E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

živa na prvni stranku.jpg
JqIQ5I4A.jpeg
Česká republika má nové profesory. Tři z nich jsou z naší fakulty.
Ve Velké aule pražského Karolina byly 2. července ministrem školství, mládeže a tělovýchovy slavnostně předány dekrety celkem osmdesáti novým profesorkám a profesorům, dvacet osm z nich patří Univerzitě Karlově. Nejvyšší akademický titul za naší fakultu obdrželi profesorka Zuzana Münzbergová z katedry botaniky a profesoři Jiří Blažek a Petr Pavlínek z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Gratulujeme!
LOGO PrF UK I.jpg
Expedice Neuron Dzamba ya lobi.jpg
Arthur Sniegon a Luskoun dlouhoocasý.jpg
Tomáš Jůnek s částí Expedice Neuron Dzamba ya lobi.jpg
Expedice Neuron Dzamba ya lobi_2.jpg
Gorila nížinná.jpg
Mandril rýholící na snímku z fotopasti.jpg
Šimpanzi na snímku z fotopasti.jpg
Čeští vědci zachraňují africkou divočinu a monitorují neznámý prales, chráněná zvířata a pytláky
Tým českých vědců, absolventů naší fakulty, pod vedením zoologů Arthura Sniegona a Tomáše Jůnka, který se vydal zkoumat málo zmapované pralesy v Kongu, hlásí první úspěchy. Během jednoho roku se Expedici Neuron Dzamba ya lobi povedlo nejen prozkoumat dosud neprobádané oblasti afrického pralesa a život jejich zvířecích obyvatel, ale také navázat zásadní spolupráci s místními autoritami a Světovým fondem na ochranu přírody.
EXPEDICE NA WEB.jpg
gorila na web.jpg
expedice na web I.jpg
ložek2.jpg
Zemřel doktor Vojen Ložek
„Vojen Ložek není jeden člověk, ale tým specialistů“. Tak charakterizoval RNDr. Vojena Ložka DrSc. jeho bývalý student Václav Cílek. Tento (malako)zoolog a kvartérní geolog vyryl v dějinách české vědy brázdu srovnatelnou jen s málokterým velikánem. Ve věku 95 let zemřel tento víkend. Čest jeho památce!
ložek2.jpg
geog_ustav_1920_40_pozvanka.jpg
Bez názvu.jpg
1 svambera 1926.jpg
1_mapova_sbirka_1931.jpg
albertov_ 1931 V_Svambera_L_institut de Geographie.jpg
Výstava: Geografický ústav 1920 - 1940: oni byli první
Geografická sekce PřF UK, Mapová sbírka a Knihovna geografie srdečně zvou všechny zájemce na výstavu Geografický ústav 1920 - 1940:oni byli první, která je ke zhlédnutí od 22.9. 2020 do 28.2.2021 v předsálí Mapové sbírky, Albertov 6, Praha 2. Výstava představuje prvních 20 let Přírodovědecké fakulty, kdy se etablovala geografie jako nový, dynamicky se vyvíjející obor. Vstup volný.
WEB.jpg
DOBROVOLNÍK PLAKÁT.jpg
Ministerstvo zahraničních věcí hledá Mladé dobrovolníky OSN
Ministerstvo zahraničních věcí společně s United Nations Volunteers otevírají nový ročník Mladých dobrovolníků OSN pro rok 2021. Na pozice vypsané v rozličných agenciích OSN v celkem 8 zemích se můžou hlásit občané ČR s minimálně bakalářským titulem a věkem do 29 let po dobu působení na vybrané pozici. Přihlásit se můžete do 30. října 2020.
DOBROVOLNIK NA WEB.jpg
Praga_1620.jpg
Toledo_1700.jpg
Soupis vedut vzniklých do roku 1850 : Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Kolektivní dílo zaměstnanců Mapové sbírky PřF UK a Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR vyšlo v edici Soupis vedut vzniklých do roku 1850 v nakladatelství MV ČR. Veduty jsou veřejně dostupné v české databázi vedut.
