E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram hodnocení a generování individuálních studijních plánů studentů doktorského studia

Vážení doktorandi, školitelé a předsedové oborových rad,

termíny hodnocení individuálních studijních plánů (ISP) za rok 2019/2020 a termíny generování ISP studentů zapsaných do studia v akademickém roce 2020/2021 byly Opatřením děkana č. 14/2020 stanoveny následovně: 

Roční hodnocení ISP za rok 2019/2020

Krok Provádí Termín Metodický pokyn (postupně budou aktualizovány pro letošní rok)

Zahájení hodnocení

student od 1. 8. 2020 pro studenty
Předání vyplněného hodnocení školiteli student

do 19. 9. 2020

Předání hodnocení školitelem oborové radě školitel

do 30. 9. 2020

pro školitele 
Schválení a uzavření hodnocení oborovou radou oborová rada

do 19. 10. 2020

pro oborové rady

 

Generování ISP studentů zapsaných do studia v roce 2020/2021

Krok Provádí Termín Metodický pokyn
Vypsání tématu práce školitelem, vytvoření ISP studentem a schválení školitelem (elektronické postoupení oborové radě) školitel, student

do 19. 10. 2020 (podzimní termín - pro studenty zapsané do studia na základě prvního běhu přijímacího řízení)

do 19. 3. 2021 (jarní termín - pro studenty zapsané do studia na základě druhého běhu přijímacího řízení)

pro studenty a školitele 
Odsouhlasení ISP oborovou radou oborová rada

do 30. 11. 2020 (podzimní termín - pro studenty zapsané do studia na základě prvního běhu přijímacího řízení)

do 30. 4. 2021 (jarní termín - pro studenty zapsané do studia na základě druhého běhu přijímacího řízení)


 

Děkuji všem za spolupráci

doc. RNDr. Pavel Chromý, PhD., studijní proděkan

Publikováno: Čtvrtek 30.07.2020 14:30

Akce dokumentů

Kategorie: