E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace a přednášky

Publikační činnost Mapové sbírky

2024

Publikace

NOVOTNÁ, Eva. IL PORTO DI MALTA :  Map by Nicolò Nelli from 1565. In: FARRUGIA, Charles J.. Custos Divitiarum : Festschrift in honour of Joseph Schiro. 1. Valleta: Midsea Books, 2024, s. 431-444. ISBN 978-99932-7-988-4

KALVODA, Jan, NOVOTNÁ, Eva eds. The Nature of Geomorphological Hazards in the Nepal Himalaya. Cham: Springer Nature, 2024. 421 p., 240 il. Geoenvironmental Disaster Reduction. https://doi.org/10.1007/978-3-031-58421-3

NOVOTNÁ, Eva. Development of the Map Representation of the Nepal Himalaya Up to the End of Nineteenth Century. In: Kalvoda, J., Novotná, E. (eds) The Nature of Geomorphological Hazards in the Nepal Himalaya. Geoenvironmental Disaster Reduction. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-58421-3_3

KALVODA, Jan, NOVOTNÁ, Eva. Diverse Perception of Natural Hazards and Disasters by the Inhabitants of the Himalaya. In: Kalvoda, J., Novotná, E. (eds) The Nature of Geomorphological Hazards in the Nepal Himalaya. Geoenvironmental Disaster Reduction. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-58421-3_4

KALVODA, Jan, NOVOTNÁ, Eva. Conclusions: The Dynamics and Complexity of Geomorphological Hazards in the Nepal Himalaya. In: Kalvoda, J., Novotná, E. (eds) The Nature of Geomorphological Hazards in the Nepal Himalaya. Geoenvironmental Disaster Reduction. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-58421-3_13

 

2023

Publikace

NOVOTNÁ, Eva. Výstava Země Františka Josefa: 150 let od objevení. Zpravodaj České  kartografické společnosti, září 2023, číslo 3, strany 20-21. ISSN: 2571-4716. Dostupné z: https://www.cartography.cz/zpravodaj-cks/

NOVOTNÁ, Eva. Nové kartografické památky zapsány do Rejstřík Paměť světa UNESCO. Zpravodaj České kartografické společnosti, září 2023, číslo 3, strany 21-22. ISSN: 2571-4716. Dostupné z: https://www.cartography.cz/zpravodaj-cks/

NOVOTNÁ, Eva, TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ, Mirka. Země Františka Josefa: 150 let od objevení. výstava bez kritického katalogu. Praha, 2023

NOVOTNÁ, Eva. Rukopisné kopie Velké a Střední mapy Čech podle Jana Kryštofa Müllera. In: SEMOTANOVÁ, Eva - CAJTHAML, Jiří - MOČIČKOVÁ, Jitka. Jan Kryštof Müller: barokní kartograf. 1. vyd. Praha: Academia, 2023, s. 137-155. ISBN 978-80-200-3417-5

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl und Sohn: Lithografische Druckplatten. Der Globusfreund: Wissenschaftliche Zeitschrift für Globenkunde. 2023, 67 (Februar), 118-136. ISSN 0436-0664

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl and Son: Lithographic plates. Globe Studies: The journal of the International Coronelli Society. 2023, 67 (březen), 116-133. ISSN 1684-7091

ŠTEFANOVÁ, Eva, NOVOTNÁ, Eva a ČÁBELKA, Miroslav. Visualization and Accessibility of Globe Virtual Collection: Case Study Jüttner’s Globe. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2023; 12(3), 122. DOI: https://doi.org/10.3390/ijgi12030122

2022

Publikace

NOVOTNÁ, Eva, TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ, Mirka, ČÁBELKA, Miroslav a Josef PATÁK. 2022. Aretin's Map of the Bohemian Kingdom. Praha: Karolinum. Monumenta Cartographica Bohemiae. ISBN 978-80-246-5153-8

NOVOTNÁ, Eva. Obraz pražských předměstí v kartografickém díle Alfreda Hurtiga. Urbanismus a územní rozvoj. 2022, 25(5), 8-21. ISSN 1212-0855. Dostupné z: https://www.uur.cz/casopis-uaur/cisla-casopisu-journal-issues/2022/

NOVOTNÁ, Eva a Michal ŠRUBAŘ. Odešel Tomáš Grim. Informace České geografické společnosti. 2022, 41(1), 63-65. ISSN 1213-1075. Dostupné z: https://geography.cz/wp-content/uploads/2022/04/icgs012022_lide.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Zemřel RNDr. Ivan Kupčík. Zpravodaj České kartografické společnosti. 2022, číslo 2, 22. ISSN 2571-4716. Dostupné z: https://www.cartography.cz/wp-content/uploads/2022/07/2022-02_ZpravodajCKS.pdf

Přednášky

Recenze:

FRYJE, Jakub. "Nový a přesný popis" zásadního díla Pavla Aretina. In: KAHUDA, Jan (red.). Paginae historiae 30/2: Sborník Národního archivu. Praha: Národní archiv, 2022, s. 262-266. ISSN 1211-9768

 

2021

NOVOTNÁ, Eva. Klaudyánova mapa Čech v Münsterově Kosmografii: s příklady z Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Kartografické listy = Cartographic letters, 2021, roč. 29, č. 2, s. 33-59. Dostupné z: https://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL29/4.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Database of digitized map collections of the Czech Republic. E-Perimetron [online]. 2021, roč. 16, č. 2, s. 72-77. ISSN 1790-3769. Dostupné z: http://www.e-perimetron.org/Vol_16_2/Novotna.pdf.

KOLLEN, Christine - SHAWA, Tsering Wangyal - LARSGAARD, Mary - NOVOTNÁ, Eva - MUSILOVÁ, Martina - ALIJONOV HAMETOVÁ, Michaela - JŮNOVÁ, Sabina. Citování kartografických dokumentů: chicagský styl a ISO 690. První české vydání. Praha: Knihovna geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Národní knihovna České republiky, 2021. 51 stran.  ISBN 978-80-7050-744-5.(České vydání z anglického originálu Cartographic citations: a style guide připravily Eva Novotná, Martina Musilová, Michaela Alijonov Hametová a Sabina Jůnová. Obsah příručky k nahlédnutí ZDE.)

NOVOTNÁ, Eva. Aretinova mapa "zimního království" v Mapové sbírce PřF UK. In: ŠVEJDA, Antonín. Z dějin geodézie a kartografie 20. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2021, 104, s. 46-52. ISBN 978-80-7037-330-9. ISSN 0232-0916.

NOVOTNÁ, Eva - VYDLÁKOVÁ, Alena. Sídla na mapě Mikuláše Klaudyána a jejích tištěných odvozeninách. In: ŠVEJDA, Antonín. Z dějin geodézie a kartografie 20. Praha: Národní technické muzeum, 2021, 104, s. 14-28. ISBN 978-80-7037-330-9. ISSN 0232-0916.

NOVOTNÁ, Eva. Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století. Informace České geografické společnosti. 2021, 40(1), 32-34. ISSN 1213-1075.

Dizertace

NOVOTNÁ, Eva. Kartografické kulturní dědictví. [=Cartographic cultural heritage]. Dizertační práce (Ph.D.)--Univerzita Karlova. Filosofická fakulta, 31. 5. 2021. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/126000

2020

Publikace

NOVOTNÁ, Eva, TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ, Mirka, ČÁBELKA, Miroslav a Josef PATÁK. 2020. Aretinova mapa Českého království. Praha: Karolinum. Monumenta Cartographica Bohemiae. ISBN 978-80-246-4797-5.

NOVOTNÁ, Eva, VYDLÁKOVÁ, Alena. 2020. Sídla na mapě Mikuláše Klaudyána a jejích tištěných odvozeninách. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Z dějin geodézie a kartografie 20. Praha: Národní technické muzeum, s. 14–28. ISBN 978-80-7037-330-9.

NOVOTNÁ, Eva. 2020. Aretinova mapa „zimního království“ v Mapové sbírce PřF UK. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Z dějin geodézie a kartografie 20. Praha: Národní technické muzeum, s. 46–52. ISBN 978-80-7037-330-9.

NOVOTNÁ, Eva. 2020. Veduty z Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. In: WANNER, Michal, HORA, Josef, NOVOTNÁ, Eva (eds.). Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR, s. 6–26. Soupis vedut vzniklých do roku 1850, V, 1.

NOVOTNÁ, Eva. 2020. Kreibichovy kopie Klaudyánova ilustrovaného jednolistu s mapou. In: CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ, Alena (ed.). Kráčel krajem poutník: Pocta Janu Sobotkovi. Praha: Národní knihovna ČR, 2020, s. 70-89. ISBN 978-80-7050-728-5.

WANNER, Michal, HORA, Josef, NOVOTNÁ, Eva (eds). Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek V/1, Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2020. ISBN 978-80-7616-068-2.

NOVOTNÁ, Eva. 2020. Mapová sbírka. In: 100 let Přírodovědecké fakulty UK. 1. vyd. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2020, s. 160-161. ISBN 978-80-7444-077-9.

NOVOTNÁ, Eva. 2020. Z muzeí, sbírek a knihoven Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Živa. 2020, roč. 68, č. 3, s. LXIII-LXIV. ISSN 0044-4812.

2019

Publikace

NOVOTNÁ, Eva. Nový a přesný popis Království českého. Vesmír. 2019, roč. 98, s. 7. ISSN 0042-4544.

NOVOTNÁ, Eva. 75 let doktora Ivana Kupčíka. Informace České geografické společnosti. 2019, roč. 38, č. 1, s. 75-76. ISSN 1213-1075.

ALIJONOV HAMETOVÁ, Michaela, NOVOTNÁ, Eva. Novinky v Geografické bibliografii ČR online - GEOBIBLINE a spolupráce s analytickou databází ANL. ProInflow. 2019, roč. 11, č. 1, s. 34-56. ISSN 1804-2406.

NOVOTNÁ, Eva - ŠÁŠINKOVÁ, Marcela. Jan Felkl a syn : továrna na pomůcky učebné v Roztokách u Prahy. In: ŠÁŠINKOVÁ, Marcela. Středočeský vlastivědný sborník. 1 vyd. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 2019, s. 200-208. Muzeum a současnost, řada společenskovědní, 37. ISBN 978-80-88336-01-3. ISSN 0862-2043.

NOVOTNÁ, Eva. Digitizing of Map collection of Faculty of Science in Charles University, Prague. In: MILORADOVIĆ, Maša, VUKIĆEVIĆ, Dejan (ed.). ПОСЕБНЕ ЗБИРКЕ У КОНТЕКСТУ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И КАО ПОДСТИЦАЈ КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА. 1. vyd. Bělehrad: National Library of Serbia, 2019, s. 675-684. ISBN 978-86-7035-436-4. 

