E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. RNDr. Přemysl Štych, Ph. D.

Docent katedry aplikované geoinformatiky a kartografie
Přemysl Štych

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Katedra aplikované geoinformatiky a karotgrafie
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Místnost č. 218, 2. patro

Tel.: (+420) 221 951 408
E-mail: stych@natur.cuni.cz

narozen: 15. 9. 1974
stav: ženatý, čtyři děti
zájmy: vytrvalostní sporty, cvičitel jógy

 

Výzkumné zájmy

Land Use/Land Cover; 3D modely; mobilní aplikace; webové aplikace; dálkový průzkum Země; GIS; regionální geografie

 

Pedagogická činnost

Konzultační hodiny

 • úterý 10:00 - 11:30 hod.

Přednášky a semináře bakalářského studia

 • Základy geoinformatiky
 • Geoinformační systémy 
 • Open Source GIS
 • Dlouhodobé změny využití krajiny Česka
 • Long-term Land Use/Land Cover Changes

Přednášky a semináře magisterského studia

 • Aplikace geoinformatiky
 • Dějiny kartografie

Školení v doktorském studiu

 • Lukáš Holman (od 2015): Doplnit název tématu disertační práce
 • Jan Kříž (od 2015): Doplnit název tématu disertační práce

Vedené bakalářské a diplomové práce

 • doplnit

 

Mezinárodní projekty
 

Earth Observation Capacity Building for Baltic Countries and Eastern Europe, ESA Contract No. 4000108374/14/I-BG, 2013-2018, hlavní řešitel

 

Young Scientists as Change Explorers - Students Evaluating Environmental Change in Europe with Digital Space Technologies (YCHANGE), Programme Erasmus+, Key Action KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices, ERASMUS + EC: 2016-1-DE03-KA201-023127, 2016 – 2018, hlavní řešitel za Česko

 

European Space Education Resources Office  - ESERO CZ (Vzdělávací kanceláře Evropské vesmírné agentury), podpořeno ESA, 2016 – dosud, spoluřešitel (hlavní řešitel P. Mareš)

 

Mega Urban Changes and Impacts in the Decade of the 2000s, NASA Land-Cover and Land-Use Change (LCLUC) Program, ROSES-2010 NNH11ZDA001N-IDS, 2013-2016, spoluřešitel, (hlavní řešitel S. Nghiem)

 

Earth Observation for Economic Empowerment (EOPOWER), 7th FWP (Seventh Framework Programme), hlavní řešitel za ČR 2013-2015 Project ID: 603500, FP7-ENVIRONMENT, hlavní řešitel za Česko

 

Impact of political and economy transition on land use changes in Czechia and Poland: identification of key factors and processes. MŠMT MOBILITY - česko-polské výzkumné projekty, 7AMB14 PL003, 2014-2015, hlavní řešitel

 

Synthesis of Studies on Institutional Change and LCLUC Effects on Carbon, Biodiversity, and Agriculture After the Collapse of the Soviet Union,  NASA Land-Cover and Land-Use Change (LCLUC) Program , ROSES-2010 NNH10ZDA001N-LCLUC, 2012 – 2015, spoluřešitel, (hlavní řešitel V. Radeloff).

 

200 years of land use and land cover changes and their driving forces in the Carpathian basin in Central Europe,  NASA: Land Cover / Land Use Change,  NRA: 2009,  2011 – 2014, spoluřešitel, (hlavní řešitel V. Radeloff).

 

GEO Network for capacity building (GEONETCAB), 7th FWP (Seventh Framework Programme), hlavní řešitel za ČR 2009-2013, Project ID: 244172, FP7-ENVIRONMENT, hlavní řešitel za Česko

 

Transport Accessibility at Regional/Local Scale and Patterns in Europe (TRACC) – ESPON Applied Research Project 2013/1/10, 2010-2012, spoluřešitel, (hlavní řešitel za Česko M. Marada)

 

 

 

Domácí projekty

 

Hodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče jako klíčového aspektu zdravotní péče v ČR; TAČR Omega, č. TD03000312, 2016-2017 spoluřešitel, (hlavní řešitel L. Šídlo).

 

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre, grantový projekt na podporu excelence v základním výzkumu GA ČR č. P410/12/G113, 2012–2018, spoluřešitel, (hl. řešitelé: E. Semotanová a P. Chromý).  

 

Inovativní nástroje pro automatizovanou správu, aktualizace a korekce mapových podkladů nejen pro navigační systémy (INASAMP), Projekt TAČR TH01010586, 2015-2017, hlavní řešitel

 

Vliv disturbancí horské krajiny na dynamiku fluviálních procesů, Grantový projekt GA ČR, č. P209/12/0997, 2012-2014, spoluřešitel, (hlavní řešitel J. Langhammer).

 

Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech“, grantový projekt GA ČR č. P404/12/1112, 2012–2014, spoluřešitel, (hl. řešitel P. Chromý).

 

Regionální diferenciace a potenciální rizika využití ploch jako odraz funkčních změn krajiny Česka 1990–2010, Grantový projekt GA ČR, č. 205/09/0995, 2009-2012, spoluřešitel (hlavní řešitel I. Bičík).

 

Sociální a ekonomické hybné síly ztrát zemědělské půdy v Česku po roce 1990 z regionálního pohledu, Grantový projekt GA ČR, č. 13-16084S, 2013-2015, spoluřešitel, (hlavní řešitel I. Bičík).

 

Tabletárium, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/1.1.00/44.0011) 2013-2015, spoluřešitel, (hlavní řešitel P. Mareš).

 

Učíme se s ESA, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/1.1.32/02.0033), 2013 -2014, spoluřešitel, (hlavní řešitel P. Mareš).

 

Akademie geoinformačních dovedností, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ESF projekt CZ.1.07/1.1.00/14.0238, 2011-2012, spoluřešitel, (hlavní řešitel P. Mareš).

 

Význam rekreační funkce sídel a obcí v procesu formování regionální identity a identity regionů v ČR, grantový projekt GA ČR, č. 403/09/1491, 2009–2011, spoluřešitel, (hl. řešitelka: D. Fialová).
 

Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky. MŠMT. Národní program výzkumu II., DIF2006, 2006-2011, spoluřešitel, (hlavní řešitel M. Ouředníček). 

 

Hybné síly změn diferenciace využití ploch Česka a sousedních zemí. Perspektivy po přijetí do EU. Grantový projekt GA ČR, č. 205/05/0475, 2005 – 2007, spoluřešitel, (hlavní řešitel I. Bičík).

 

CITT Praha Akademie kosmických technologií oblast Galileo, GMES, Program ESF JPD 3 (CZ.04.3.07/4.2.01.1/0011). 2005-2008, spoluřešitel, (hl. řešitel J. Kolář).

 

Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace, Výzkumný záměr MŠMT, MSM0021620831, 2005-2011, spoluřešitel, (hlavní řešitel L. Sýkora).

 

Atlas krajiny. MŽP, VaV/600/01/03, 2003 – 2009, spoluřešitel (hl. řešitel I. Suchara).

 

Využití ploch Česka v období transformace. Grantový projekt GA ČR, č. 205/01/1420, 2001 – 2003, spoluřešitel, (hlavní řešitel I. Bičík).

 

 

Institucionální projekty

 

Hodnocení vlivu disturbancí na lesní ekosystémy v Česku a na Slovensku pomocí metod DPZ, Grantová agentura UK, ID 512217, 2017-2019, školitel, (hl. řešitel J. Laštovička).

 

Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), Geografie P43, 2012–2016, spoluřešitel (hlavní řešitel J. Langhammer).

 

Výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století. Výzkumné centrum excelence UK: UNCE 204003/2012 ,2012-2017, spoluřešitel, (hlavní řešitelka: D. Dzúrová).

 

Rozvoj Spatial Data Infrastructure (SDI) a začlenění do výuky na PřF UK v Praze, Institucionální plán Univerzity Karlovy pro roky 2016 - 2018, ID 153, hlavní řešitel.

 

Spatial Data Infrastructure - nové dimenze v GIS, Institucionální plán Univerzity Karlovy, rok 2015, ID 136, hlavní řešitel.

 

Moderní geoinformační metody ve výuce GIS a kartografie, Institucionální plán Univerzity Karlovy, rok 2014, ID 128, hlavní řešitel.

