profesorem zahájená v roce 2024
doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.
PřF UK, PeDF UK, Česká školní inspekce/ Obor: Didaktika přírodovědných a environmentálních oborů/ Zahájeno: 29.1.2024

Akce dokumentů