E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské studium

Praktické informace pro studenty bakalářského studia, požadavky ke státním závěrečným zkouškám, návrhy témat kvalifikačních prací apod.

 

Bakalářská práce

•    Přihlašování k tématům bakalářských a diplomových prací (PDF) – informace pro akademický rok 2019/20

•    Návrhy témat bakalářských prací - seznam témat pro akademický rok 2020/21

•    Nabídka témat bakalářských prací - zapojení do projektů a aktuálních výzkumů katedry

•    Doporučení pro psaní seminárních, bakalářských a diplomových prací – formální stránka psaní odborných prací

 

Státní závěrečné zkoušky

•    Náplň SZZk – přehled studijních oborů; okruhy SZZk

•    Pokyny k SZZk a odevzdávání BP a DP (PDF) - na KSGRR v akademickém roce 2019/2020

•    Termíny SZZk neučitelského studia (PDF) - závazné termíny státních závěrečných zkoušek na KSGRR, akademický rok 2019/2020 - jarní termín

•    Termíny SZZk učitelského studia  (PDF) - závazné termíny státních závěrečných zkoušek na KSGRR, akademický rok 2019/2020 - jarní termín

•    Harmonogramy SZZk – konkrétní rozpis SZZk 

 

Posudky na BP – prázdné formuláře ke stažení (DOC)

•    Posudek vedoucího bakalářské práce

•    Posudek oponenta bakalářské práce

 

 

Akce dokumentů