 

Vybrané publikace

Vědecké monografie
 

BERAN, Zdeněk, BIČÍK, Ivan, BURDA, Tomáš, CHODĚJOVSKÁ, Eva, KABRDA, Jan, KOHOUT, Jan, KUČA, Karel, MUSIL, František, PROKOP, Jaroslav, SEMOTANOVÁ, Eva, ŠIMŮNEK, Robert, ŠTYCH, Přemysl, TŮMOVÁ, Martina, WOITSCHOVÁ, Klára. Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 29 – Nový Bydžov. Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, 2017. 81 s. ISBN 978-80-7286-302-0

 

BIČÍK, Ivan, KUPKOVÁ, Lucie, JELEČEK, Leoš, KABRDA, Jan, ŠTYCH, Přemysl, JANOUŠEK, Zbyněk, WINKLEROVÁ, Jana. Land Use Changes in the Czech Republic 1845–2010, Socio-Economic Driving Forces, Springer International Publishing, 2015, 215 s., ISBN 978-3-319-17671-0.

 

BRÁZDIL, Rudolf, TRNKA, Miroslav, ŘEZNÍČKOVÁ, Ladislava, BALEK, Jan, BARTOŠOVÁ, Lenka, BIČÍK, Ivan, CUDLÍN, Pavel, ČERMÁK, Petr, DOBROVOLNÝ, Petr, DUBROVSKÝ, Martin, FARDA, Aleš, HANEL, Martin, HLADÍK, Jiří, HLAVINKA, Petr, JANSKÝ, Bohumír, JEŽÍK, Pavel, KLEM, Karel, KOCUM, Jan, KOLÁŘ, Tomáš, KOTYZA, Oldřich, KYNCL, Tomáš, KRKOŠKA LORENCOVÁ, Eliška, MACKŮ, Jaromír, MIKŠOVSKÝ, Jiří, MOŽNÝ, Martin, MUZIKÁŘ, Radomír, NOVOTNÝ, Ivan, PÁRTL, Adam, PAŘIL, Petr, POKORNÝ, Radek, RYBNÍČEK, Michal, SEMERÁDOVÁ, Daniela, SOUKALOVÁ, Eva, STACHOŇ, Zdeněk, ŠTĚPÁNEK, Petr, ŠTYCH, Přemysl, TREML, Pavel, URBAN, Otmar, VAČKÁŘ, David, VALÁŠEK, Hubert, VIZINA, Adam, VLNAS, Radek, VOPRAVIL, Jan, ZAHRADNÍČEK, Pavel, ŽALUD, Zdeněk. Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost. V rámci řady: Historie počasí a podnebí v českých zemích, svazek XI. Centrum výzkumu globální změny. Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, 2015, 402 s. ISBN 978-80-87902-11-0. (Hlávkova cena za vědeckou literaturu v roce 2016)

 

