E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram hodnocení a generování individuálních studijních plánů studentů doktorského studia

Vážení doktorandi, školitelé a předsedové oborových rad,

termíny hodnocení individuálních studijních plánů za rok 2018/2019 a termíny generování  individuálních studijních plánů studentů prvních ročníků doktorského studia v akademickém roce 2019/2020  byly stanoveny následovně: 

Roční hodnocení ISP za rok 2018/2019

Krok Provádí Termín Metodický pokyn (postupně budou aktualizovány pro letošní rok)
Předání vyplněného hodnocení školiteli student do 24.09.2019 pro studenty
Předání hodnocení školitelem oborové radě školitel do 30.09.2019* pro školitele 
Schválení a uzavření hodnocení oborovou radou oborová rada do 14.10.2019* pro oborové rady 

* Na základě pokynu pana rektora fakultám byl termín předání hodnocení oborové radě a termín schválení oborovou radu výrazně posunut. 

Generování ISP studentů zapsaných do studia v roce 2019/2020

Krok Provádí Termín Metodický pokyn 
Vypsání tématu práce školitelem, vytvoření ISP studentem a schválení školitelem (elektronické postoupení oborové radě) školitel, student do 20.10.2019 pro studenty a školitele 
Odsouhlasení ISP oborovou radou  oborová rada do 18.11.2019


 

Děkuji všem za spolupráci

doc. RNDr. Pavel Chromý, PhD., studijní proděkan
16. 08. 2019

Publikováno: Pátek 16.08.2019 14:10

Akce dokumentů

Kategorie: