E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram hodnocení a generování individuálních studijních plánů studentů doktorského studia

Vážení doktorandi, školitelé a předsedové oborových rad,

termíny hodnocení individuálních studijních plánů (ISP) za rok 2022/2023 a termíny generování ISP studentů zapsaných do studia v akademickém roce 2023/2024 byly stanoveny následovně:

Roční hodnocení ISP za rok 2022/2023 (Opatření děkana č. 04/2022)

Krok Provádí Termín Metodický pokyny

Zahájení hodnocení

student od 1. 8. 2023 pro studenty
Předání vyplněného hodnocení školiteli student

do 18. 9. 2023

Předání hodnocení školitelem oborové radě školitel

do 30. 9. 2023

pro školitele
Schválení a uzavření hodnocení předsedou oborové rady (garantem DSP) předseda oborové rady (garant DSP)

do 20. 10. 2023

pro předsedy oborových rad (garanty DSP)

 

Generování ISP studentů zapsaných do studia v roce 2023/2024 (Opatření děkana č. 12/2023)

Krok Provádí Termín Metodický pokyn
Vypsání tématu práce školitelem, vytvoření ISP studentem a schválení školitelem (elektronické postoupení oborové radě) školitel, student

do 15. 10. 2023 - podzimní termín (pro studenty se zahájením studia 1. 10. 2023)

do 20. 3. 2024 - jarní termín (pro studenty se zahájením studia 1. 3. 2024)

pro studenty a školitele
Odsouhlasení ISP předsedou oborové rady předseda oborové rady (garant DSP)

do 30. 11. 2023 - podzimní termín (pro studenty se zahájením studia 1. 10. 2023)

do 30. 4. 2024 - jarní termín (pro studenty se zahájením studia 1. 3. 2024)


 

Děkuji všem za spolupráci

doc. RNDr. Pavel Chromý, PhD., studijní proděkan

Publikováno: Pátek 23.02.2024 13:00

Akce dokumentů