E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSvětový mapový portál

 

Světový mapový portál OldMapsOnline umožňuje prohledávat významné světové kartografické sbírky včetně Mapové sbírky PřF UK z jednoho webového rozhraní. Princip vyhledávání vychází z metody geografické lokalizace hledaného území (technologie MapRank Search). Výběr map je možné zúžit na časové ose.

Portál OldMapsOnline se rozvíjí díky projektu TEMAP. Vznikl na základě spolupráce The University of Portsmouth (UK) and Klokan Technologies GmbH (Switzerland) a navazuje na projekt Moravské zemské knihovny z let 2008-2011.

 

 

 

 

Akce dokumentů