E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studium

Studujte doktorské studium v geografii na Univerzitě Karlově.

 

Informace pro studenty doktorských studijních programů: Obecné otázky geografie, Regionální a politická geografie, Sociální geografie a regionální rozvoj.

 

Doktorské studium - informace studijního oddělení

Individuální studijní plán: požadavky oborových rad

Kolokvium

Harmonogram kolokvia v akademickém roce 2022/2023 

Státní doktorské zkoušky

Instrukce k SDZK (The State Doctoral Exam instructions): přihlašování, průběh, termíny, struktura TMR

Požadavky oborových rad pro jednotlivé obory a ročníky

Termíny, harmonogramy

Projekty SVV
Instrukce k podání žádosti o financování v roce 2023 zde. Formulář žádosti zde.
Seznam projektů SVV.
 

GAUK : přehled řešených projektů

 

Etický kodex

 

STUDENTI DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ (vč. absolventů)

 

Výzkumné týmy

Na katedře sociální geografie a reg. rozvoje probíhá výzkum v několika samostatných výzkumných týmech. Jejich seznam naleznete zde.

Akce dokumentů