NOVOTNÁ, Eva. Database of digitized map collections of the Czech Republic. In: BOUTOURA, Chrysoula - TSORLINI, Angeliki - LIVIERATOS, Evangelos. Proceedings 14th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage. 1 vyd. Soluň: Aristotle University of Thessaloniki, 2019, s. 89-94. ISSN 2459-3893.

Výstavy

NOVOTNÁ, Eva - TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ, Mirka - ČÁBELKA, Miroslav. Pavel Aretin z Ehrenfeldu : mapa mezi defenestrací a Bílou horou. Výstava bez kritického katalogu. Praha, 2019.

Vystoupení na konferencích a propagačních akcích

NOVOTNÁ, Eva. Rychle k digitalizovaným mapám aneb Databáze digitalizovaných mapových sbírek České republiky. 20. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019. Přednáška. Praha, 2019.

NOVOTNÁ, Eva - ČÁBELKA, Miroslav - PATÁK, Josef ...et al. Kartografická výročí 2019 : Aretinova mapa Českého království z roku 1619. workshop. Brno, 2019.

NOVOTNÁ, Eva. Aretinova mapa Českého království z roku 1619. Přednáška. Brno, 2019.

Novotná, Eva. Jan Felkl and Son: Lithographic plates. 14th International Symposium of the International Coronelli Society for the Study of Globes. Přednáška na symposiu. Zürich, 02. 10. 2019 - 05. 10. 2019.

Novotná, Eva a Dobrovolná, Markéta. Portál Mapova sbirka.cz. 23. kartografická konference. Prezentace posteru, Kutná hora, 18. 09. 2019 - 20. 09. 2019.

NOVOTNÁ, Eva - BAYER, Tomáš - ČÁBELKA, Miroslav. Digitalizace a kartografické zpracování starých map a glóbů. workshop. Kutná hora, 2019.

NOVOTNÁ, Eva. Digitalizace starých map, atlasů a glóbů v Mapové sbírce PřF UK. Přednáška. Kutná hora, 2019.

NOVOTNÁ, Eva. Digitizing of Map collection of Faculty of Science in Charles University, Prague. In: ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage. Přednáška na konferenci. Thessaloniki. 16. 05. 2018.

NOVOTNÁ, Eva. Klaudyánův jednolist s mapou Českého království. Přednáška u příležitosti vernisáže výstavy Mikuláš Klaudyán. Teplice. 15. 1. 2019.

2018

Publikace

FENCLOVÁ, Lada. Webový portál věnovaný kartografovi Jaromíru Jankovi. In: Z dějin geodézie a kartografie. 2018, 134-137. Praha: Národní technické muzeum, 1981- . Rozpravy Národního technického muzea v Praze. ISBN 978-80-7037-310-1.

NOVOTNÁ, Eva. Unikát z Mapové sbírky: náhodný nález zaplnil mezeru v jedinečné mapové sérií. Přírodovědci.cz. 2018, 7(2), 7. ISSN 1805-5591.

NOVOTNÁ, Eva. Šifra Mistra Klaudyána. Zeměměřič. 2018, 25, 12-13. ISSN 1211-488X.

NOVOTNÁ, Eva. Camociovy mapy jsou součástí rejstříku UNESCO Paměť světa. Bulletin SKIP. 2018, 27, 2. ISSN 1213-5828. Dostupné také z: https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2018-rocnik-27-cislo-2/camociovy-mapy-jsou-soucasti-rejstriku-unesco

NOVOTNÁ, Eva. První mapa Čech vznikla před 500 lety. Vesmír. 2018, 97, 434-437. ISSN 0042-4544.

NOVOTNÁ, Eva. Obraz Zeměkoule od firmy Jan Felkl a syn v Mapové sbírce PřF UK. In: Z dějin geodézie a kartografie. Praha: Národní technické muzeum, 1981- . Rozpravy Národního technického muzea v Praze.  ISBN 978-80-7037-310-1.

Jrec: NOVOTNÁ, Eva. Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2018, 70 (3), 110-112. ISSN 0011-2321.

NOVOTNÁ, Eva. 1518: Mikulas Klaudyan's first map of the Kingdom of Bohemia. In: BOUTOURA, Chrysoula - TSORLINI, Angeliki. The Digital Proceedings 13th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage. 1 vyd. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki. Laboratory of Cartography & Geographical Analysis, 2018, 13, s. 238-245. ISSN 2459-3893.

NOVOTNÁ, Eva a Václav MÜLLER. Mapová sbírka. In: Prahou křížem krážem [online]. Praha: Český rozhlas Regina, 13. 4. 2018 11:45 [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3998891.

NOVOTNÁ, Eva. Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK. Čtenář. 2018, 70, 110-112. ISSN 0011-2321.

NOVOTNÁ, Eva. Mikuláš Klaudyán: první mapa Čech 1518: = Nicolaus Claudianus: the first map of Bohemia 1518. Monumenta cartographica Bohemiae. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Mapová sbírka, 2018. ISBN 978-80-7444-060-1.

 

Vystoupení na konferencích a propagačních akcích

NOVOTNÁ, Eva. Klaudyánova mapa Čech v Münsterově Kosmografii : s příklady z Mapové sbírky PřF UK. In: Mikuláš Klaudyán 1518/2018 : 500 let od vydání první tištěné mapy Čech. Přednáška na konferenci. Litoměřice. 16. 5. 2018.

NOVOTNÁ, Eva. Veduty.cz : cooperation of the Map Collection with the archive to make vedute available. In: 21st Map and Geoinformation Curators Group Conference. Přednáška na konferenci. Gotha. 08. 10. 2018.

