E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNavazující magisterské studium

Praktické informace pro studenty navazujícího magisterského studia, požadavky ke státním závěrečným zkouškám, návrhy témat kvalifikačních prací apod.

 

Diplomová práce

•    Přihlašování k tématům bakalářských a diplomových prací (PDF) – informace pro akademický rok 2023/24

•    Návrhy témat diplomových prací – seznam témat pro akademický rok 2023/24

•    Doporučení pro psaní seminárních, bakalářských a diplomových prací – formální stránka psaní odborných prací

•    Soutež o finanční podporu výzkumu v rámci diplomových prací v v roce 2023 – popis a pravidla soutěže (PDF) a šablona návrhu (docx). 

Výsledky pátého ročníku soutěže (2023) naleznete zde

 

Státní závěrečné zkoušky

•    Tematické okruhy SZZk učitelského studia

•    Tematické okruhy SZZk neučitelského studia

•    Pokyny k SZZk a odevzdávání BP a DP – na KSGRR v akademickém roce 2023/2024

•   Termíny SZZK neučitelského studia – závazné termíny státních závěrečných zkoušek na KSGRR, akademický rok 2023/2024 – zimní termín 

•   Termíny SZZK učitelského studia – závazné termíny státních závěrečných zkoušek na KSGRR, akademický rok 2023/2024 – zimní termín

•   Harmonogramy SZZk – konkrétní rozpis SZZk  

 

Posudky na DP – prázdné formuláře ke stažení (DOC)

•    Posudek vedoucího diplomové práce

•    Posudek oponenta diplomové práce

 

Přehled navazujících magisterských studijních programů KSGRR

Studijní program/obor Garant studijního programu/oboru
Sociální geografie a regionální rozvoj doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Politická a regionální geografie prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.
Krajina a společnost doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Globální migrační a rozvojová studia prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 
Sociální epidemiologie prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Učitelství geografie pro střední školy doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

Při řešení studijních problémů se můžete obrátit též na studijní koordinátorku katedry
PhDr. Martinu Tůmovou, Ph.D. a příslušné studijní referentky na Studijním oddělení.

Akce dokumentů