E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram hodnocení a generování individuálních studijních plánů studentů doktorského studia

Vážení doktorandi, školitelé a předsedové oborových rad,

termíny hodnocení individuálních studijních plánů (ISP) za rok 2021/2022 a termíny generování ISP studentů zapsaných do studia v akademickém roce 2022/2023 byly Opatřením děkana č. 04/2022 stanoveny následovně:

Roční hodnocení ISP za rok 2021/2022

Krok Provádí Termín Metodický pokyny

Zahájení hodnocení

student od 1. 8. 2022 pro studenty
Předání vyplněného hodnocení školiteli student

do 19. 9. 2022

Předání hodnocení školitelem oborové radě školitel

do 30. 9. 2022

pro školitele
Schválení a uzavření hodnocení předsedou oborové rady (garantem DSP) předseda oborové rady (garant DSP)

do 21. 10. 2022

pro předsedy oborových rad (garanty DSP)

 

Generování ISP studentů zapsaných do studia v roce 2022/2023

Krok Provádí Termín Metodický pokyn
Vypsání tématu práce školitelem, vytvoření ISP studentem a schválení školitelem (elektronické postoupení oborové radě) školitel, student

do 20. 10. 2022 - podzimní termín (pro studenty se zahájením studia 1.10.2022)

do 20. 3. 2023 - jarní termín (pro studenty se zahájením studia 1.3.2023)

pro studenty a školitele
Odsouhlasení ISP předsedou oborové rady předseda oborové rady (garant DSP)

do 30. 11. 2022 - podzimní termín (pro studenty se zahájením studia 1.10.2022)

do 30. 4. 2023 - jarní termín (pro studenty se zahájením studia 1.3.2023)


 

Děkuji všem za spolupráci

doc. RNDr. Pavel Chromý, PhD., studijní proděkan

Publikováno: Úterý 04.10.2022 15:05

Akce dokumentů