NOVOTNÁ, Eva. 1518: Nicolas Claudyan's first map of the Kingdom of Bohemia. In: 13th Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage. Přednáška na konferenci. Madrid. 18. - 20. 4. 2018

NOVOTNÁ, Eva. Klaudyánův jednolist s mapou Českého království (1518). In: Konference GIS Esri v ČR. Přednáška na konferenci. Praha. 7. - 8. 11. 2018. Dostupné také z: https://www.youtube.com/watch?v=cE2EzaLa6g4

2017

Publikace

NOVOTNÁ, Eva. Czech portals for visualisation of Cartographic culture heritage. Proceedings 12th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage, Venice, 26-28 April 2017. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2017, 196-203.

NOVOTNÁ, Eva a Jaroslav URIK. Digitální mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Geodetický a kartografický obzor. 2017, 63, 109-114. ISSN 1805-7446.

NOVOTNÁ, Eva, Monika MÜLLEROVÁ, Petra KAŠPAROVÁ, Alena ŠONKOVÁ, Simona HARAŠTOVÁ a Blanka SMEJKALOVÁ. Online zpřístupnění vybraných digitalizovaných mapových sbírek v České republice. In: Knihovna: knihovnická revue. 2017, 28(1), 20–44. ISSN 1801-3252. Dostupné z: http://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2017-1/recenzovane-prispevky/online-zpristupneni-vybranych-digitalizovanych-mapovych-sbirek-v-ceske-republice.

NOVOTNÁ, Eva, Antonín ŚVEJDA a Lea PARKANOVÁ. Glóby, dávná chlouba českého řemesla. In: Leonardo [online]. Praha: Český rozhlas Plus,  11. 5. 2017 14:35 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3857545.

NOVOTNÁ, Eva a Lada KOLOVRATOVÁ. Výroba nejlepších glóbů na světě. In: Studio 6 [online]. Praha: Česká televize,  4. 5. 2017 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/217411010100504/video/541554.

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl & syn: továrna na glóby: výstava. Praha: Geografická sekce Přírodovědecké fakulty, 2017. Dostupné také z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/jan-felkl-syn-tovarna-na-globy.

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl & syn: továrna na glóby = Jan Felkl & Son : a globe-making factory. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce, 2017. ISBN 978-80-7444-053-3.

NOVOTNÁ, Eva, Lada NEVORALOVÁ a Markéta HYNDRÁKOVÁ. Výroční zpráva Mapové sbírky PřF UK 2016. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2015-. Dostupné také z https://natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/vyrocni-zprava-mapove-sbirky-za-rok-2016.

PATÁK, Josef. Digitální mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Kartografické listy. 2017, 25(10), 1-12. ISSN 0016-7096.

Vystoupení na konferencích a propagačních akcích

HYNDRÁKOVÁ, Markéta. Unikátní kartografické dědictví na portálu mapovasbirka.cz. In: DIGI 2017 - Digitální technologie a kulturní dědictví, AV, Praha, 15.-16. 11. 2017.

Výuka

HYNDRÁKOVÁ, Markéta. Významná kartografická díla v Mapové sbírce PřF UK. https://web.natur.cuni.cz/~bayertom/images/courses/HK/vyznamna_kart_dila_v_MS.pdf Praha, 30 10. 2017. Podle: NOVOTNÁ, Eva, Mirka TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ a Josef CHRÁST. Poklady Mapové sbírky. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3537-8.

2016

Publikace

BAYER, Tomáš. Advanced methods for the estimation of an unknown projection from a map. In: GeoInformatica. 2016, roč. 20, č. 2, s. 241-284. ISSN 1384-6175. Dostupné také z:  http://link.springer.com/article/10.1007/s10707-015-0234-x

FENCLOVÁ, Lada. Nový web doc. Ludvíka Muchy. Ikaros [online]. 2016, roč. 20, č. 1 [cit. 2016-01-21]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17668

HYNDRÁKOVÁ, Markéta. Portál Mapovasbirka.cz zpřístupňuje unikátní kartografické dědictví.  Knihovna plus [online]. Mimořádné číslo 2016 [cit. 2016-09-16].  ISSN 1801­5948. Dostupné z:  http://knihovnaplus.nkp.cz/archiv/mimoradne-cislo-2016/informace-a-konference/portal-mapovasbirka.cz-zpristupnuje-unikatni-kartograficke-dedictvi

NOVOTNÁ, Eva. Akce: Čteme profesora Švamberu. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016 [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/aktuality/akce-cteme-profesora-svamberu

NOVOTNÁ, Eva. Bloody Borders. Forum. 2016, roč. neuveden, č. 1, str. 46-47.

NOVOTNÁ, Eva. Cartographic culture heritage belongs to UNESCO. In: Digital Approaches to Cartographic Heritage Conference Proceedings 2016. Riga, 20. - 22. 4. 2016.

NOVOTNÁ, Eva. Cartographic culture heritage belongs to UNESCO. In: e-Perimetron. 2016, roč. 11, č. 4, str. 150-159. ISSN ISSN 1790-3769. Dostupné také z: http://www.e-perimetron.org/Vol_11_4/Novotna.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Digitalizované české mapové sbírky. In: Knihovny současnosti.  2016, roč. 24, s. 94-118. ISBN 978-80-86249-80-3. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2016/KKS/sbornik/Knihovny_soucasnosti_2016.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Důstojná oslava výročí: akce Čteme profesora Švamber. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, 2016. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/dustojna-oslava-vyroci-akce-cteme-profesora-svamberu

NOVOTNÁ, Eva. Limnologické mapy prof. Václava Švambery. Z dějin geodézie a kartografie. Praha: Národní technické muzeum, 2016, roč. 18, str. 73-79. ISSN 0232-0916.

