E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKnihovny

Nejvýznamnější oborové knihovny a přední knihovny ČR

Souborné katalogy

Geografické knihovny

Mapové sbírky

  • Mapová sbírka B.P.Molla, Atlas Austriacus.
    Moravská zemská knihovna.
  • Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd České republiky
    Byla založena při bývalém Státním historickém ústavu v Praze a její první přírůstky pocházejí z roku 1931. V současné době sbírka obsahuje cca 6 250 inventárních jednotek map a plánů včetně reprodukcí a cca 1 200 inventárních jednotek atlasů.
  • Mapová sbírka Univerzity Karlovy
    Mapová sbírka, která bylo založena roku 1920 jako Státní sbírka mapová Republiky československé, pečuje o kulturní odkaz nedocenitelné hodnoty, poskytuje podklady pro výzkumnou studijní činnost. Její kartografický fond patří mezi nejvýznamnější v ČR. Tvoří ho přes 2 000 atlasů (od 16. století), 60 glóbů, kolem 100 000 mapových listů i knižní a časopisecké svazky.

Národní knihovna ČR

Odborné knihovny

Šedá literatura

Akce dokumentů