E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram hodnocení a generování individuálních studijních plánů studentů doktorského studia

Vážení doktorandi, školitelé a předsedové oborových rad,

termíny hodnocení individuálních studijních plánů (ISP) za rok 2020/2021 a termíny generování ISP studentů zapsaných do studia v akademickém roce 2021/2022 byly Opatřením děkana č. 09/2021 stanoveny následovně:

Roční hodnocení ISP za rok 2020/2021

Krok Provádí Termín Metodický pokyny

Zahájení hodnocení

student od 2. 8. 2021 pro studenty
Předání vyplněného hodnocení školiteli student

do 20. 9. 2021

Předání hodnocení školitelem oborové radě školitel

do 30. 9. 2021

pro školitele
Schválení a uzavření hodnocení předsedou oborové rady (garantem DSP) předseda oborové rady (garant DSP)

do 18. 10. 2021

pro předsedy oborové rady (garanty DSP)

 

Generování ISP studentů zapsaných do studia v roce 2021/2022

Krok Provádí Termín Metodický pokyn
Vypsání tématu práce školitelem, vytvoření ISP studentem a schválení školitelem (elektronické postoupení oborové radě) školitel, student

do 19. 10. 2021 (podzimní termín)

do 21. 3. 2022 (jarní termín -  pro studenty zapsané do studia na základě druhého přijímacího řízení)

pro studenty a školitele
Odsouhlasení ISP předsedou oborové rady předseda oborové rady (garant DSP)

do 30. 11. 2021 (podzimní termín)

do 30. 4. 2022 (jarní termín - pro studenty zapsané do studia na základě druhého přijímacího řízení)


 

Děkuji všem za spolupráci

doc. RNDr. Pavel Chromý, PhD., studijní proděkan

Publikováno: Úterý 10.08.2021 00:00

Akce dokumentů

Kategorie: