E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDatabáze digitalizovaných mapových sbírek České republiky

Databáze přehledným způsobem shromažďuje a zpřístupňuje informace o digitalizovaných mapových sbírkách v České republice, a usnadňuje tak orientaci v kartografickém kulturním dědictví na našem území

vstup do databáze

 

Databáze digitalizovaných mapových sbírek České republiky postupně vzniká od roku 2017 jako jedna z iniciativ otevřené platformy pro kartografické dokumenty při Národním komitétu UNESCO. Podnět k jejímu vzniku dala ředitelka Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy PhDr. Mgr. Eva Novotná.

Databáze, určená především správcům a administrátorům sbírek, ale i badatelům, vědcům a široké veřejnosti, v současnosti eviduje 20 českých a moravských digitálních mapových sbírek. Návštěvník zde nalezne důležité kontaktní údaje, odkazy a webové adresy, stručný popis fyzického i digitálního fondu, specifikaci popisných metadat a obrazových souborů nebo metodiky ke zpracování a zpřístupnění kartografických děl.

 

Úvodní stránka Databáze digitalizovaných mapových sbírek České republiky

Akce dokumentů