E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram hodnocení a generování individuálních studijních plánů studentů doktorského studia

Vážení doktorandi, školitelé a předsedové oborových rad,

termíny hodnocení individuálních studijních plánů za rok 2018/2019 a termíny generování  individuálních studijních plánů studentů prvních ročníků doktorského studia v akademickém roce 2019/2020  byly Opatřením děkana č. 17/2019 stanoveny následovně: 

Roční hodnocení ISP za rok 2018/2019

Krok Provádí Termín Metodický pokyn (postupně budou aktualizovány pro letošní rok)
Předání vyplněného hodnocení školiteli student do 24.09.2019 pro studenty
Předání hodnocení školitelem oborové radě školitel do 30.09.2019
(prodlouženo do 20.10.2019)
pro školitele 
Schválení a uzavření hodnocení oborovou radou oborová rada do 14.10.2019
(prodlouženo do 20.10.2019)
pro oborové rady 

 

Generování ISP studentů zapsaných do studia v roce 2019/2020

Krok Provádí Termín Metodický pokyn 
Vypsání tématu práce školitelem, vytvoření ISP studentem a schválení školitelem (elektronické postoupení oborové radě) školitel, student do 20.10.2019 pro studenty a školitele 
Odsouhlasení ISP oborovou radou  oborová rada do 18.11.2019


 

Děkuji všem za spolupráci

doc. RNDr. Pavel Chromý, PhD., studijní proděkan
02. 10. 2019

Publikováno: Pátek 16.08.2019 14:10

Akce dokumentů

Kategorie: