E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch žádosti o zápis do registru UNESCO

Unikátní mapy bitvy o Maltu od F. Camocia byly zapsány do registru UNESCO
Výřez z mapy obležení Malty z roku 1565
Zdroj: Mapová sbírka PřF UK
Od roku 2014, kdy byla objevena unikátní mapa F. Camocia ve fondu Mapové sbírky PřF UK, usilovala ředitelka sbírky PhDr. Eva Novotná o zápis světového unikátu do registru UNESCO. V průběhu roku spolu s Mgr. Mirkou Tröglovou Sejtkovou připravily formuláře k přihlášce. Zároveň se jednalo na všech úrovních s maltskou stranou, kde se nacházejí 3 další verze mapy. Tu se podařilo přesvědčit o spolupráci. Výsledkem byla snaha podat v  roce 2016 společně  přihlášku pro zápis souboru 4 unikátních map do seznamu světového dědictví UNESCO. "Mapové noviny" zachycující Velké obležení Malty Turky v roce 1565.  

Mapa byla zapsána do Registru paměť světa UNESCO koncem roku 2017 (více informací zde). Certifikát o zápisu byl děkanovi Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy prof. Jiřímu Zimovi slavnostně předán ve čtvrtek 5. dubna 2018  na Ministertvu kultury ČR. Podrobnosti naleznete zde.

Pozvánka na slavnostní předání certifikátu potvrzujícího zápis Camociových map do registru Paměť světa

Zpráva o zápisu map do registru Paměť světa, in: Maps in History, Newsletter No. 61, May, 2018, p. 32.

 

České postery o kartografickém dědictví v Programu a Registru Paměť světa UNESCO

 

O kartografických památkách v Registru Paměť světa UNESCO pojednává následující článek:

NOVOTNÁ, Eva. Cartographic culture heritage belongs to UNESCO. In: e-Perimetron. 2016, roč. 11, č. 4, str. 150-159. ISSN ISSN 1790-3769. Dostupné také z: http://www.e-perimetron.org/Vol_11_4/Novotna.pdf.

O Registru Paměť světa UNESCO se více dozvíte ZDE a ZDE.

 

Digitální animace bitvy

U přiležitosti prezentace a výstavy map vytvořil student katedry  aplikované geoinformatiky a kartografie Jakub Báča pod vedením Ing. Miroslava Čábelky zdařilou animaci bitvy podle čtyř exemplářů. Prezentace je dostupná ZDE.

 

O mapě F. Camocia

V roce 2013 byla díky katalogizaci, digitalizaci a zpřístupnění Mapové sbírky PřF UK objevena světově unikátní mapa z Velkého obležení Malty  v roce 1565. Hlavní restaurátor z Heritage Malta a odborník na staré mapy Malty, Joseph Schiro, nalezl v elektronickém katalogu Mapové sbírky jediný dochovaný exemplář druhé verze mapy z bitvy o přístav Valletta. Okamžitě přijel do Prahy, aby unikát spatřil na vlastní oči. Potvrzení pravosti mapy je k dispozici ZDE. Podrobněji se dočtete o mapě ZDE.

Dopis vyjadřující podporu přihlášky map do Registru Paměti světa napsal Tony Campbell, známý odborník na staré mapy z British Library. Dopis je dostupný ZDE.

 

Ohlasy nominace a zápisu map do registru Paměť světa v médiích

2018

 

2017

 

Ke stažení

Leták (varianta I)

Leták (varianta II)

Leták (varianta III)

Leták (varianta IV)

Akce dokumentů