E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Přírodovědecká fakulta hledá motiv svého nového znaku
V rámci prvního kola výběru nového fakultního znaku bylo zveřejněno 41 návrhů na motiv budoucího fakultního znaku. Postupující do druhého kola určí hodnotící komise, která přihlédne k hlasování akademické obce, které se uskuteční na začátku října 2015.
otazník.png
Vladimír Vondrejs: život mezi vědou a uměním
Život doc. RNDr. Vladimíra Vondrejse, CSc. (*1937) je s Přírodovědeckou fakultou UK spojen více než 50 let. Jakožto absolvent naší chemie poté většinu svého profesního života věnoval molekulární biologii a genovému inženýrství, jehož byl v naší republice jedním z duchovních otců. Na katedře mikrobiologie a genetiky působil několik desítek let a vychoval zde generace žáků. Někteří z nich zde působí dodnes. Tato legenda české vědy má však ještě další, vědeckým očím skrytější stránku. Vladimír Vondrejs je také velmi čilým výtvarníkem.
vondejs_oříz.jpg
Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje fotosoutěž pro amatéry o hodnotné ceny
Z vítězných fotografií bude sestaven nástěnný kalendář DZS pro rok 2016 a autoři oceněných fotografií budou věcně odměněni na vernisáži výstavy vítězných snímků. Budeme moc rádi, pokud se do soutěže zapojíte a zašlete nám své fotografie do 11.9.2015.
dzs.jpg
Mentoring ve firmě - příklad dobré praxe
Miroslav Šlehofer a Lukáš Michetschläger. Absolvent naší fakulty v roli mentora a její student v roli mentorovaného. Tato dvojice byla součástí prvního kola mentoringového programu, který pro studenty pořádá Přírodovědecká fakulta UK. O své zkušenosti se s námi podělili téměř na samotný závěr programu v sídle firmy, v níž mentoring probíhal.
šlehofer_oříz.jpg
Setkání absolventů PřF UK: Objevné cesty vědy a hudby
Alumni klub PřF UK zve absolventy, příznivce a zaměstnance Přírodovědecké fakulty UK na každoroční podzimní setkání. Na setkání vystoupí houslový virtuoz Jaroslav Svěcený s cembalistkou Jitkou Navrátilovou, naši fakultu bude v programu nazvaném Objevné cesty vědy a hudby reprezentovat prof. Bohumír Janský a ředitelka Mapové sbírky dr. Eva Novotná.
svěcený_oříz.jpg
svěcený_oříz.jpg
Fakultní školka Rybička otevírá nové kroužky, začínají v týdnu od 29. září
Školka Rybička, která sídlí ve zrekonstruované budově Benátská 4, otevírá od konce tohoto měsíce hned několik zájmových kroužků pro předškoláky a mladší školáky. V kroužcích mladých přírodovědců, chovatelů ale i na keramice či angličtině jsou stále volná místa. Hlásit se mohou nejen děti akademických pracovníků, ale všechny, které mají o témata kroužků zájem. Přihlášky je možné podávat po celé září.
školka - logo_menší.png
Absolventka naší fakulty Helena Fulková: Duše? Vždyť jsem biolog!
Jako první z českých vědců naklonovala myš, dokonce několik. Odborníků, kteří to dokázali, je ve světě jen pár. Za jejím úspěchem stojí mimo jiné preciznost a metodičnost, které zdědila po svém otci a dědovi, zakladateli reprodukční biologie v Československu.
14-21_FULKOVA (1)-1_oříz.jpg
loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb.png
Na podzim začnou české e-learningové kurzy o ochraně přírody. Přihlásit se můžete i vy!
Fórum ochrany přírody připravuje on-line vzdělávání v ochraně přírody, které bude rozšířeno oproti kurzům, které nabízelo v minulosti. Inovativní vzdělávací koncept účastníkům garantuje jednak rozvoj jejich stávajících odborných znalostí, ale zároveň nabídne nejnovější poznatky a příklady praxe z oblasti ochrany životního prostředí.
FOP inzerce opr.250x250_oříz.jpg
Fakultní nemocnice v Motole nabízí volná místa pro VŠ nelékaře do laboratorního provozu
fnmotol_oříz.png
Absolventka naší fakulty v hledáčku médií
Martina Benešová, která absolvovala naší fakultu v oboru Klinická a toxikologická analýza, je právě ve finální fázi doktorátu v německém Heidelbergu. Jejích výzkumů, které se týkají radiodiagnostiky a radiofarmak rakoviny prostaty, si nedávno všimlo hned několik významných českých časopisů.
40_92-95_mz-benesova-final-tyden_oříz.jpg
Na Albertově vznikne v horizontu sedmi let špičkové vědecké centrum
Desítky architektů budou v příštích měsících soupeřit o privilegium, aby se podle jejich návrhu proměnila tvář Albertova. Výstavba moderních výzkumných center pro potřeby tří fakult Univerzity Karlovy – 1. lékařské, Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální – je předmětem mezinárodní architektonické soutěže vyhlášené 1. září 2015. Ukončení výstavby se předpokládá v roce 2022, odhadované náklady představují 2,5 mld. korun hrazených ze státního rozpočtu. Jde o bezkonkurenčně nejvýznamnější projekt Univerzity Karlovy za posledních sto let. Oblast Albertova tak získá to, o čem se řadu let jen mluvilo: efektivní využití celé lokality a její oživení.
zima.jpg
Týden vědy a techniky bude probíhat i na naší fakultě
Týden vědy a techniky je jednou z nejrozsáhlejších, ne-li zcela nejrozsáhlejší akcí v oblasti komunikace a popularizace vědy v České republice. Naše fakulta se přidala k celé Univerzitě Karlově a pro zájemce z řad fakultní i laické veřejnosti připravila sérii přednášek předních odborníků na zajímavá témata. Celá série proběhne v mezi 3. - 13. 11. ve Velké geologické posluchárně na Albertově 6 od 18.00.
tyden vědy.png
ZŠ Praha-Lipence hledá učitele/učitelku přírodopis+zeměpis na zkrácený úvazek
Vhodné i pro studenty posledního ročníku. V případě oboustranné spokojenosti možnost získání smlouvy na dobu neurčitou.
zakladni-skola-praha-lipence-113253_oříz.png
Absolventka naší fakulty získala podporu Neuron Impuls
Doktorka Jana Dobrovolná vyvinula unikátní metodu, která umožňuje R-smyčky izolovat a identifikovat proteiny, které se podílejí na jejich metabolismu. Její výzkum může odhalit nové biomarkery přednádorových lézí a usnadnit tak jejich včasné rozpoznání.
dobrovolna_laureát.jpg
Absolventka katedry botaniky získala ocenění Česká hlava za výzkum řas jařmatek
Martina Pichrtová z katedry botaniky naší fakulty získala letos prestižní ocenění Česká hlava v kategorii Doctorandus. Její odborná kariéra se točí z velké části okolo arktických a antarktických vláknitých zelených řas jařmatek. Mladá botanička se s námi při této příležitosti podělila nejen o dojmy ze zisku prestižního ocenění, ale také o své plány do budoucna.
pichrtová.JPG
Časopis Forbes přinesl rozhovor s absolventem PřF UK Václavem Smilem, rádcem předních světových finančníků
Bill Gates ho označil za svého nejoblíbenějšího autora a Mark Zuckerberg ho zve na večeře. Václav Smil totiž rozumí světu kolem nás jako málokdo. Jak přemýšlí nejinspirativnější český vědec?
Vaclav-smil.jpg
První kolo architektonické soutěže na Kampus Albertov skončilo. Zájemci poslali 33 návrhů.
V pátek 15. 1. v odpoledních hodinách bylo ukončeno I. kolo architektonické soutěže na dostavbu Kampusu Albertov. Architektonické kanceláře a ateliéry zaslaly 33 soutěžních návrhů. Z nich odborná porota vybere 6 návrhů, které postoupí do II. kola soutěže.
uk logo.png
Cena Neuron Prima ZOOM pro nejlepší vědecké video otevřela další ročník
Cena Neuron Prima ZOOM je soutěž Nadačního fondu Neuron v partnerství s Prima ZOOM. Cílem je přiblížit dobrodružství vědy tou nejlépe srozumitelnou audiovizuální formou. Přihlášky do soutěže je možné zasílat do 15. 2. 2016.
neuron_oříz.png
Absolvent katedry organické chemie získal Cenu Wernera von Siemense pro nejlepší dizertační práci
Ing. Pavel Kielkowski, PhD. (1985), absolvent PhD studia na PřF UK v roce 2014, získal prestižní Cenu Wernera von Siemense za nejlepší disertační práci. Dr. Kielkowski vypracoval disertaci pod vedením Prof. Hocka ve Společné laboratoři bioorganické a medicinální chemie nukleových kyselin ÚOCHB AVČR a PřF UK. Laureátovi prestižního ocenění upřímně blahopřejeme!
hoc_kielkowski_oříz.jpg
Zemřel geolog a mineralog RNDr. Zdeněk Johan, DrSc.
Geologická sekce PřF UK se smutkem oznamuje, že ve věku 80 let zemřel dne 13.2. 2016 geolog a mineralog světového jména RNDr. Zdeněk Johan, DrSc. Geologická obec ztratila vzácného kolegu, přítele, učitele, člověka. Čest jeho památce!
johan_oříz.jpg
Zástupkyně naší fakulty byly oceněny Cenami rektora pro nejlepší absolventy
Ceny rektora jsou nejvyšším vyznamenáním Univerzity Karlovy jejím čerstvým absolventům. Na tradiční zastoupení naší fakulty mezi těmi nejlepšími letos navázaly Mgr. Julie Nekola Nováková z katedry filosofie a dějin přírodních věd a Mgr. Karolina Sezemská z katedry učitelství a didaktiky chemie.
skupina_oříz.jpg
Reprezentační ples Přírodovědecké fakulty UK
Srdečně vás zveme na Reprezentační ples Přírodovědecké fakulty UK, který se bude konat v pátek 4. března 2016 od 20:00 v Kongresovém centru Praha. Vstupenky je možné zakoupit na Oddělení vnějších vztahů, Albertov 6, dv. č. 130.
ples.jpg
Společnost OptiXs hledá: Produktový specialista pro oblast bio aplikací
Jsme mladá a úspěšná firma, která se zabývá dodávkami laserové a přístrojové techniky, optiky a vybavením laboratoří. Hledáme nového kolegu či kolegyni, kteří budou odpovědní za prodej a podporu systémů a komponent pro konfokální mikroskopii, softwaru pro analýzu dat a dalších, např. Andor.
logo-pruhledne_oříz.png
Kariérní den PřF UK 2016
Stejně jako v loňském roce bude i letos věnován jeden den na naší fakultě studentům a jejich budoucímu uplatnění na trhu práce. V bohatém programu si můžete vybrat z přednášek v oblasti kariérního poradenství, prezentací jednotlivých společností či kariérního koučování. Veletrhu pracovních příležitostí se zúčastní celkově 16 společností, jejichž obory činnosti pokrývají všechny sekce naší fakulty. Na Albertov 6 můžete zavítat mezi 10 - 16 hodinou.
KarierniDen_05_oříz.jpg
Skupina MOL hledá nové talenty na více než 170 pracovních pozic ve 13 zemích
Skupina MOL dnes oznámila spuštění oceněných programů na hledání nových talentů Growww a Freshhh 2016, které jsou součástí její strategie hledání nejtalentovanějších odborníků z regionu a doplnění týmů jak v sídle společnosti, tak i v jejích pobočkách. Growww je jednoletý program pro absolventy, který nabízí jedinečnou příležitost začít mezinárodní kariéru a proniknout do jednoho z nejkomplexnějších odvětví. Kandidáti se na pozice Growww mohou přihlásit na www.molgroup.info/growww prostřednictvím sítě LinkedIn do 8. dubna.
vizual Growww 2016_oříz.jpg
Den Celoživotního vzdělávání a Festival absolventů v Karolinu
Srdce naší univerzity, Karolinum, bude v sobotu 16. dubna ve svých prostorách hostit další ročník Dne celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů. Akce je koncipována jako festival pro všechny od 3 do 99 let. Návštěvníkům bude k dispozici velká část areálu Karolina včetně muzea UK, které se nachází v podzemních prostorách. Na členy Alumni klubu, kteří promovali přesně před 50 lety, čeká v Aule Magna také Zlatá promoce.
uk logo.png
Společnost GHC hledá vedoucího molekulárně-genetické laboratoře a laboranta
Máte vzdělání v oboru molekulární biologie, biochemie či příbuzných oborech? Poohlížíte se po dobře ohodnocené pracovní příležitosti? Pak společnost GHC Genetics možná hledá právě Vás!
logo ghc_maly.jpg
Cena Crytur_A4_2016.jpg
Ceny Crytur v oblasti materiálových věd byly vyhlášeny!
