E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMediální prezentace

Mapová sbírka byla již mnohokrát představena v domácích médiích. V seznamu níže si můžete prohlédnout jednotlivé reportáže nebo přečíst články, které o Mapové sbírce vznikly.

Rok 2023

Kde: Český rozhlas, Sever

Kdy: 30 července a 6. srpna 

Komentář: Rozhovor k výstavě Země Františka Josefa: 150 let od objevení

Kde: Náš Region, Česko; 18. ročník, číslo 25

Kdy: 22. června

Komentář: Geografická sekce, Mapová sbírka a Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, ve spolupráci s Regionálním muzeem v Teplicích pořádají v předsálí Mapové sbírky na Alberově polární výstavu Země Františka Josefa: 150 let od objevení. Výstava se koná od 14. června 2023 do 31. ledna 2024.

 

Kde: Youtube (Ústav informačních studií a knihovnictví : Odborné fórum)

Kdy: 27. března

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=-_jok1ThwmE

Komentář: V této přednášce jsme představovali digitalizaci a zpřístupnění kartografických dokumentů z Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, vybrané projekty a digitální knihovny představila ředitelka sbírky dr. Eva Novotná

Kde: Český rozhlas Sever

Kdy: 12. března

Odkaz na mluvené slovo: https://sever.rozhlas.cz/aretinova-mapa-cech-v-bojich-tricetilete-valky-a-staroveky-oltar-od-italske-8948814

Komentář: Vzácnou mapu (Aretinova mapa Čech), která se dochovala jen v několika málo exemplářích, představila nedávno publikace nakladatelství Karolinum, a to čerstvě i v anglické verzi.

 

Rok 2021

Kde: Youtube (Mapová sbírka PřF UK)

Kdy: 2. listopadu

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=OvxyIlNMuts

Komentář: Videonávod, který Vás naučí georeferencovat, tedy umístit staré kartografické památky na současné podkladové mapy.

Rok 2020

Kde: Youtube (Mapová sbírka PřF UK)

Kdy: 16. září

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=NCqWUH2elOc

Komentář: Renovace Mapy Království českého Johanna Christopha Müllera z roku 1720 z edice Monumenta Cartographica Bohemiae. Přírodovědecká fakulta UK, květen 2019 až červen 2020.

Rok 2019

​​Kde: ČT24 (Studio 6) 

Kdy: 19. listopadu 

Odkaz na reportáž: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/219411010111113-studio-6-ii/obsah/732576-dny-geografie-2019

Komentář: V týdnu 11. - 15. 11. 2019 proběhly na Albertově Dny geografie. V rámci této události do Mapové sbírky zavítala Česká televize a natočila rozhovor s paní ředitelkou Mapové sbírky PhDr. et Mgr. Evou Novotnou a doc. RNDr. Pavlem Chromým, Ph.D., prezidentem České geografické společnosti.

 

Kde: Česká televize (Toulavá kamera)

Kdy: 23. června

Odkaz na reportáž: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/219562221500025/?fbclid=IwAR2N23OHGMz5ILhM46k81IodMEIaSkztYZtMBhjUXrOl9VCR1F0wr7PKVok

Reportáž začíná v čase 9:58

Komentář: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a Geografická sekce PřF UK pořádají výstavu u příležitosti 202. výročí narození a 132. výročí úmrtí Jana Felkla, zakladatele a majitele továrny na glóby v Roztokách u Prahy. 

 

Kde: ČT24 (Věda 24)

Kdy: 10. března

Odkaz na reportáž: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11633975240-veda-24/219411058340010/video/680680

Komentář: O výstavě Fenomén Felkl, která až do 8. září 2019 probíh ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, natočila Česká televize reportáž v rámci pořadu Věda 24.

 

Kde: ČT2 (Dobré ráno)

Kdy: 28. ledna

Odkaz na reportáž: video není momentálně k dispozici

Komentář: Reportáž Petra Kotrly z brněnského studia ČT o Mapové sbírce byla vysilana 28. 1. 2019 od 7.04 do 7.10 hod. Předcházela jí příprava materiálu a natáčení.

2018

Kde: ČT24 (Studio 6)

Kdy: 4. prosince

Odkaz na reportáž: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/218411010101204/

Reportáž začíná v čase 2:52:20

Komentář: 4. prosince 2018 Studio 6 České televize hostilo PhDr. Evu Novotnou a Ing. Miroslava Čábelku. 

 

Kde: ČT24 (Věda 24)

Kdy: 25. listopadu 

Odkaz na reportáž: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11633975240-veda-24/218411058340037/video/659314

Komentář: V neděli 25. listopadu 2018 se v pořadu České televize Věda 24 hovořilo mimo jiné i o Klaudyánově mapě Čech s komentáři Ing. Miroslava Čábelky a PhDr et Mgr. Evy Novotné. 