VEDUTA NA WEB.jpg
EXPERIENTIA.png
Nastartujte svoji kariéru na prestižní světové univerzitě
Nadace Experientia spouští už 9. ročník soutěže o roční stipendia na zahraniční stáže na prestižních světových univerzitách pro mladé vědkyně a vědce, kteří mají nebo brzy budou mít ukončené Ph.D. Podmínkou je věk do 35 let a co nejzajímavější projekt z oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. Zasílání přihlášek je do 15. března 2021.
experientia logo.jpg
EXPERIENTIA VÝZNAMNÁ SKUPINA.png
ZALOŽTE SI VÝZKUMNOU SKUPINU SE START-UP GRANTEM VE VÝŠI 2 MIL.CZK
Nadace Experientia vyhlašuje další ročník soutěže o tříletý start-up grant ve výši 2 milionů Kč ročně pro mladé vědkyně a vědce pracující v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. První výzkumná skupina podpořená start-up grantem Nadace Experientia vznikla na Přírodovědecké fakultě UK, druhá právě vzniká na VŠCHT v Praze. Jste-li mladým vědcem či vědkyní (máte max. 5 let od ukončení Ph.D. studia) s minimálně roční zahraniční zkušeností, pošlete nám do soutěže o založení vlastní výzkumné skupiny i svůj projekt. Posílání přihlášek do 15. března 2021.
experientia logo.jpg
Studentské praxe jako pomoc dětem
Tato společná iniciativa pedagogických fakult, VoŠ, MŠMT, Národního pedagogického institutu a společnosti Člověk v tísni vznikla za účelem možnosti realizaci praxí studentů formou doučování dětí na základních školách. Jedná se o podporu dětí, které byly zasaženy školním výpadkem během koronavirové krize a potřebují s učením více pomoci. Praxe studentů budou připraveny tak, aby mohly být optimálně realizovány v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
logo člověk.jpg
Pertold.jpg
Zemřel prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc.
Dne 25.10.2020 zemřel po krátké nemoci prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc., emeritní profesor Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Prof. Z. Pertold byl uznávaným odborníkem v oblasti geneze rudních ložisek, aplikované strukturní geologie, či rudní mineralogie. Čest jeho památce.
petrold foto.jpg
Zlatko_1995.jpg
Zemřel Prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
Dne 25.10.2020 zemřel na následky Covid-19 profesor Zlatko Kvaček, dlouholetý pracovník Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Světová kapacita v oboru paleobotaniky, specialista na třetihorní flóru, neuvěřitelně produktivní, ale hlavně fantastický, skromný kolega s nikdy neutuchající dobrou náladou. Čest jeho památce.
zlatko na web.jpg
ZAHRADNI.jpg
Zemřel profesor Rudolf Zahradník
Dne 31.10.2020 zemřel profesor Rudolf Zahradník. Absolvoval VŠCHT v Praze, působil ve funkci ředitele Heyrovského ústavu, byl předsedou AV ČR, patřil k zakladatelům české kvantové chemie a vynikajícím způsobem přednášel i na naší fakultě. Pro ty, kteří měli to štěstí, že na přelomu 60. a 70. let absolvovali tyto jeho přednášky, jistě utkvěl v paměti jeho mimořádně bohatý slovník a brilantní čeština spojená se snahou nadchnout studenty pro přednášenou látku a o propojení všech přírodovědných disciplín. Čest jeho památce.
ZAHRADNIK NA WEB.jpg
Nábor_radiochemik JPG.jpg
ÚJV v Řeži nabízí zajímavou pracovní pozici
ÚJV v Řeži u Prahy provozuje vývojové a výzkumné centrum pozitronové emisní tomografie. Kromě komerční výroby již zavedených radiofarmak se zde věnují i vývoji nových preparátů. V oblasti radiofarmak patří k nejmodernějším pracovištím ve střední Evropě. V současné době nabízí volnou pozici radiotechnika.
logo UJV.jpg
nakladatelstvi karolinum.jpg
Vybrané tituly Nakladatelství Karolinum za rok 2020
Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, bylo založeno v roce 1990. Zaměřuje se na vydávání učebních textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků všech oborů univerzity. Za dobu své existence Karolinum vydalo na 5500 publikací a i v loňském roce pro vás připravilo řadu knižních novinek.
karolinum nakladatelstvi.jpg
STARS na web.jpg
Program podpory talentovaných doktorandů STARS 2021 je spuštěn
STARS je programem Přírodovědecké fakulty UK, určeným pro podporu Ph.D. studentů z tuzemska i ze zahraničí. I v letošním roce byly vypsány výzkumné projekty v rámci všech sekcí naší fakulty, a to v celkovém počtu 49. Nejzazší termín pro podání přihlášky je 13. březen 2021.
