E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníŘešené projekty a výzkumy

Mapová sbírka podílí na projektu veduty.cz. Spolupracuje též při výuce předmětu historická kartografie. TEMAP: Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví je projektem Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI - identifikační kód DF11P01OVV003 Ministerstva kultury. (2011-2015)

Mapová sbírka PřF UK byla spoluřešitelem projektu TEMAP. Mezi spolupracující instituce patřily Moravská zemská knihovna a Masarykova univerzita.

temap_logo

Informace k projektu za Univerzitu Karlovu naleznete zde. Webové stránky všech řešitelů projektu TEMAP jsou k dispozici zde.

 

Výstupy

Digitální mapová sbírka

 • Portál zpřístupňuje  65 000 map ve 28 596 kolekcích (stav k 26. 3. 2020).
 • Mapy jsou dostupné ve formátu jpeg2000 v rozlišení 300 DPI.
 • Katalog umožňuje geografické vyhledávání na základě podkladové mapy.
 • Z popisných metadat lze vyhledávat pomocí klíčových slov.
 • Záznamy je možné pouze listovat a prohlížet si náhled a klíčová slova.

Repozitář Mapové sbírky dnes již Digitalizace Univerzity Karlovy

 • V repozitáři UK jsou díky finanční podpoře MK ČR z projektu NAKI zpřístupňovány digitalizované mapy.
 • Digitální sbírka čítající 68 227 map v 31 666 objektech (stav k 26. 3. 2020)  je dostupná 24 hodin denně.
 • Mapy jsou dostupné ve formátu jpeg2000 v rozlišení 72 DPI.
 • Obrázky lze zoomovat.
 • Z popisných metadat lze vyhledávat ve dvou rozhraních, v jednoduchém a pokročilejším, podle polí: název, autor (invertovaně), sekundární autoři, předmětové heslo, vydavatel,  rok vydání, žánr/forma a jazyk.
 • Záznamy můžete také pouze listovat a prohlížet si metadata ve třech formátech.
 • Napověda je napravo nahoře pod otaznikem.
 • Přístup je umožněn v českém i anglickém jazyce.

Katalog Mapové sbírky

 • Katalog Mapové sbírky obsahuje 66 812 (stav k 26. 7. 2023) bibliografických záznamů kartografických dokumentů, ke keterým je připojeno 105 965 (stav k 26. 7. 2023) jednotek, a je součástí Centrálního katalogu Univerzity Karlovy.
 • Katalogizace sbírky je umožněna díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR z projektu NAKI.
 • Pro vyhledávání v Mapové sbírce vyberte v Umístění položku "PřF UK - Mapová sbírka".
 • Vyhledávat můžete podle většiny popisných polí jako je název, autor, vydavatel, jazyk dokumentu, rok vydání apod.
 • Některé bibliografické záznamy byly již prolinkované do repozitáře, takže je možné se připojit k digitální kopii mapy přímo z knihovního katalogu. Tento odkaz najdete pod externí vazbou.

Mapový portál Mapové sbírky

 • Portál je věnovaný výsledkům projektu TEMAP.
 • Nabízí odkazy na digitalizované mapy, 2D/3D modely glóbů a geomorfologických modelů, publikace mapové sbírky, výstavy a další.

Software na detekci neznámého kartografického zobrazení

 • SW vytvořený Ing. Tomášem Bayerem, Ph.D.
 • Na základě označení identických bodů ve staré a současné mapě dokáže rozeznat kartografické zobrazení, měřítko a stočení mapy, nezkreslené rovnoběžky a další zajímavosti.
 • SW je volně stažitelný pod  GNU/GPL licencí

Web profesora Karla Kuchaře

 • Portál věnovaný významnému představiteli tzv. albertovské školy.
 • Plné texty a mapy zpřístupněné díky licenci prof. Karla Kuchaře ml.
 • Na webu umístěno celkem 444 dokumentů převážně ve formátu PDF:
  • 66 článků
  • 20 monografií (z toho 5 poskytnutých MZK v Brně)
  • 15 novoročenek
  • 75 recenzí
  • 73 zpráv
  • 195 kartografických dokumentů v prostředí Zoomify

Web docenta Ludvíka Muchy

 • Portál věnovaný významnému představiteli tzv. albertovské školy, žáku prof. Kuchaře.
 • Plné texty a mapy zpřístupněné díky licenci Luďka Muchy.
 • Na webu umístěno celkem 47 dokumentů převážně ve formátu PDF:
  • 28 článků
  • 3 kapitoly z knih
  • 7 archiválií
  • 4 kartografických dokumentů
  • 5 souborů s bibliografií

EUROPEANA


Mapová sbírka se podílí na projektu veduty.cz.


Mapová sbírka spolupracuje při výuce předmětu Historická kartografie.


Členství Mapové sbírky v odborných společnostech

Mapová sbírka je v součastnosti členem mezinárodní Coronelliho společnosti pro studium glóbů a České kartografické společnosti.

Akce dokumentů