SEMOTANOVÁ, Eva, CAJTHAML, Jiří, BARON, Roman, BERAN, Zdeněk, BIČÍK, Ivan, BOBKOVÁ, Kateřina, BOHÁČ, Zdeněk, BOUBÍN, Jaroslav, CIBULKA, Pavel, DOLEŽAL, Daniel, DOLEŽALOVÁ, Eva, DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana, FIALOVÁ, Ludmila, FIŠER, Rudolf, FRIEDL, Jiří, GEBHART, Jan, GOJDA, Martin, HÁJEK, Jan, HEROLD, Miroslav, HLADKÝ, Ladislav, HLAVAČKA, Milan, HOLÁ, Mlada, HOLÝ, Martin, CHODĚJOVSKÁ, Eva, CHROMÝ, Pavel, JANIŠ, Dalibor, JELEČEK, Leoš, KLÍR, Tomáš, KLUČINA, Petr, KOCIAN, Jiří, KOPAČKA, Ludvík, KOPIČKOVÁ, Božena, KRAFL, Pavel, KUBŮ, František, KUPKA, Karel, KUPKOVÁ, Lucie, KŮRKA, Pavel, KYNCL, Vojtěch, LACINA, Vlastislav, MARKOVÁ, Markéta, MARTÍNEK, Jiří, MATOUŠEK, Václav, MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk, MIKULEC, Jiří, NĚMEČEK, Jan, NOVOTNÁ, Markéta, GREČENKOVÁ, Martina, PÁNEK, Jaroslav, PODLISKA, Jaroslav, POKORNÁ, Magdaléna, POLAKOVIČ, Daniel, POLÍVKA, Miloslav, POŘÍZKA, Aleš, PROKŠ, Petr, ŘEPA, Milan, STERNECK, Tomáš, SVITÁK, Zbyněk, ŠEBEK, Jaroslav, ŠIMŮNEK, Robert, ŠMAHEL, František, ŠTYCH, Přemysl, TŘEŠTÍK, Dušan, VELKOVÁ, Alice, VOREL, Petr, VYSKOČIL, Aleš, WINKLEROVÁ, Jana, ZAVŘEL, Petr, ZELENKA, Jan, ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, ŽEMLIČKA, Josef, VEVERKA, Bohuslav, SEEMANN, Pavel, JANATA, Tomáš, ZIMOVÁ, Růžena, BENÍŠEK, Josef, HAVLÍČEK, Jakub, HODEK, Michal, KADLECOVÁ, Hana, KNOBLOCHOVÁ, Jana, KREJČÍ, Jiří, MÜLLER, Arnošt, MYSLIVEČKOVÁ, Veronika, PANTŮČKOVÁ, Tereza, POSPÍŠIL, Ondřej, PROCHÁZKA, Jan, SOUKUP, Petr, ZAHAJSKÝ, Pavel, HAVELKOVÁ, Marcela, KŘOVÁKOVÁ, Kateřina, HORČÁKOVÁ, Václava, PAULOVÁ Miroslava. Akademický atlas českých dějin. Vyd. 1. Academia, Praha, 2014. 559 s. ISBN 978-80-200-2182-3. (Cena Magnesia Litera 2015 v kategorii nakladatelský čin roku)

 

BIČÍK, Ivan, JELEČEK, Leoš, KABRDA, Jan, KUPKOVÁ, Lucie, LIPSKÝ, Zdeněk, MAREŠ, Petr, ŠEFRNA, Luděk, ŠTYCH, Přemysl, WINKLEROVÁ, Jana. Vývoj využití ploch v Česku. 1. vyd. Česká geografická společnost, Praha, 2010. 250 s. ISBN 978-80-904521-3-8.

 

HRNČIAROVÁ, Taťána, MACKOVČIN, Peter, ZVARA, Ivan, BIČÍK, Ivan, KUPKOVÁ, Lucie, OUŘEDNÍČEK, Martin, TEMELOVÁ, Jana, UHLÍŘOVÁ, Lenka, MARADA, Miroslav, ŠTYCH, Přemysl, KOPAČKA, Ludvík, BURDA, Tomáš, BARTOŇOVÁ, Dagmar, JANČÁK, Vít, ŽENKA, Jan, DZÚROVÁ, Dagmar, LUSTIGOVÁ, Michala, CHUMAN, Tomáš, ROMPORTL, Dušan, KUČERA, Zdeněk, KUČEROVÁ, Silvie, CHROMÝ, Pavel, KOLÁŘ, Jan, BLÁHA, Jan Daniel, LIPSKÝ, Zdeněk, HUDEČEK, Tomáš, ŠEFRNA, Luděk, JANDERKOVÁ, Jana, SEDLÁČEK, Jan, VÁGNER, Jiří, FIALOVÁ, Dana, ČERMÁK, Zdeněk, FIALOVÁ, Ludmila, MATĚJČEK, Tomáš, WINKLEROVÁ, Jana, TREML, Václav, BURCIN, Boris, CAITHAMLOVÁ, Eva, KUČERA, Tomáš, ŠÍDLO, Luděk, PULDOVÁ, Petra, NOVÁK, Jakub, KŘÍŽEK, Marek, FEŘTROVÁ, Marie, HAVLÍČEK, Tomáš, JELEČEK, Leoš, ČESÁK, Julius, HRDINKA, Tomáš, JANSKÝ, Bohumír, ŠOBR, Miroslav, SEDLÁČEK, Jan, ŠVÁTORA, Miroslav, ENGEL, Zbyněk. Atlas krajiny České republiky. 1. vyd. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Praha, 2009. 331 s. ISBN 978-80-85116-59-5. (Významná ocenění: 1) Mapa roku 2010 od České kartografické společnosti; 2) Nejlepší mapové dílo České republiky roku 2010 na Mezinárodním veletrhu knihy; 3) Map of the Month 10/2012 od Mezinárodní kartografické asociace (ICA); 4) Vítězné dílo v kategorii regionálních a národních atlasů na 25. světovém kongresu kartografů v Paříži v 2011)

 

 

 

Kapitoly v monografiích

 

BIČÍK, Ivan, ŠTYCH, Přemysl. Dlouhodobý vývoj využití ploch v povodí. In: Kvítek, T. (Ed.)  a kol. Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce Povodí Vltavy, státní podnik, Praha, 2017, s. 69-82, ISBN 978-80-270-2488-9.