V lednu 2016 byl oficiálně vyhlášen třetí ročník soutěže Cena Crytur o nejlepší diplomovou práci v oblasti materiálových věd. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 15. května 2016. Hlásit se mohou studenti českých i slovenských vysokých škol. Pro autora vítězné práce je připravena odměna 30 tisíc Kč, pro školitele 10 tisíc Kč.
Cena_Crytur_banner_2016.gif
Divadlo Hamba zahraje premiéru hry "O drakovi z Hromové hory"
Po dvou letech přichází divadlo Hamba s další premiérou (a po 4 letech opět světovou). Tentokrát se můžete těšit na pohádku "O drakovi z Hromocé hory". Představení proběhne na tradičním místě - v posluchárně Ch1 v budově chemických ústavů Hlavova 8. A kdo nestihne představení 2.5., může 5.5. shlédnout reprízu. Obě představení začínají v 18.30.
hamba.jpg
Společnost RADANAL pořádá několik odborných konferencí. Zúčastnit se můžete i Vy!
Společnost RADANAL v následujících měsících organizačně zajišťuje několik odborných konferencí. První nese název „Analytická toxikologie“, druhá „Vitaminy a antioxidanty“. Obě konferencemají charakter celoživotního vzdělávání. Konference INDC (16th International Nutrition & Diagnostics Conference) je mezinárodního charakteru, probíhá v anglickém jazyce za účasti až 40 národností z celého světa.
radanal-logo.png
Česká republika – Celní správa vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta mobilní laboratoře
Náplň služebního místa: Samostatné provádění složitých analýz a vypracovávání rizikových profilů v oblastech dohledu a kontroly včetně rizikové analýzy. Zajišťování systémových činností v oblastech porušování celních a daňových předpisů, pátrání, odhalování trestných činů, trestního řízení nebo kriminalisticko-technických expertizních činností. přihlášky včetně ověřených kopií dokladů o dosaženém vzdělání je třeba zaslat do 29.4.
celní zpráva.jpg
logo_BTU.png
Biotechnologický ústav AV ČR hledá pracovníka na pozici transfer technologií
Máte vzdělání v oboru biochemie, molekulární biologie či příbuzném oboru? Umíte dobře komunikovat a máte i slušnou angličtinu? pak je pozice v Biotechnologickém ústavu právě pro Vás!
logo_BTU_oříz.jpg
zlatá.jpg
Fotoalbum a videoreportáž ze Dnes absolventů a Zlaté promoce
Jak to vypadalo v Karolinu na Dni absolventů a celoživotního vzdělávání? A během Zlaté promoce, jíž se účastnilo téměř 60 našich absolventů? Podívejte se na videoreportáž i fotografie!
uk logo.png
ZEBRA Cell Innovations is looking for creative biologists
Are you a solver? Do you like team energy? Are you for adventure? Join the first czech SynBio startup and work on the MIT award winning biosensor technology!
zebra_maly.png
Přednáška Alumni klubu UK: prof. Ivan Wilhelm o etice vědecké práce
Emeritního rektora naší univerzity prof. PhDr. Ing. Ivana Wilhelma, CSc., dr. h. c. mult. jistě není třeba širší veřejnosti příliš představovat. tato významná osobnost české vědy a kultury prosloví k absolventům UK přednášku, která se bude věnovat tématu vědecké etiky se zvláštním zřetelem k vlastnímu výzkumu prof. Wilhelma: k jaderné fyzice. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni. Přednáška proběhne 26. května v 17.30 ve Velké zasedací síni Karolina.
wilhelm_oříz.jpg
Soutěž diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji
Vypracovali jste diplomovou práci, která má vztah k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji? Obhájili jste ji na podzim 2015 či se na obhajobu v blízké době chystáte? Pak neváhejte a přihlaste ji do soutěže, kterou vypisuje Jihomoravský kraj a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání vyhlašují. Přihlášky se podávají do 30. června 2016.
lipka - logo.jpg
Absolventi naší fakulty Helena Fulková a Václav Gvoždík získali Cenu Neuron pro mladé vědce
Mezi šesticí oceněných Cenou Neuron pro mladé vědce byla ve středu 18.5. i absolventka naší biologie a nyní přední česká vědkyně v oboru vývojové biologie obratlovců Helena Fulková (medicína) a zoolog a Václav Gvoždík (biologie). Oběma upřímně gratulujeme!
