E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Výstava: Pražská předměstí

Datum konání 30.8.2022 - 5.12.2022

Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole se přesouvá na své cestě na Albertov! Zveme vás na již třetí zastávku výstavy, která je jedním z výstupů stejnojmenného tříletého projektu podpořeného v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky. Výstava se věnuje proměnám sociálního prostředí okrajových částí dynamicky rostoucí metropole od období industrializace do současnosti.

Publikováno 30.8.2022

Digitální knihovna Kramerius

Více než 31 300 map v digitální podobě z Mapové sbírky PřF UK je přístupných ve vysokém rozlišení v Digitální knihovně.

Publikováno 14.6.2022

Pohled zpět na Noc vědců

Dne 30. září proběhla akce Noc vědců, během které byla otevřená i Mapová sbírka.

Publikováno 30.9.2022

Noc vědců

Datum konání 30.9.2022

Noc vědců je akce, která oživuje stovky vědeckých budov a mezi nimi i Mapovou sbírku!

Publikováno 19.9.2022

Svatí Evropy

Prohlédněte si mapu měst Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Francouzské republiky, Španělského království, Spolkové republiky Německo a Italské republiky, která nesou jméno svaté osoby.

Publikováno 15.9.2022

Výstava "České země uprostřed Evropy"

Datum konání 14.9.2022 - 30.10.2022

K příležitosti aktuálního předsednictví České republiky v Radě EU zahajuje Národní archiv výstavu zaměřenou na témata a historické souvztažnosti mezi českými zeměmi a dalšími regiony Evropy.

Publikováno 14.9.2022

300 let Müllerovy mapy Čech

Datum konání 13.9.2022 - 13.10.2022

Národní technické muzeum vystavuje mimořádný soubor Müllerovy mapy Čech.

Publikováno 13.9.2022

Výstava Mapa roku 2021

Datum konání 1.9.2022 - 30.9.2022

V interaktivním muzeu Pevnost poznání v Olomouci bude probíhat výstava Mapa roku 2021.

Publikováno 8.9.2022

Seznam děl nedostupných na trhu

Národní knihovna ČR spustila novou aplikaci Seznam děl nedostupných na trhu, do které se můžete přihlásit skrze účet na Univerzitě Karlově.

Publikováno 27.7.2022

Akce dokumentů