E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoplňující pedagogické studium

 

Doplňující pedagogické studium probíhá formou min. čtyřsemestrálních akreditovaných kurzů, které zajišťují pedagogickou (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK) a oborově didaktickou přípravu pro učitelství geografie na středních a základních školách. Rozšiřují tak získanou odbornou geografickou kvalifikaci o pedagogické a oborově didaktické vzdělání.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje zajišťuje dva kurzy. První z nich je určen řádným studentům navazujícího magisterského studia či doktorského studia na geografické sekci PřF UK. Tento kurz s názvem DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM PRO STUDENTY PřF UK – GEOGRAFIE (zkratka DPSPRGG) garantuje RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

Podrobné informace včetně studijního plánu naleznete zde.

 

Druhý kurz se jmenuje DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM – GEOGRAFIE (DPSGG). Jeho garantem je doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. Tento kurz je určen pouze absolventům magisterských a inženýrských studijních oborů geografických či oborů příbuzných (ekologie, životní prostředí, regionální ekonomie apod.), kteří si chtějí doplnit vzdělání a získat pedagogicko-psychologickou a oborově didaktickou způsobilost pro výuku geografie na základních a středních školách.

Podrobné informace včetně studijního plánu naleznete zde.

 

Základní informace k závěrečné práci jsou uvedeny zde

Pokyny k SZZK a odevzdávání závěrečných prací (PDF) – pro akademický rok 2022/23

Prázdný formulář na posudek vedoucího závěrečné práce je ke stažení zde a oponenta závěrečné práce zde.

 

Závazné termíny státních závěrečných zkoušek pro akademický rok 2022/2023 –  zimní termín – naleznete zde.  

 

Harmonogram státních závěrečných zkoušek - zima 2022/2023

 

 

 

Akce dokumentů