18_fulkova_oříz.jpg
neuron2222.jpg
Divadlo Viníci připravilo další premiéru: Hrobka s vyhlídkou
Název "Divadlo Viníci" zasvěceným snadno napoví, kde hledat jeho původ. Ano, ve budovách biologické sekce ve Viničné ulici. Mladí vědci přišli po delší době opět s další premiérou. Hru "Hrobka s vyhlídkou" můžete shlédnout v divadle Dobeška 28.5. a 31.5.
viníci.png
Sleva v našem e-shopu k Mezinárodnímu dni dětí!
U příležitosti Mezinárodního dne dětí, který se každoročně slaví 1. června, jsme pro všechny naše příznivce připravili slevu na zboží z našeho eshopu ve výši 20%. Akce probíhá v týdnu mezi 30. květnem a 5. červnem.
taška.jpg
13. Pražská muzejní noc proběhne i na naší fakultě
Noc ze soboty 11.6. na neděli 12.6. mezi 19. - 01. hodinou bude v české metropoli patřit muzeím. Již tradičně nebude stát stranou ani naše fakulta, která se má rozhodně čím pochlubit. Kromě fakultních muzeí a sbírek čeká na návštěvníky bohatý doprovodný program.
pmn.jpg
Zemřel profesor Zdeněk Neubauer
Po delší vleklé nemoci zemřel v úterý 5.7. přední český filosof a biolog prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc. Byl jedním z obnovitelů katedry filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, kterou v první polovině 90. let vedl. Jeho rozsáhlé dílo obsahuje řadu spisů o vztahu přírodních věd a filosofie. Jako biolog se věnoval v první řadě mykologii a mikrobiologii. Zemřel ve věku 74 let. Čest jeho památce!
neubauer.jpg
Na Expedici Neuron se letos můžete vydat již potřetí. Tentokrát již za celý 1 000 000 Kč!
Nadační fond Neuron na podporu vědy vypisuje letos již potřetí grant na podporu vědecké expedice. Naše fakulta má v získávání podpory již tradici: oba předcházející laureáti byli našimi absolventy. Oproti předcházejícím rokům se se však letos příspěvek na expedici navýšil čtyřnásobně! Své štěstí můžete letos zkusit i vy. Uzávěrky přihlášek jsou 30. září.
expedice-neuron.png
Alumni sraz 2016 - Společné inspirace vědy a hudby: Jaroslav Heyrovský a Praha
Letošní sraz absolventů PřF UK proběhne stejně jako v loňském roce ve Velké aule staroslavného Karolina. Tématem programu setkání bude letos prolínání hudby a vědy v životě jedné z nejvýznamnějších osobností, spjatých s naší fakultou: nositelem Nobelovy ceny za chemii Jaroslavem Heyrovským. Všichni absolventi PřF UK jsou do Karolina 30. září v 18.00 srdečně zváni.
Stáž u ministra pro životní prostředí Richarda Brabce
Současný ministr životního prostředí Richard Brabec je absolventem naší fakulty v oboru ložisková geologie. V rámci projektu PročByNe je možné přímo u něj absolvovat stáž, jejíž hlavní náplní bude stínování jeho práce. Pokud by vás zajímalo nahlédnout do nejvyšších pater české politiky takto zajímavým způsobem, můžete podat přihlášky do 20. srpna. Vlastní stáž proběhne mezi 19. - 30. 9. 2016.
Brabec-Richard_188.jpg
SrazAbsolventu_Karolinum_07_svěceny-oříz.jpg
2.jpg
1.jpg
Rozhovor s absolventem: geograf Petr Hofman a jeho cesta českou internetovou jedničkou
Absolventi naší fakulty nacházejí skvělé uplatnění nejen ve vědeckých oborech, ale často také přímo v komerčním sektoru. Kartograf Petr Hofman, který magisterské studium na naší fakultě ukončil v roce 2012, se prošel v Seznamu.cz řadou pozic. Nakonec však zvítězila jeho odbornost a věnuje se zde správě geodat. Za největší úspěch Petr považuje projekt mapy celého světa z OpenStreetMaps.
hofman.jpg
Nakladatelství Academia vyhlašuje 5. ročník soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 5. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. V minulých ročnících byli zástupci naší fakulty velmi úspěšní - šance tedy rozhodně nejsou malé!
Academia_Publishing_House.jpg

Akce dokumentů