E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMapové servery

Přístupy k historickým či regionálním mapám, weby odborných institucí.

Dálkový průzkum Země

Geologické mapy

 • Geologické mapy Evropy 1780–1918
  Online prohlížeč historických map, který na svých stránkách zpřístupnila Česká geologická služba. Projekt „Geologické mapy z území České a Slovenské republiky do roku 1918“ zpřístupňuje výběr historických geovědních map z období před rokem 1918, konkrétně 385 samostatných map, 182 mapových příloh, 192 doplňkových textů, 50 vysvětlivek, 85 grafických příloh a 4 titulní listy. Mapy zobrazují především území Čech, Moravy, Slezska (450 map) a Slovenska (120 map), ale i přilehlá území v rámci Evropy (35 map). Součástí autorského rejstříku je 107 životopisů významných autorů, v polovině případů doplněných o jejich portréty. Česky, anglicky.

Historické mapy

 • Staré mapy Českých zemí
  Klaudyánova mapa, Helwigova mapa, Fabriciova mapa a spousta dalších.
 • Zpracované historické letecké snímky Bílinska
  Interaktivní mapová aplikace zpracovaných historických leteckých snímků bílinska včetně rekostrukcí původních digitálních modelů terénu s možností porovnání s aktuálními daty.
 • Šumava: "Kouhoutí kříž - Šumavské ozvěny"
  Tento web je věnován šumavské německé literatuře. Každý zastoupený autor je představen ukázkami z díla v překladech, v případě poezie i v originálním znění, krátkým medailonem a obrazovou přílohou, součástí publikace je rovněž studie v českém i německém jazyce. Nachází se zde mnoho historických map.
 • Turistická mapa Prahy
  Staré letecké snímky. Roky 1938, 1953, 1975, 2000, 2008.

Mapové portály - státy světa

Národní knihovna ČR

Odborné mapové servery ČR

 • Geofond
  Báňské mapy, sesuvy, geofyzikální prozkoumanost, geochemická prozkoumanost apod.
 • Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.
  Správci vodních toků, užívání vody a vliv na stav vod, podzemní voda, vodohospodářské mapy aj.
 • Mapový server Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
  Přírodní poměry, biotopy, habitaty, NATURA 2000 aj.
 • Portál veřejné správy ČR
  Hranice územních jednotek (NUTS, ORP, POU, městské části, obce, katastrální území), obce a komunikace. Hlukové mapy největších měst, silnic a železnic. Životní prostředí (krajinný pokryv, atmosféra, fragmentace krajiny dopravou, typologie krajiny, geomorfologické členění aj.), statistika, sčítání dopravy, II. vojenské mapování, vojenské mapy, hranice působnosti úřadů, znečištění a spousta dalších.
 • Portál Zeměměřičského úřadu
  Podrobné mapy. Databáze bodových polí (trigonometrická, nivelační a geodynamická síť). ZABAGED.

Plánování tras

 • Atlas.cz
  Plánovač tras, souřadnice GPS, měření vzdáleností, vodácké mapy, beta verze.
 • Cykloatlas on-line
  Cyklistické stezky (s popisem vlastnosti povrchu), kreslení tras a automatické vykreslování jejich profilů.
 • Map24
  Plánování cesty a mapy pro ČR, Evropu a USA.
 • Mapový server Českého svazu orientačního běhu
 • O2 Active - SmartMaps Navigator
  Navigační aplikace s audiovizuální navigací po naplánované trase.
 • Mapy.cz
  Seznam.cz, plánovač tras, možnost plánování: nejkratší/nejrychlejší, průjezdné obce, placené/neplacené úseky, souřadnice GPS, měření vzdáleností, historické, turistické, automapa, fotomapy, napojení na firmy, zobrazuje Evropu, podrobně ČR, mnoho dalších služeb, viz podrobná nápověda.

Regionální servery

Akce dokumentů