E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeoportály

Odborné portály a webové stránky týkající se oboru geografie a průřezových oborů. (Členěno dle tematických kategorií.)
 • Věda.cz
  Průvodce informacemi o vědě a výzkumu. Tento odkaz vede ke kategorii Vědy o Zemi, atmosféře, životní prostředí.

Demografie

Doprava

Environmentální geografie

 • GEOBIO
  Web skupiny z PřF UK v Praze zabývající se geoekologickou a biogeografickou problematikou.
 • GEOSCAPE: krajina
  Metodika hodnocení sociálních a ekologických souvislostí ekonomické transformace: Teorie a aplikace (projekt geografie UJEP).

Evropská unie

Geografie

Geoinformatika

Geologie

Hydrologie  

Krajinná ekologie

Regionální rozvoj

Regiony

 

 • DigiArchiv SOA v Třeboni
 • Webová aplikace sloužící ke zpřístupnění digitalizovaných materiálů Digitálního archivu SOA v Třeboni.

Statistika

Zemědělství

 • Ekologické zemědělství
  Z dokumentů: Potenciál rozvoje ekologického zemědělství v České republice; Ekologické zemědělství v ČR, Greenmarketing; Založení ekofarmy - řešení ochrany životního prostředí a další.

Životní prostředí

Akce dokumentů