 

FERANEC, Jan, SOUKUP, Tomáš, TAFF, Gregory, N., ŠTYCH, Přemysl, BIČÍK, Ivan. Overview of Changes in Land Use and Land Cover in Eastern Europe. In: Gutman, G., Radeloff ,V., (eds.). Land-Cover and Land-Use Changes in Eastern Europe after the Collapse of the Soviet Union in 1991. Springer International Publishing, 2017. s. 13-33.  ISBN 978-3-319-42636-5.

 

MUNTEANU, Catalina, RADELOFF, Volker, GRIFFITHS, Patrick, HALADA, Lubos, KAIM, Domink, KNORN, Jan, KOZAK, Jacek, KUEMMERLE, Tobias, LIESKOVSKY, Juraj, MÜLLER, Daniel, OSTAPOWICZ, Katarzyna, SHANDRA, Oleksandra, ŠTYCH, Přemysl. Land change in the Carpathian Region before and after major institutional changes. In: Gutman, G., Radeloff ,V., (eds.). Land-Cover and Land-Use Changes in Eastern Europe after the Collapse of the Soviet Union in 1991. Springer International Publishing, 2017. s. 57-90. ISBN 978-3-319-42636-5.

 

FERANEC, Jan, KOPECKÁ, Monika, ŠTYCH, Přemysl, BIČÍK, Ivan, SOUKUP, Tomáš, JINDROVÁ, Markéta, JUPOVÁ, Kateřina. Changes of agricultural landscape in Central and Eastern Europe in 1990-2012. In: Himiyama, Y., Bicik, I., (eds.) Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World – Volume XII. Issued by International Geographical Union Commission on Land Use/Cover Change, Hokkaido University of Education, Asahikawa, 2017. s. 3-11, ISBN 978-4-907651-13-8.

 

LUSTIGOVÁ, Michala, ŠTYCH, Přemysl. Na geografii záleží: kvalita prostředí v zázemí školy In. Dzúrová, D.,  Csémy, L., Spilková, J., (eds): Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku. Státní zdravotní ústav, 2015, s. 59-63, ISBN 978-80-7071-343-3.
 

ŠTYCH, Přemysl, MÍČEK, Ondřej, KŘÍŽ, Jan. Land use/cover changes in the Prague metropolis in years 1989, 1999 and 2006. In: Bičík, I., Himiyama, Y., Feranec, J., Kupková, L. (eds.). Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World – Volume XI. Issued by International Geographical Union Commission on Land Use/Cover Change, Faculty of Science, Charles University in Prague and Hokkaido University of Education, Asahikawa, 2015. s. 49−58. ISBN 978-4-907651-12-1.

 

BIČÍK, Ivan, KUPKOVÁ, Lucie, FRÉLICHOVÁ, Jana, INDROVÁ, Magdalena, JANOUŠEK, Zbyněk, JELEČEK, Leoš, KABRDA, Jan, ŠTYCH, Přemysl, WINKLEROVÁ, Jana. Long Term Land-Use Changes: Case study Czechia 1845-2000. Umweltgeschichte(n): Ostmitteleuropa von der Industrialisierung bis zum Postsozialismus. 1 vyd. München: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, s. 67-82. ISBN 978-3-525-37303-3.
 

MARADA, Miroslav, KVĚTOŇ, Viktor, MATTERN, Tomáš, ŠTYCH, Přemysl, HUDEČEK, Tomáš. Accessibility patterns: Czech Republic case study. Europa XXI, 2013, 24(SI), s. 61-76. ISSN 1429-7132.
 