NOVOTNÁ, Eva. Mapová sbírka v proměnách času. In: NOVOTNÁ, Eva, Mirka TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ a Josef CHRÁST. Poklady Mapové sbírky. Praha: Karolinum, 2016, str. 4-15. ISBN 978-80-246-3537-8.

NOVOTNÁ, Eva. Mapy obležení jako záchrana paměti: maltsko-česká putovní výstava = Siege maps : keeping memory safe. Zeměměřič. 2016, 23, 11. ISSN 1211-488x.

NOVOTNÁ, Eva. Mapy obležení v maltské Valletě. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016 [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/mapy-oblezeni-v-maltske-vallete

NOVOTNÁ, Eva. Orteliova biblická mapa Putování a život patriarchy Abraháma. Z dějin geodézie a kartografie. Praha: Národní technické muzeum, 2016, roč. 18, str. 7-12. ISSN 0232-0916.

NOVOTNÁ, Eva. Profesor Václav Švambera a životní prostředí. Ochrana přírody: časopis státní ochrany přírody : journal of the state nature conservancy. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 2016, roč. 71, č. 2, str IX-X. ISSN 1210-258x.

NOVOTNÁ, Eva. Tisková zpráva: výstava Mapy obležení. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, 2016. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/pro-media/tiskove-zpravy/rok-2016/tz-prf-uk-mapy-oblezeni-malta.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Výstava na Maltě. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016 [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/aktuality/copy_of_vystava-na-malte

NOVOTNÁ, Eva. Vytvoření českého rekordu Nejdelší veřejné čtení z díla profesora Václava Švambery. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, 2016. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/pro-media/tiskove-zpravy/rok-2016/tz-vytvoreni-ceskeho-rekordu-vaclav-svambera3.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Vytvoření českého rekordu Nejdelší veřejné čtení z díla profesora Václava Švambery. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, 2016. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/vytvoreni-ceskeho-rekordu-nejdelsi-cteni-z-dila-profesora-vaclava-svambery

NOVOTNÁ, Eva. Vytvoření českého rekordu. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, 2016. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/aktuality/vytvoreni-ceskeho-rekordu

NOVOTNÁ, Eva. Výročí geografa Václava Švambery. Přírodovědci.cz. 2016, roč. V, č. 1, str. 7. ISSN 1805-5591. Dostupné také z:  https://www.prirodovedci.cz/templates/modules/magazin/pc/index.php?uuid=3d3a5946-f5c0-11e5-9e5f-0025900e353a

NOVOTNÁ, Eva a Frederik VELINSKÝ. Geograf Václav Švambera: znalec Konga. In: Planetárium [online]. Praha: Český rozhlas Sever, 30. 1. 2016 18:10 [cit. 2016-02-04]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3557388

NOVOTNÁ, Eva a Frederik VELINSKÝ. Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK. In: Planetárium [online]. Praha: Český rozhlas Sever,  6. 2. 2016 18:05 [cit. 2016-02-08]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3562407

NOVOTNÁ, Eva a Lada FENCLOVÁ (ed.). Výroční zpráva Mapové sbírky PřF UK 2015. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2016. 1x ročně. Dostupná také z https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/vyrocni-zprava-mapove-sbirky-2015.

NOVOTNÁ, Eva, Mirka TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ a Josef CHRÁST. Poklady Mapové sbírky. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3537-8.

 

Aplikovaný výzkum

NOVOTNÁ, Eva, Bernadine SCICLUNA a Lada FENCLOVÁ. Siege maps: keeping memory safe = Mapy obležení jako záchrana paměti : výstava. Praha: Geografická sekce Přírodovědecké fakulty, 2016. Dostupné také z: http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/vystavy/vystavy-siege_maps.html

HYNDRÁKOVÁ, Markéta. Glóby Mapové sbírky Univerzity Karlovy. In: Kouzlo starých map. Poster na výstavě  1. - 25. 3. 2016.

HYNDRÁKOVÁ, Markéta. Portál mapovasbirka.cz . In: Inforum. Poster na konferenci ve dnech 24. - 25. 5. 2016. Praha, 2016.

 

Vystoupení na konferencích a propagačních akcích

FENCLOVÁ, Lada. Webový portál věnovaný kartografovi Jaromíru Jankovi. In: XXXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie, NTM, Praha, 30. 11. 2016.

NOVOTNÁ, Eva. V zastoupení FENCLOVÁ, Lada. Johann C. Criginger a jeho mapa Čech. Přednáška v Jáchymově dne 16. 4. 2016.

NOVOTNÁ, Eva. V zasoupení HYNDÁKOVÁ, Markéta. Cartographic culture heritage is belongs to UNESCO. In: 11th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage. Prezentace na konferenci. Riga, 20. - 22. 4. 2016.

NOVOTNÁ, Eva. Crigingerovy mapy Čech v Mapové sbírce PřF UK. In: In: XXXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie, NTM, Praha, 30. 11. 2016.

NOVOTNÁ, Eva. Digitalizace a archivace (nejen) starých map na Přírodovědecké fakulta Univerzity Karlovy. In: Staré mapy v současnosti. Prezentace na semináři. Zlín, 4. 10. 2016. Dostupné také z: https://www.kr-zlinsky.cz/clanky/aktuality/13494/digitalizace-starych-map-prf-uk-praha.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Digitalizované české mapové sbírky. In: Knihovny současnosti. Prezentace na konferenci. Olomouc, 6. - 8. 9. 2016.

2015

Publikace

BRŮHA, Lukáš. Large geospatial images discovery: metadata model and technological framework. Geinformatics FCE CTU. 2015, roč. 14, č. 2, s. 21-36. ISSN 1802-2669.

HAMETOVÁ, Michaela. Geografická bibliografie České republiky online (GEOBIBLINE). Ikaros [online]. 2015, roč. 19, č. 5 [cit. 2015-10-29].  Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17510

NOVOTNÁ, Eva. Katalogizace glóbů. In: ŠVEJDA, Antonín. Rozpravy Národního technického muzea v Praze. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2015. S. 264-270. ISSN 0139-9810. 

NOVOTNÁ, Eva. Search for digitized cartographic materials on the example of the TEMAP project. In: 10th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, Corfu, 27-29 May 2015 [CD-ROM]. Corfu: Commision on Digital Technologies in Cartographic Heritage, 2015. Nestránkováno.

NOVOTNÁ, Eva. TEMAP aneb zpřístupnění a další hrátky s kartografickými dokumenty. In: Knihovny současnosti. . 2015, roč. 23, č. 1, s. 168-181. ISSN 1805-6970. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2015/clanek/sbornik/

NOVOTNÁ, Eva. Třetí vojenské mapování: vybrané problémy první české katalogizace. In: ŠVEJDA, Antonín. Rozpravy Národního technického muzea v Praze. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2015. S. 292-3005. ISSN 0139-9810.

NOVOTNÁ, Eva. Václav Švambera: profesor Univerzity Karlovy : katalog výstavy 9. 12. 2015 - 29. 2. 2016. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2015. 83 stran. ISBN 978-80-7444-039-7.

NOVOTNÁ, Eva. Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/pro-media/tiskove-zpravy/rok-2015/svambera-profesor-150.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy [online]. 2015-12-08 [cit. 2016-01-20]. Geobusiness.   Dostupné z: http://www.geobusiness.cz/index10.php?id=4797

NOVOTNÁ, Eva a Lada NEVORALOVÁ (ed.). Výroční zpráva Mapové sbírky PřF UK 2014. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2015. 1x ročně. Dostupná také z https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/def-kor-ms-zz-2014.pdf.

NOVOTNÁ, Eva. Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/aktuality/vystava-vaclav-svambera-profesor-univerzity-karlovy

NOVOTNÁ, Eva. Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy [online]. Praha: Zeměměřič, 2015 [cit. 2015-12-17]. Dostupné z: http://www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=4797

NOVOTNÁ, Eva. Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK [online]. Praha: Zeměměřič, 2015 [cit. 2015-06-18]. Dostupné z: http://www.zememeric.cz/default.php?/clanek_tisk.php?zaznam=4735

NOVOTNÁ, Eva. Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK [online]. Praha: PřF UK, 2015 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/kratky-film-schilder.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK [online]. Praha: Česká geografická společnost, 2015 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://geography.cz/2015/07/prof-gunter-schilder-v-mapove-sbirce-prf-uk-v-praze/

NOVOTNÁ, Eva, SCHILDER, Günter a Michal REZEK. Prof. Günter Schilder v Praze  [online]. Praha: Youtube, 2015 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=cnx9IFSUIqI

 

 

Aplikovaný výzkum

BAYER, Tomáš. Estimation of the parameters of the map's projection involving analyzed map rotation. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/temap_rotation.html

BAYER, Tomáš. Estimation of the parameters of the map's projection using the hybrid method with scaling, involving analyzed map rotation. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/temap_rotation_scaling.html

NOVOTNÁ, Eva. Václav Švambera: profesor Univerzity Karlovy : výstava. Praha: Geografická sekce Přírodovědecké fakulty, 2015. 20 plakátů.

 

Vystoupení na konferencích a propagačních akcích

HYNDRÁKOVÁ, Markéta. Description, digitization and presentation of globes in map Collection. In: 13th Sympozium of the International Coronelli Society for the Study of Globes, Drážďany, Německo, 23. – 26. 9. 2015.

NOVOTNÁ, Eva. Limnologické mapy prof. Václava Švambery. In: XXXVI. sympozium Z dějin geodézie a kartografie, NTM, Praha, 25. 11. 2015.

NOVOTNÁ, Eva. Search for digitized cartographic materials on the example of the TEMAP project. In: 10th International Workshop Digital Approaches to cartographic Heritage, Kerkyra, Řecko, 27. – 29. 5. 2015.

NOVOTNÁ, Eva, JANSKÝ, Bohumír, SVĚCENÝ, Jaroslav a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Objevné cesty vědy a hudby. In: Setkání vědy a hudby, Aula Karolina, Praha, 2. 10. 2015.

NOVOTNÁ, Eva. TEMAP aneb zpřístupnění a další hrátky s kartografickými dokumenty. In: Knihovny současnosti. Olomouc, 8.-10. 9. 2015.

NOVOTNÁ, Eva. Zpřístupnění kartografických materiálů a další výsledky projektu TEMAP: PřF UK v Praze. In: 16. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015, Praha, 2.-3. 12. 2015. Dostupné též z WWW: http://bulletin.skipcr.cz/prezentace/archivy-2015/2/Novotna_Eva.pdf

 

 

2014

Publikace

BAYER, Tomáš. Estimation of an unknown cartographic projection and its parameters from a map. GeoInformatica. 2014, roč. 18, č. 1, s. 621-669. ISSN 1384-6175.

