E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram hodnocení a generování individuálních studijních plánů studentů doktorského studia

aktualizace 11. 9. 2017

Vážení doktorandi, školitelé a předsedové oborových rad,

termíny hodnocení individuálních studijních plánů a generování  individuálních studijních plánů studentů prvních ročníků doktorského studia v akademickém roce 2017/2018 jsou součástí Opatření děkana 15/2017 - Harmonogramu akademického roku 2017/2018 a byly stanoveny následovně:

Hodnocení ISP

Krok Provádí Termín Metodický pokyn (bude doplněno postupně)
Předání vyplněného hodnocení školiteli student do 25.09.2017 pro studenty
Předání hodnocení školitelem oborové radě školitel do 9.10.2017 pro školitele
Schválení a uzavření hodnocení oborovou radou oborová rada do 23.10.2017 pro oborové rady

Generování ISP

Krok Provádí Termín Metodický pokyn (bude doplněno)
Vypsání tématu práce školitelem, vytvoření ISP studentem a schválení školitelem (elektronické postoupení oborové radě) školitel, student od 9.10.2017 do 23.10.2017 pro studenty a školitele
Odsouhlasení ISP oborovou radou  oborová rada do 13.11.2017
Doručení vytištěného PDF dokumentu studijnímu oddělení student do 30.11.2017


 

Děkuji všem za spolupráci

doc. RNDr. Pavel Chromý, PhD., studijní proděkan
11.9. 2017, aktualizováno 20.9.2017

Publikováno: Čtvrtek 30.11.2017 00:00

Akce dokumentů

Kategorie: