E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO projektu

Základní informace o projektu, jeho cílech a řešitelském kolektivu.

Český název projektu: Hodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče jako klíčového aspektu zdravotní péče v ČR

Anglický název projektu: Assessing and modelling primary healthcare access, a key aspect of healthcare in the Czech Republic

Zadavatel: TAČR Omega, č. TD03000312

Datum zahájení a ukončení projektu: 01/201612/2017

Hlavní řešitel: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (kontaktní e-mail: ludek.sidlo@natur.cuni.cz

Další členové týmu: RNDr. Boris Burcin, Ph.D., RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.

Spolupráce: RNDr. Martin Novák, Ph.D.


Cíle projektu:
Cílem projektu je hodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče (PZP) v ČR v co nejvíce komplexním pohledu. Bude provedena analýza regionální diferenciace počtu a demografické struktury kapacit lékařské péče, stejně jako pohybu lékařů do/ze/v rámci daného systému. Následně budou vytvořeny modelové projekce budoucího vývoje počtu a struktury lékařů PZP a jejich kapacit, včetně regionálních odhadů. Zároveň bude hodnocena diferenciace stavu a perspektivy dostupnosti PZP s ohledem na místní dostupnost, kapacitu lékařské péče, velikosti a typu spádového obvodu, struktury obyvatel či napojení na jiné segmenty zdravotní péče. V kontextu získaných poznatků budou vyhodnocena příslušná legislativní nařízení (např. nařízení vlády 307/2012 Sb.) a navržena doporučení k jejich novelizaci.


Klíčová slova: 

dostupnost zdravotní péče; primární zdravotní péče; lékaři; věková struktura; demografické stárnutí; regionální diferenciace; modelové projekce; Česká republika


Instituce/organizace, které vyjádřily zájem o spolupráci a využití výsledků projektu:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
  • Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
  • Sdružení praktických lékařů ČR
  • Česká stomatologická komora
  • Svaz měst a obcí ČR
  • Asociace krajů ČR

Výstupy projektu je možné si prohlédnout zde.

 

 

Akce dokumentů