 

Kde: Konference GIS Esri v ČR 2018

Odkaz na reportáž: https://www.youtube.com/watch?v=cE2EzaLa6g4

Kdy:  7. listopadu

Komentář: úvodní přednáška na Konferenci ESRI věnovaná 500. výročí vydání první mapy Českého království od Mikuláše Klaudyána.

 

Kde: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Kdy: 20. září

Odkaz na video záznam: https://slideslive.com/38910776/nejstarsi-tistena-mapa-cech?ref=account-13465-presentations

Komentář: V učebně Věž (Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2, 3. patro) přednesl Mgr. Přemysl Siřínek z Klaudyánovy společnosti (Mladá Boleslav) zajímavou přednášku na téma "Nejstarší tištěná mapa Čech".

 

Kde: Mapová sbírka, PřF UK

Kdy: 14. dubna

Odkaz na video záznam: https://www.youtube.com/watch?v=2E98jB1KZ2A&t=24s

Komentář: Publikováno s autorským souhlasem Heritage Malta Toto video představuje detaily ze 4 map nebo verzí Velkého obležení Malty od Giovanniho Francesca Camocia.

 

Kde: Český rozhlas Regina

Kdy: 4. dubna

Odkaz na rozhovor: https://prehravac.rozhlas.cz/audio/3998891

Komentář: NOVOTNÁ, Eva a Václav MÜLLER. Mapová sbírka. In: Prahou křížem krážem [online]. Praha: Český rozhlas Regina, 13. 4. 2018 11:45 [cit. 2018-04-18].

 

2017

Kde: ČT1 (Studio 6)

Kdy: 4. května

Odkaz na reportáž: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/217411010100504/video/541554

Komentář: V den vernisáže výstavy Jan Felkl a syn, továrna na glóby dne 4.5.2017 proběhl živý vstup z Mapové sbírky do vysílání České televize, Studia 6.

 

Kde: Český rozhlas Plus

Kdy: 11. května

Odkaz na audio záznam: https://prehravac.rozhlas.cz/audio/3857545

Rozhovor probíhá v čase 11. - 17. minuta

Komentář: 11.5.2017 vystoupila v Českém rozhlasu Plus ředitelka sbírky PhDr. et Mgr Eva Novotná společně s Ing. Antonínem Švejdou, kurátorem sbírek astronomie, geodézie a hracích strojů Národního technického muzea.

 

Kde: Lidové noviny

Kdy: 17. května

Název článku: Výstava glóbů na Přírodovědecké fakultě v Praze

Zpráva je dostupná zde:

TUČEK, Josef. Výstava glóbů na Přírodovědecké fakultě v Praze. Lidové noviny. 17.5.2017, roč, 29, s. 16. ISSN 1213-1385.

Komentář: TUČEK, Josef. Výstava glóbů na Přírodovědecké fakultě v Praze. Lidové noviny. 17.5.2017, roč, 29, s. 16. ISSN 1213-1385.

 

Kde: Newsletter Klubu Alumni

Kdy: č. 6/2017

Název článku: Výstava: „J. Felkl & syn, továrna na glóby“ 

Odkaz na článek: https://ipsc.cuni.cz/IPSC-82-version1-newsletter_alumni_2017_06.pdf

 

Kde: Revue 50+

Název článku: J. Felkl & syn, továrna na glóby

Článek je dostupný zde:

 

2016 

Kde: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Kdy: 29. září

Odkaz na video záznam: https://slideslive.com/38898274/premyslovsky-globus-hvezdne-oblohy

Komentář: Přednáška o světově unikátním glóbu ze sbírky českého krále Přemysla Otakara II. Přemyslovský nebeský glóbus a jeho kontexty Nebeský glóbus, který v roce 1444 zakoupil Mikuláš Kusánský do své sbírky astronomických přístrojů a rukopisů, patřil dříve patrně českým králům. Každopádně je nejstarším glóbem pocházejícím z křesťanské Evropy. Konstruován je jako tzv. univerzální precesní glóbus, a je tak naprosto ojedinělým přístrojem, který byl zhotoven podle návodu na stavbu glóbu v Ptolemaiově Almagestu. Výsledky měření přesnosti tohoto přístroje i rozbor ikonografie kreseb souhvězdí, které provedli přednášející a uveřejnili je v tetralogii "Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách" (Academia 2013) ukazují, že tento glóbus navazuje na odkaz antické vědy.

 

Kde: ČRo Sever (Planetárium)

Kdy: 6. února

Odkaz na audio záznam: https://prehravac.rozhlas.cz/audio/3562407

Začátek rozhovoru týkajícího se Mapové sbírky je v čase 4:30

Komentář: V sobotu 6. 2. byl v pořadu Planetárium na stanici Český rozhlas Sever uveden rozhovor s ředitelkou Mapové sbírky PhDr. et Mgr. Evou Novoutnou. Svými otázkami  Frederik Velinský  zjišťoval informace o Mapové sbírce PřF UK. V rozhlasovém vysílání seznámila ředitelka sbírky posluchače nejprve s historií Mapové sbírky a jejím rozvojem ve dvacátých letech.

 

Kde: Mapová sbírka, PřF UK

Kdy: 2. února

Odkaz na video záznam: https://www.youtube.com/watch?v=pybbjm8u6V4

Komentář: Animace průběhu bitvy za Velkého obležení Malty Turky v roce 1565. Video je vytvořeno na základě map Giovanni Francesca Camocia (tři uloženy v National museum of Fine Arts na Maltě, jedna v Mapové sbírce PřF UK). Autorem je student Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Jakub Báča, pod vedením Ing. Miroslava Čábelky.

 

Kde: ČRo Sever (Planetárium)

Kdy: 30. ledna

Odkaz na audio záznam: https://prehravac.rozhlas.cz/audio/3557388

Začátek rozhovoru týkajícího se pana prof. Václava Švambery je v čase 25:23.

Komentář: V sobotu 30. 1. byl v pořadu Planetárium  Českého rozhlasu Sever odvysílán rozhovor s ředitelkou Mapové sbírky PhDr. et Mgr. Evou Novotnou. Frederik Velinský natočil rozhovor u příležitosti 150. výročí narození prof. V. Švambery. Tento velký geograf a hydrolog se zasloužil o založení Geografického ústavu na Univerzitě Karlově a byl jedním z iniciátorů výstavby budovy pro přírodovědecké obory na Albertově.

 

Kde: Geografická sekce PřF UK

Kdy: 11. ledna

Odkaz na video záznam: https://slideslive.com/38895699/cteme-prof-svamberu?ref=recommended

Komentář: U příležitosti 150. výročí narození prof. V. Švambery (10. ledna 2016) proběhl na Geografické sekci PřF UK v Praze úspěšný pokus o český rekord nazvaný Nejdelší veřejné čtení z díla prof. Václava Švambery. Celkem se zúčastnilo 36 účastníků rekordu, mezi nimiž i 2 profesoři, 7 docentů a další pedagogové. Vědci i zaměstnanci četli nepřetržitě 9 hodin z 30 textů. Účastníci se střídali po 15 minutách a každý z předčítajících se zapojil do pokusu pouze jedenkrát. Rekord probíhal pod dohledem komisaře z Agentury rekordů z Pelhřimova a byl úspěšně registrován v České knize rekordů.

 

2015

 

Kde: Mapová sbírka, PřF UK

Kdy: 5. června

Odkaz na video záznam: https://www.youtube.com/watch?v=cnx9IFSUIqI&t=2s

Komentář: Významný historický kartograf prof. Schilder, specialista na nizozemské mapy 16. a 17. století, představuje světové unikáty, objevené v Mapové sbírce PřF UK v Praze v roce 2014. Jedná se o mapy: Evropa (Evert Gijsbertsz), Germánie (Frederic de Wit).

 

2014

Kde: ČT24 (Studio 6 Víkend)

Kdy: 7. prosince

Odkaz na audio záznam: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/214411010121207/video/367998

Komentář: V rámci Studia 6 víkend dne 7. 12. 2014 proběhl rozhovor s Ing. Petrem Žabičkou, hlavním řešitelem projektu TEMAP z MZK, a nejaktivnějším přispěvatelem v georeferencování starých map Ondřejem Dedkem z Ostravy. V reportáži se dozvíte mnoho zajímavých informací o tomto projektu.

 

Kde: ČRo Plus (Magazín Leonardo)

Kdy: 17. prosince

Odkaz na audio záznam: https://prehravac.rozhlas.cz/audio/3276003

Rozhovor začíná v čase 21:40

Komentář: Zajímavý rozhovor o druhém kole soutěže v georeferencování starých map na rozhlasové stanici ČRo Plus: BURIANOVÁ, Tereza. Magazín Leonardo: neživá příroda. Radio, ČRo Plus, 17. 12. 2014 21:40.

 

Kde: ČRo Plus (Magazín Leonardo)

Kdy: 17. prosince

Odkaz na doprovodný článek: https://plus.rozhlas.cz/magazin-leonardo-neziva-priroda-6609674

Komentář: Doprovodný článek k rozhovoru na ČRo Plus.

Akce dokumentů