E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské studium

Praktické informace pro studenty bakalářského studia, požadavky ke státním závěrečným zkouškám, návrhy témat kvalifikačních prací apod.

 

Bakalářská práce

•    Přihlašování k tématům bakalářských a diplomových prací (PDF) – informace pro akademický rok 2022/23 

•    Návrhy témat bakalářských prací - seznam témat pro akademický rok 2022/23 

•    Nabídka témat bakalářských prací - zapojení do projektů a aktuálních výzkumů katedry

•    Doporučení pro psaní seminárních, bakalářských a diplomových prací – formální stránka psaní odborných prací

Aktuální infomace k odevzdání bakalářských prací na jarní obhajoby 2022/2023

 

Státní závěrečné zkoušky

•    Náplň SZZk – přehled studijních oborů; okruhy SZZk

•    Pokyny k SZZk a odevzdávání BP a DP (PDF) - na KSGRR v akademickém roce 2022/2023 

•   Termíny SZZK neučitelského studia (PDF) - závazné termíny státních závěrečných zkoušek na KSGRR, akademický rok 2022/2023 - jarní termín

•   Termíny SZZK učitelského studia (PDF) - závazné termíny státních závěrečných zkoušek na KSGRR, akademický rok 2022/2023 - jarní termín

•    Harmonogramy SZZk – konkrétní rozpis SZZk 

 

Posudky na BP – prázdné formuláře ke stažení (DOC)

•    Posudek vedoucího bakalářské práce

•    Posudek oponenta bakalářské práce

 

Přehled bakalářských studijních programů/oborů KSGRR

Studijní program/obor Garant studijního programu/oboru Studijní poradce pro specializaci
Geografie a kartografie doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.  
Aplikovaná geografie se specializací
Sociální geografie a geoinformatika
doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Demografie se specializací
Demografie se sociální geografií
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. RNDr. Boris Burcin, Ph.D
Geografie se zaměřením na vzdělávání doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.  

Při řešení studijních problémů se můžete obrátit též na studijní koordinátorku katedry
PhDr. Martinu Tůmovou, Ph.D. a příslušné studijní referentky na Studijním oddělení.

Akce dokumentů