STARS logo.jpg
eliška.jpg
Eliška Procházková: Od profesora Holého k protinožcům a zpět
„Absolventi školy Antonína Holého“, tak se někdy říká studentům, kteří pod jeho vedením pracovali. Patří mezi ně i Eliška Procházková, která se ho nebála oslovit již v rámci středoškolské odborné činnosti a pod jeho vedením pak pracovala i na bakalářské práci. Později ale od organické chemie a biochemie přešla k technice NMR spektroskopie a jako postdoktorandka sbírala zkušenosti v Německu, Austrálii a Japonsku. Vrátila se a dnes působí jako vědecká pracovnice na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a své zkušenosti předává dál i jako školitelka na své alma mater, Přírodovědecké fakultě UK.
eliška logo.jpg
VLCI VÝSKYT.png
VLČÍCH TERITORIÍ MEZIROČNĚ PŘIBYLO, DO ČESKA JICH ZASAHUJE DVAADVACET
Podle unikátního terénního monitoringu šelem na celém území České republiky se v roce 2020 nacházelo v České republice alespoň částečně dvaadvacet vlčích teritorií. Devatenáct z nich v pohraničních oblastech, některá na naše území zasahovala jen nepatrně. Ve čtrnácti případech se jednalo o smečky, které v našich podmínkách čítají obvykle 4–6 jedinců. Oproti roku 2019 se počet teritorií zvýšil o čtyři, počet smeček o jednu.
VLCI LOGO.jpg
EKON TECH.jpg
Nenechte si ujít nové číslo časopisu EkonTech
Uplynulý rok byl plný zvratů a novinek, které mohly zaniknou v bohatém informačním toku. Únorové vydání přehledně představuje nejdůležitější technologie roku 2020, zkoumá rozvoj e-commerce, popisuje vliv pandemie na životní prostředí a dotýká se i tématu ekonomické svobody, Brexitu a jaderné energie.Zájemci mohou také nahlédnout na výsledky studie TOP Zaměstnavatelé 2021, díky které vznikl žebříček těch nejžádanějších zaměstnavatelů v České republice.
EKONTECH LOGO.jpg
MŽP LOGO.jpg
MŽP I.jpg
Ministerstvo životního prostředí hledá referenty/referentky
Ministerstvo životního prostředí vypisuje výběrové řízení na pozici referenta/referentku v odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, a to na dobu určitou do 31.12.2022. Předpokládaný nástup je 1. července 2021. Zájemci, své nabídky zasílejte do 23. dubna 2021.
MŽP NA WEB.jpg
Diskuzní konference: „Rok s covid-19. A jak dál?“
Srdečně zveme všechny zájemce na celodenní on-line diskuzní konferenci „Rok s covid-19. A jak dál?“, kterou Univerzita Karlova pořádá ve středu 24. března 2021. Jejím cílem je za účasti špičkových vědců, zástupců akademické oblasti, vlády, státní správy i osobností veřejného života debatovat nejen o tom, jak pandemie koronaviru proměnila život v Česku, ale především hledat odpovědi na otázku, jak kritickou situaci dál řešit.
rok s covid.jpg
KAROLINUM.jpg
Den celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově
Univerzita Karlova přichystala další ročník tradičního DNE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ a s ním i pestrý program včetně zábavného kvízu o ceny. Letos bude probíhat online formou a to v sobotu dne 10. 4. 2021 od 14:30. Těšíme se na všechny zájemce.
KAROLINUM I.jpg
ACRO Webinar VS pozvanka_18-05-2021.jpg
ACRO Webinar VS pozvanka_18-05-2021 B.jpg
Webinář: Pracovní příležitosti v klinickém výzkumu léčiv a zdravotnických prostředků
Srdečně zveme všechny zájemce na online seminář na téma "Pracovní příležitosti výzkumu léčiv a zdravotnických prostředků", který proběhne 18. 5. 2021 od 13.00 do 14:30 na platformě Microsoft Teams. Prezentuje Odborná sekce pro vzdělávání ACRO-CZ. Účast na webináři je zdarma.
LOGO WEB.jpg
CLANEK ABSOLVENTI.jpg
GIS? Šikovné IT nástroje – a dávno už nejen pro geografy
Bez online map či aplikací vztažených k prostoru se už neobejdeme. Máme je v mobilech, kdy s využitím GPS souřadnic nacházíme rychlé rady, odkud nám jede nejbližší spoj nebo kam – a kudy – vyrazit do restaurace. Mapy propojené s daty vizualizují volební preference, památky, očekávané srážky i počty hospitalizovaných osob s koronavirem... Vedle většiny běžných uživatelů existují i ti, kteří si do map něco „zakreslují“ a přímo vpisují, například top pivnice či přímo pivovary, dobyté vrcholy nebo různé destinace. Dle slov docenta Štycha z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK díky multilicenci došlo k výraznému posunu vývoje a aplikaci GIS v mnoha vědních disciplínách na Univerzitě Karlově.
obrazek k clanku.jpg
MARCOS.jpg
Nadace Experientia podpoří další nadané mladé vědce
Jedním ze stipendistů Nadace Experientia pro rok 2021 je doktorand naší fakulty Athansios Markos , který bude na prestižní univerzitě ETH v Zurichu vyvíjet nové reakce, umožňující zkoumat biomolekuly v živých organismech. Rozšíří řadu již 17 excelentních mladých chemiků, kteří díky nadační podpoře dostali šanci vycestovat na roční stáž na špičkové zahraniční vědecké pracoviště.
experientia logo clanek.jpg
Chemik Roman Staňo získal první místo Ceny Contipro 2021
V posledním červnovém dni proběhlo finálové kolo již třetího ročníku prestižní Ceny Contipro, kde se formou odborné soutěže střetly největší naděje české vědy v oblasti biomateriálů a tkáňového inženýrství. První místo si odnesl student katedry fyzikální a makromolekulární chemie Roman Staňo. Jemu i jeho školiteli dr. Peteru Košovanovi upřímně gratulujeme!
06_oříz.jpg
FEDIUK.png
Zemřel profesor František Ferry Fediuk
„Kladívko upustím, až mi samo vypadne z ruky“. Ve věku 92 let odešel profesor František Ferry Fediuk, významný geolog a spisovatel, absolvent naší fakulty, kde desítky let působil na katedře petrologie. Se svým geologickým kladívkem poznal nejen téměř všechny kouty naší vlasti, ale dostal se i do mnoha zemí všech kontinentů kromě Antarktidy. S mezinárodní expedicí projel na výzkumné lodi západní Pacifik od Japonska přes Filipíny, Singapur, Mikronésii a Novou Guineu až do Austrálie. Čest jeho památce!
FEDIUK.png
obrazek 1 tabulka.jpg
obrazek 2 tabulka.jpg
obrazek 3 tabulka.jpg
Kdo zajišťoval péči o děti v době pandemie?
Třemi plošnými lockdowny s výrazným omezením nebo úplným uzavřením škol a školek si české rodiny s dětmi musely projít v uplynulém roce a půl. Právě na toto období a na to, jak v rodinách zajišťovali celodenní péči o děti, se zaměřily otázky probíhajícího výzkumu Současná česká rodina, na kterém společně pracují společně experti z Univerzity Karlovy, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a Masarykovy univerzity. Jedním z garantů projektu je i katedra demografie a geodemografie PřF UK.
foto web.jpg
GBCC.jpg
Mezinárodní ochranářsko-vědecká konference GBCC
Již 6. ročník mezinárodní ochranářsko-vědecké konference - Global Biodiversity Conservation Conference proběhne, ve spolupráci s českými ZOO a univerzitami ve dnech 10.-12.11.2021. Tématem letošního ročníku je Svět po roce 2020: Od krize k ochraně biodiverzity. Na konferenci jsou srdečně zváni studenti, odborníci a další zájemci o problematiku ochrany biodiverzity v praxi. Zájemci o prezentaci svého výzkumného či ochranářského tématu formou posteru mohou zasílat své abstrakty do 31.8.2021. Registrace probíhá do 15.10.2021.
GBCC logo.png
Zemřel doc. RNDr. Jiří Luštinec, CSc.
Vedoucí katedry fyziologie rostlin PřF UK (nynější katedra experimentální biologie rostlin) v letech 1991-1997. Zásadním způsobem se zasloužil o podstatnou koncepční transformaci katedry.

Akce dokumentů