E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Výstava Příběh geologie

Knihovna geologie a Ústav geologie a paleontologie PřF UK pod záštitou Geologické sekce PřF UK a děkana fakulty vás srdečně zvou na výstavu Příběh geologie, která se koná v rámci připomínky 100 let výročí založení Přírodovědecké fakulty UK. Výstavu můžete zhlédnout od 22.října do 20. prosince 2021 v Knihovně geologie, Albertov 6, Praha 2.

Publikováno 21.10.2021

Slavnostní poklepání základního kamene výstavby Kampusu Albertov

Na pražském Albertově se 18. října 2021 konal slavnostní ceremoniál poklepání základního kamene nového kampusu, kterého se vedle děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy a zástupců Univerzity Karlovy a projektantů zúčastnili také náměstci ministerstva školství a ministerstva průmyslu a obchodu, starostka městské části Prahy 2 či vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Kampus Albertov bude určen pro výuková a vědecká centra pracoviště Přírodovědecké, Matematicko-fyzikální a 1. lékařské fakulty. Studenty a vědecké pracovníky přivítá nový kampus od akademického roku 2026/2027.

Publikováno 19.10.2021

Konfliktní regiony světa - Evropa

Nová série Konfliktní regiony světa se věnuje vybraným konfliktům a dalších politickým problémům v různých částech světa, díl věnovaný Evropě se pak zaměřuje na tři regiony se specifickými politickými problémy, které však spojují projevy nacionalismu a geopolitiky. Text je určen jak studentům a učitelům středních škol, tak všem zájemcům o politickou geografii a obecně současné politické dění. Autorem této nové knižní série od Nakladatelství České geografické společnosti je RNDr. Libor Jelen, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Publikováno 15.10.2021

Konfliktní regiony světa - Evropa

Nová série Konfliktní regiony světa se věnuje vybraným konfliktům a dalších politickým problémům v různých částech světa, díl věnovaný Evropě se pak zaměřuje na tři regiony se specifickými politickými problémy, které však spojují projevy nacionalismu a geopolitiky. Text je určen jak studentům a učitelům středních škol, tak všem zájemcům o politickou geografii a obecně současné politické dění. Autorem této nové knižní série od Nakladatelství České geografické společnosti je RNDr. Libor Jelen, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Publikováno 15.10.2021

Začni (si) s Přírodovědou 2021

Projekt studentských stáží Přírodovědecké fakulty UK pokračuje již čtvrtým rokem a je určen nadaným a motivovaným studentům vyšších ročníků gymnázií nebo odborných škol. Pod vedením odborníků PřF UK mají středoškolští studenti možnost prohloubit své znalosti a dovednosti a okusit skutečnou vědu. Výstupem může (ale nemusí) být rovněž práce pro SOČ či jiný typ soutěže. Zájemci, zasílejte krátký motivační dopis do 19.9. 2021.

Publikováno 6.9.2021

Zemřel doc. RNDr. Jiří Luštinec, CSc.

Vedoucí katedry fyziologie rostlin PřF UK (nynější katedra experimentální biologie rostlin) v letech 1991-1997. Zásadním způsobem se zasloužil o podstatnou koncepční transformaci katedry.

Publikováno 16.8.2021

Mezinárodní ochranářsko-vědecká konference GBCC

Již 6. ročník mezinárodní ochranářsko-vědecké konference - Global Biodiversity Conservation Conference proběhne, ve spolupráci s českými ZOO a univerzitami ve dnech 10.-12.11.2021. Tématem letošního ročníku je Svět po roce 2020: Od krize k ochraně biodiverzity. Na konferenci jsou srdečně zváni studenti, odborníci a další zájemci o problematiku ochrany biodiverzity v praxi. Zájemci o prezentaci svého výzkumného či ochranářského tématu formou posteru mohou zasílat své abstrakty do 31.8.2021. Registrace probíhá do 15.10.2021.

Publikováno 13.8.2021

Kdo zajišťoval péči o děti v době pandemie?

Třemi plošnými lockdowny s výrazným omezením nebo úplným uzavřením škol a školek si české rodiny s dětmi musely projít v uplynulém roce a půl. Právě na toto období a na to, jak v rodinách zajišťovali celodenní péči o děti, se zaměřily otázky probíhajícího výzkumu Současná česká rodina, na kterém společně pracují společně experti z Univerzity Karlovy, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a Masarykovy univerzity. Jedním z garantů projektu je i katedra demografie a geodemografie PřF UK.

Publikováno 5.8.2021

Zemřel profesor František Ferry Fediuk

„Kladívko upustím, až mi samo vypadne z ruky“. Ve věku 92 let odešel profesor František Ferry Fediuk, významný geolog a spisovatel, absolvent naší fakulty, kde desítky let působil na katedře petrologie. Se svým geologickým kladívkem poznal nejen téměř všechny kouty naší vlasti, ale dostal se i do mnoha zemí všech kontinentů kromě Antarktidy. S mezinárodní expedicí projel na výzkumné lodi západní Pacifik od Japonska přes Filipíny, Singapur, Mikronésii a Novou Guineu až do Austrálie. Čest jeho památce!

Publikováno 15.7.2021

Chemik Roman Staňo získal první místo Ceny Contipro 2021

V posledním červnovém dni proběhlo finálové kolo již třetího ročníku prestižní Ceny Contipro, kde se formou odborné soutěže střetly největší naděje české vědy v oblasti biomateriálů a tkáňového inženýrství. První místo si odnesl student katedry fyzikální a makromolekulární chemie Roman Staňo. Jemu i jeho školiteli dr. Peteru Košovanovi upřímně gratulujeme!

Publikováno 5.7.2021

Akce dokumentů