BRŮHA, Lukáš. Automation of Geospatial raster data Analysis and metadata Updating: An In-database Approach. AUC Geographica. 2014, roč. 49, č. 2, s. 49-56. ISSN 0300-5402.

HYNDRÁKOVÁ, Markéta. Virtual exhibition of Globes. In: 9th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, Budapest, 4-5 September 2014 [CD-ROM]. Budapešť: Commision on Digital Technologies in Cartographic Heritage, 2014. Nestránkováno.

CHRÁST, Josef. Nový web věnovaný prof. Karlu Kuchařovi. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/8155

NOVOTNÁ, Eva. Full texts in the Czech geographical bibliography database. Geoinformatics FCE CTU. 2014, 13(1), 5-10. ISSN 1802-2669.

NOVOTNÁ, Eva. Volně dostupná díla českých kartografů (1933-1943). Geodetický a kartografický obzor. 2014, roč. 60, č. 3, s. 51-59. ISSN 1805-7446.
Dostupné z WWW: http://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/cisla/Rok201403.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Catalogación de documentos cartográficos en RDA. El profesional de la información. 2014, roč. 23, č. 2, s. 195-203, ISSN 1386-6710.

NOVOTNÁ, Eva a Markéta HYNDRÁKOVÁ. Univerzita Karlova zpřístupnila první českou virtuální sbírku glóbů. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 1. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/8129

NOVOTNÁ, Eva, Mirka TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ a Josef CHRÁST. The Treasures of map collection: exhibition catalogue 7th May - 31st July 2014. 1st. ed. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Science, Map Collection, 2014, 105 s. ISBN 978-80-7444-026-7.

NOVOTNÁ, Eva, VOŽENÍLEK, Vít a Alžběta BRYCHTOVÁ. Kouzlo starých map. 1 vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Neuveden. 107 s. ISBN 978-80-244-3978-5. 

Aplikovaný výzkum

BAYER, Tomáš. Estimation of the parameters of the map’s projection using the Gauss-Newton method. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/temap_gauss_newton.html

BAYER, Tomáš. Estimation of the parameters of the map’s projection using the trust region approach: modified More-Sorensen method. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/temap_trust_region.html

BAYER, Tomáš. Estimation of the parameters of the map’s projection using the quasi-Newton method: hybrid Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno method. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/temap_hybrid_bfgs.html

BAYER, Tomáš a Markéta POTŮČKOVÁ. Nova Totius Regni Bohemiae: kartometrická analýza Vogtovy mapy Čech. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/kartometr-analyzy/specializovana-mapa/ukazky-analyz

BRŮHA, Lukáš. Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat kartografických dokumentů. Certifikovaná metodika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. 38 s. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/sprava-map/metodika-pro-tvorbu-metadat

BRŮHA, Lukáš. MTDTRasPub. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/sprava-map

NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA. Certifikovaná metodika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. 79 s. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapove-sbirky-uk/metodiky/84-mapova-sbirka-uk/112-certifikovana-metodika-pro-katalogizaci-kartografickych-dokumentu-podle-rda

NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a rukopisu podle RDA v MARC21. Certifikovaná metodika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. 111 s. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapove-sbirky-uk/metodiky/84-mapova-sbirka-uk/113-metodika-pro-katalogizaci-starych-kartografickych-tisku-a-rukopisu-podle-rda-v-marc21

NOVOTNÁ, Eva - TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ, Mirka - CHRÁST, Josef. Poklady Mapové sbírky. Výstava. Praha, 2014. Dostupné také z: http://digitool.is.cuni.cz/R/-?func=dbin-jump-full&object_id=1265082&silo_library=GEN01

 

Vystoupení na konferencích a propagačních akcích

HYNDRÁKOVÁ, Markéta. Virtual exhibition of globes. In: 9th International Workshop Digital Approaches to cartographic Heritage, Budapešť: National Széchényi Library, 4. – 5. 9. 2014.

NEVORALOVÁ, Lada. Vltavské ostrovy na starých mapách Prahy. In: Vltavské ostrovy v Praze, Praha: PřF UK v Praze, 27. 11. 2014.

NOVOTNÁ, Eva. The Cartographic Materials and RDA. In: 19th Conference of the Groupe des Cartothécaires, Lublaň: City Museum of Ljubljana, 22. – 24. 5. 2014.

NOVOTNÁ, Eva. Orteliova biblická mapa Putování a život patriarchy Abraháma In: Sympozium Z dějin geodézie a kartografie: prezentace na konferenci ze dne 27. 11. 2014. Praha: NTM, 2014.

 

2013

Publikace

MOČIČKOVÁ, Jitka. Zemský měřič Johann Glocksperger a jeho mapy krajů. Historická geografie. 2013, roč. 39, č. 1, s. 7-20. ISSN 0323-0988.

NOVOTNÁ, Eva. Staré mapy a grafiky v Geografické bibliografii ČR on-line. Knihovna - knihovnická revue [online]. 2013, roč. 24, č. 1, s. 5-27. ISSN 1801-3252. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovna131/13105.htm

NOVOTNÁ, Eva. TEMAP: a new project of the Czech Republic for accessing map collections (2011-2015). e-Perimetron [online]. 2013, roč. 7, č. 4, s. 182-194. ISSN 1790-3769. Dostupné z: http://www.e-perimetron.org/Vol_7_4/Novotna.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Možnosti užití díla autorsky chráněných kartografických děl. ProInflow [online]. 31.10. 2013 [cit. 2013-10-07]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/773

NOVOTNÁ, Eva. Geografické autority a harmonizace rejstříku v databázi Geobibline. Acta onomastica. 2013, roč. 54, č. 1, s. 351-363. ISSN 1211-4413.

