E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNavazující magisterské studium

Praktické informace pro studenty navazujícího magisterského studia, požadavky ke státním závěrečným zkouškám, návrhy témat kvalifikačních prací apod.

 

Diplomová práce

•    Přihlašování k tématům bakalářských a diplomových prací (PDF) – informace pro akademický rok 2019/20

•    Návrhy témat diplomových prací - seznam témat pro akademický rok 2019/20

•    Doporučení pro psaní seminárních, bakalářských a diplomových prací – formální stránka psaní odborných prací

•    Soutež o finanční podporu výzkumu v rámci diplomových prací - popis a pravidla soutěže (PDF) a šablona návrhu (docx).

Výsledky třetího ročníku soutěže (2020) naleznete zde.

 

Státní závěrečné zkoušky

•    Tematické okruhy SZZk učitelského studia

•    Tematické okruhy SZZk neučitelského studia

•    Pokyny k SZZk a odevzdávání BP a DP (PDF) - na KSGRR v akademickém roce 2019/2020

•    Termíny SZZk neučitelského studia (PDF) - závazné termíny státních závěrečných zkoušek na KSGRR, akademický rok 2019/2020 - podzimní termín

•    Termíny SZZk učitelského studia  (PDF) - závazné termíny státních závěrečných zkoušek na KSGRR, akademický rok 2019/2020 - podzimní termín

•   Harmonogramy SZZk – konkrétní rozpis SZZk 

 

Odborný seminář

•    Odborné semináře ze SG a RG – seznam seminářů a harmonogram (PDF) pro letní semestr 2019/20 a doplňující informace (PDF) 

 

Posudky na DP – prázdné formuláře ke stažení (DOC)

•    Posudek vedoucího diplomové práce

•    Posudek oponenta diplomové práce

Akce dokumentů