E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty SVV

Grantové projekty UK - projekty Specifického vysokoškolského výzkumu

2023–2024
Sociálně-geografický výzkum interakcí společenských a environmentálních systémů
SVV č. 260696 (hl. řešitel: J. Novotný)

2020–2022
Podpora kvality vědecko-výzkumných výstupů studentů sociogeografických a demografických programů
SVV č. 260566 (hl. řešitel: J. Novotný)

2017–2019
Problémová orientace sociogeografického a demografického výzkumu
SVV č. 260425 (hl. řešitel: D. Drbohlav)

2016
Pluralita předmětové orientace sociogeografického a demografického výzkumu: problém metodologických přístupů a kombinace hodnocení kvantitativní a kvalitativní povahy
SVV č. 260309 (hl. řešitel: D. Drbohlav)

2015
Hodnocení obecných a specifických socio-prostorových a demografických procesů: Česko v evropských a globálních souvislostech
SVV č. 260199 (hl. řešitel: D. Drbohlav)

2014
Aktuální teoretické koncepty a metodologické přístupy k empirickému hodnocení změn sociogeografické a demografické reality
SVV č. 260082 (hl. řešitel: D. Drbohlav)

2013
Sociogeografické a demografické podmíněnosti vývoje územních diferenciací a společenských transformací
SVV č. 267203 (hl. řešitel: D. Drbohlav)

2012
Vývoj geografické a demografické reality Česka v evropských a globálních souvislostech: aktéři a subjekty socio-prostorových změn
SVV č. 265215 (hl. řešitel: D. Drbohlav)

2011
Geografická a demografická realita Česka v evropských a globálních souvislostech: vývoj, podmíněnosti, stav a perspektivy
SVV č. 263201 (hl. řešitel: D. Drbohlav)

2010
Procesy a mechanizmy socio-prostorových změn v období posttotalitní transformace geografické a demografické reality Česka v evropském a globálním kontextu
SVV č. 261202 (hl. řešitel: D. Drbohlav)

Akce dokumentů