E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníŘešené projekty a výzkumy

Mapová sbírka podílí na projektu veduty.cz Spolupracuje též při výuce předmětu historická kartografie TEMAP: Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví je projektem Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI - identifikační kód DF11P01OVV003 Ministerstva kultury. (2011-2015)

 

Mapová sbírka PřF UK byla spoluřešitelem projektu TEMAP. Mezi spolupracující instituce patřily Moravská zemská knihovna a Masarykova univerzita.

temap_logo

 

Informace k projektu za Univerzitu Karlovu naleznete Zde.

Webové stránky všech řešitelů projektu TEMAP jsou k dispozici Zde.

Výstupy:

Digitální mapová sbírka - http://www.mapovasbirka.cz/geonetwork

 • Portál zpřístupňuje  65 000 map ve 28 651 kolekcích (stav k 3. 5. 2016).
 • Mapy jsou dostupné ve formátu jpeg2000 v rozlišení 300 DPI.
 • Katalog umožňuje geografické vyhledávání na základě podkladové mapy.
 • Z popisných metadat lze vyhledávat pomocí klíčových slov.
 • Záznamy je možné pouze listovat a prohlížet si náhled a klíčová slova.

Repozitář Mapové sbírkyhttp://repositar.cuni.cz

 • V repozitáři UK jsou díky finanční podpoře MK ČR z projektu NAKI zpřístupňovány digitalizované mapy.
 • Digitální sbírka čítající 58 440 map v 31 673 objektech (stav k 3. 5. 2016)  je dostupná 24 hodin denně.
 • Mapy jsou dostupné ve formátu jpeg2000 v rozlišení 72 DPI.
 • Obrázky lze zoomovat.
 • Z popisných metadat lze vyhledávat ve dvou rozhraních, v jednoduchém a pokročilejším, podle polí: název, autor (invertovaně), sekundární autoři, předmětové heslo, vydavatel,  rok vydání, žánr/forma a jazyk.
 • Záznamy můžete také pouze listovat a prohlížet si metadata ve třech formátech.
 • Napověda je napravo nahoře pod otaznikem.
 • Přístup je umožněn v českém i anglickém jazyce.

Katalog Mapové sbírky - http://ckis.cuni.cz

 • Katalog Mapové sbírky obsahuje 59 241 (stav k 26. 8. 2016) bibliografických záznamů kartografických dokumentů a je součástí Centrálního katalogu Univerzity Karlovy.
 • Katalogizace sbírky je umožněna díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR z projektu NAKI.
 • Pro vyhledávání v Mapové sbírce vyberte v Umístění položku "PřF UK - Mapová sbírka".
 • Vyhledávat můžete podle většiny popisných polí jako je název, autor, vydavatel, jazyk dokumentu, rok vydání apod.
 • Některé bibliografické záznamy byly již prolinkované do repozitáře, takže je možné se připojit k digitální kopii mapy přímo z knihovního katalogu. Tento odkaz najdete pod externí vazbou.

Mapový portál Mapové sbírky - http://www.mapovasbirka.cz/

 • Portál je věnovaný výsledkům projektu TEMAP.
 • Nabízí odkazy na digitalizované mapy, 2D/3D modely glóbů a geomorfologických modelů, publikace mapové sbírky, výstavy a další.

SW na detekci neznámého kartografického zobrazení - https://web.natur.cuni.cz/~bayertom/index.php/projection-analysis

 • SW vytvořený Ing. Tomášem Bayerem, Ph.D.
 • Na základě označení identických bodů ve staré a současné mapě dokáže rozeznat kartografické zobrazení, měřítko a stočení mapy, nezkreslené rovnoběžky a další zajímavosti.
 • SW je volně stažitelný pod  GNU/GPL licencí

Web prof. Karla Kuchaře - http://mapovasbirka.cz/kuchar/

 • Portál věnovaný významnému představiteli tzv. albertovské školy.
 • Plné texty a mapy zpřístupněné díky licenci prof. Karla Kuchaře ml.
 • Na webu umístěno celkem 444 dokumentů převážně ve formátu PDF:
  • 66 článků
  • 20 monografií (z toho 5 poskytnutých MZK v Brně)
  • 15 novoročenek
  • 75 recenzí
  • 73 zpráv
  • 195 kartografických dokumentů v prostředí Zoomify

Web doc. Ludvíka Muchy - http://mapovasbirka.cz/mucha/

 • Portál věnovaný významnému představiteli tzv. albertovské školy, žáku prof. Kuchaře.
 • Plné texty a mapy zpřístupněné díky licenci Luďka Muchy.
 • Na webu umístěno celkem 47 dokumentů převážně ve formátu PDF:
  • 28 článků
  • 3 kapitoly z knih
  • 7 archiválií
  • 4 kartografických dokumentů
  • 5 souborů s bibliografií

EUROPEANA http://www.europeana.eu/portal/en/search?f%5BCOUNTRY%5D%5B%5D=czech+republic&f%5BDATA_PROVIDER%5D%5B%5D=Mapov%C3%A1+sb%C3%ADrka+P%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bdeck%C3%A9+fakulty+UK+v+Praze&view=grid

Akce dokumentů