NOVOTNÁ, Eva a kol. Mapová sbírka po 100 letech: výstava 21. 3. 2013 - 31. 5. 2013. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2013.

NOVOTNÁ, Eva a kol. Historická kartografie a její prezentace: workshop 21. 3. 2013. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2013.

POTŮČKOVÁ, Markéta. E-learnigový kurz Staré mapy: digitalizace, katalogizace, kartometrické analýzy. Geografické rozhledy. 2013, roč. 23, č. 2., s. 12-13. ISSN 1210-3004.

Aplikovaný výzkum

BAYER, Tomáš. Software pro automatizovanou kontrolu metadat skenovaných map. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2013. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/mix.html

BAYER, Tomáš. Estimation of the cartographic projection and its paramameters from a map using the Nelder-Mead algorithm. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2013. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/temap_nelder.html

BAYER, Tomáš. Estimation of the parameters of the map projection using the Differential Evolution. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2013. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/temap_de.html

NOVOTNÁ, Eva a kol. Historická kartografie a její prezentace: workshop 21.3.2013. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2013.

 

2012

Publikace

NOVOTNÁ, Eva. Geografická bibliografie: nový nástroj pro kartografii. In: ŠVEJDA, Antonín. Rozpravy Národního technického muzea v Praze. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2012. ISSN 0139-9810.

NOVOTNÁ, Eva. Base de datos GEOBIBLINE y su comparación con las bases geográficas existentes en el mundo. El profesional de la información. 2012, roč. 21, č. 3, s. 304-311. ISSN 1386-6710.

NOVOTNA, Eva. TEMAP: new project of the Czech Republic for accessing map collections (2011-2015). In: Digital Approaches to Cartographic Heritage. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya ICC, 19. – 20. 4. 2012. DVD (s. 91-103).

NOVOTNÁ, Eva. TEMAP: a new project of the Czech Republic for accessing map collections (2011-2015). e-Perimetron [online]. 2012, roč. 7, č. 4, s. [182-194]. ISSN 1790-3769. Dostupné z: http://www.e-perimetron.org/Vol_7_4/Novotna.pdf

NOVOTNA, Eva. TEMAP: new project of the Czech Republic for accessing map collections (2011-2015). In: Digital Approaches to Cartographic Heritage: prezentace na konferenci ze dne 19. 4. 2012. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya ICC, 19. – 20. 4. 2012.

NOVOTNÁ, E. Map collection. Poster. In: Výstava: Historical Geographers in Czechia: Themes and Concepts. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 6. 8. 2012 do 21. 9. 2012.

NOVOTNÁ, Eva. Třetí vojenské mapování: vybrané problémy katalogizace map. In: Sympozium Z dějin geodézie a kartografie: prezentace na konferenci ze dne 28. 11. 2012. Praha: NTM, 2012.

NOVOTNÁ, Eva a Alena VONDRÁKOVÁ. Zpřístupnění a užití digitalizovaných kartografických děl. Geografické rozhledy. 2012, roč. 22, č. 3, příloha, s. 1-4. ISSN 1210-3004.

ŽABIČKA, P.; PŘIDAL, P.; KONEČNÝ, M. a E. NOVOTNÁ. TEMAP : technology for discovering of map collections. Poster. In: 15. International conference of historical geographers. Prague : Charles University, Faculty of Science, 6. – 10. 8. 2012.

POTŮČKOVÁ, Markéta a BAYER, Tomáš. Application of e-learning in the TEMAP project. Geoinformatics FCE CTU. 2012, č. 9, s. 91-99. ISSN 1802-2669. Dostupné z: http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/pdf/geoinformatics-fce-ctu-2012-09.pdf

Aplikovaný výzkum

BAYER, Tomáš. Detection of outliers using Iteratively Reweighted Least Squares Algorithm. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2013. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/irls.html

BAYER, Tomáš. Estimation of the cartographic projection and its paramameters from a map using the global sampling method. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2013. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/det_sw.html

 

2011

Publikace

NOVOTNÁ, Eva. Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: šance pro oživení Mapové sbírky PřF UK. I-FORUM [online]. Praha: UK, 2011 [cit. 2011-03-02]. ISSN 1214-5726. Dostupné z: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-10507.html

NOVOTNÁ, Eva a Zdeněk STACHOŇ. Technologie pro zpracování mapových sbírek ČR. In: Digitalizace mapových sbírek a archivů II: prezentace k přednášce ze dne 4. 11. 2011 [online]. Praha: Kartografická společnost ČR, 2011 [cit. 2011-11-00]. Dostupné z: http://www.czechmaps.cz/data/seminar_041111/Novotna_digitalizace_2011.pdf

NOVOTNÁ, E a kolektiv. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE. Praha: VŠCHT, 2011. 152 s. : il. ISBN 978-80-7080-773-6. Dostupné též z: http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-773-6/anotace/

NOVOTNÁ, Eva. Metodika na tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011. 24 s. : il. Dostupné též z: http://www.geobibline.cz/sites/default/files/Metodika%20GEOBIBLINE.pdf

ELIÁŠOVÁ, Věra a Eva NOVOTNÁ. Geografická bibliografie ČR online. ProInflow [online]. 14. 11. 2011 [cit. 2011-11-15]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/818

 

 

National Library of Serbia
ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage

Akce dokumentů