E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSlapy optikou geografa

Výzkumné centrum historické geografie a Geografická knihovna pořádaly od 9. 9. 2013 do 10.10. 2013 výstavu pod názvem "Slapy optikou geografa". Výstava byla věnována nadcházejícímu životnímu jubileu doc. Ivana Bičíka. Jeho žáci a kolegové z geografické sekce PřF UK v Praze nechávají společně s fotografem Vojtěchem Pavelčíkem nahlédnout do minulosti a přítomnosti území kolem Slapské přehrady, které dopřává doc. Bičíkovi již několik desetiletí tvůrčího klidu.

SLAPY OČIMA GEOGRAFA

Seznam posterů:

1. Slapy optikou geografa. Výstavu připravili k příležitosti životního jubilea doc. Bičíka jeho žáci a

    kolegové (aut. výstavy Dana Fialová, Miroslav Marada, grafika Martina Hupková)

2. Cesta za poznáním: - směr SLAPY (Dana Řezníčková, Pavla Řezníčková, Jakub Čašek)

3. Historie rekreace kolem Vltavy před vznikem Vltavské kaskády ( Vojtěch Pavelčík)

4. Historie rekreace kolem Vltavy před vznikem Vltav. kaskády 2.část (Vojtěch Pavelčík)

5. Historie rekreace kolem Vltavy před vznikem Vltav. kaskády 3. část (V. Pavelčík)

6. Zaniklá sídla v oblasti Slapské přehrady ( Zd. Kučera, Přemysl Štych, Martina Andrštová)

   7. Slapy jako obytné zázemí Prahy (Martin Ouředníček)

8. Druhé bydlení na území  Slapské rekreační oblasti ( Dana Fialová, Jiří Vágner)

9. Slapská rekreační oblast (Dana Fialová, Jiří Vágner)

10. Dědictví krajiny v okolí vodní nádrže Slapy (Zdeněk Kučera, Silvie Rita Kučerová)

11. Základní školství na území Slapska (Silvie Rita Kučerová)

12. Doprava na Slapech v minulosti a v současnosti (Miroslav Marada)

13. Zemědělství v okolí Slapské nádrže po roce 1989 ( Zbyněk Janoušek)

14. Dlouhodobé změny krajiny středního Povltaví (Přemysl Štych)

15. Vodní nádrž Slapy (Miroslav Šobr)

16. Výběrová bibliografie prací doc. RNDr. Ivana Bičíka, CSc. 1969-2012

 

 

Akce dokumentů