BIČÍK, Ivan, KUPKOVÁ, Lucie, ŠTYCH, Přemysl. Změny funkcí české krajiny a dopad na využití ploch. Krajina jako historické jeviště: k poctě Evy Semotanové. 1 vyd., HÚ AV ČR, Praha, 2012, s. 347-372. ISBN 978-80-7286-199-6.

 

BIČÍK, Ivan, KUPKOVÁ, Lucie, ŠTYCH, Přemysl. Changes of Land Use Structure in Czechia: From Local Patterns to a More Complex Regional Organization. In: Bičík, I., Himiyama, Y., Feranec, J., Štych, P. (eds.). Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Volume VII., IGU Commission on LUCC, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Hokkaido University of Education, Praha, Asahikawa, 2012, s. 5-12. ISBN 978-4-907651-08-4.

 

ŠTYCH, Přemysl, BIČÍK, Ivan, CHROMÝ, Pavel, BLÁHA, Jan Daniel. Case Study Areas Košťálkov, Kleintaxen: Change of Land Use Patterns 1823-2003. In: Bičík, I., Himiyama, Y., Feranec, J., Štych, P. (eds.). Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Volume VII., IGU Commission on LUCC, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Hokkaido University of Education, Praha, Asahikawa, 2012, s. 13-17. ISBN 978-4-907651-08-4.
 

ŠTYCH, Přemysl, BIČÍK, Ivan, SPAZIEROVÁ, Kateřina, JANOUŠEK, Zbyněk, BLÁHA, Jan Daniel. Case Study Area Rudná: Change of Land Use Patterns 1840-2005. In: Bičík, I., Himiyama, Y., Feranec, J., Štych, P. (eds.). Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Volume VII., IGU Commission on LUCC, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Hokkaido University of Education, Praha, Asahikawa, 2012, s. 25-29. ISBN 978-4-907651-08-4.
 

ŠTYCH, Přemysl, BIČÍK, Ivan, MALÍKOVÁ, Lucie, BLÁHA, Jan Daniel. Case Study Areas Živohošť, Křeničná and Blažim: Change of Land Use Patterns 1840-2005. In: Bičík, I., Himiyama, Y., Feranec, J., Štych, P. (eds.). Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Volume VII., IGU Commission on LUCC, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Hokkaido University of Education, Praha, Asahikawa, 2012, s. 31-35. ISBN 978-4-907651-08-4.
 

ŠTYCH, Přemysl, BIČÍK, Ivan, STONÁČEK, Václav, BLÁHA, Jan Daniel. Case Study Areas Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Kuželov: Change of Land Use Patterns 1827-2005. In: Bičík, I., Himiyama, Y., Feranec, J., Štych, P. (eds.). Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Volume VII. , IGU Commission on LUCC, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Hokkaido University of Education, Praha, Asahikawa, 2012, s. 37-41. ISBN 978-4-907651-08-4.
 

JELEČEK, Leoš, BIČÍK, Ivan, ŠTYCH, Přemysl, BLÁHA, Jan Daniel. Case Study Area Kobylí: Change of Land Use Patterns 1827-2001. In: Bičík, I., Himiyama, Y., Feranec, J., Štych, P. (eds.). Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Volume VII. , IGU Commission on LUCC, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Hokkaido University of Education, Praha, Asahikawa, 2012, s. 43-48. ISBN 978-4-907651-08-4.
 

JELEČEK, Leoš, BIČÍK, Ivan, ŠTYCH, Přemysl, JANOUŠEK, Zbyněk, BLÁHA, Jan Daniel. Case Study Areas Abertamy, Hřebečná: Change of Land Use Patterns 1842-2007.  In: Bičík, I., Himiyama, Y., Feranec, J., Štych, P. (eds.). Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Volume VII., IGU Commission on LUCC, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Hokkaido University of Education, Praha, Asahikawa, 2012, s. 19-24. ISBN 978-4-907651-08-4.

 

BERNARD, Josef, ŠTYCH, Přemysl, HUDEČEK, Tomáš. Způsob využití GIS při analýzách rozvojových potenciálů malých obcí. In Bernard, Josef (ed.). Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Sociologické studie / Sociological Studies 10:1. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, 2010, s. 93-105. ISBN 978-80-7330-187-3.
 

BIČÍK, Ivan, ŠTYCH, Přemysl. Využití krajiny Středočeského kraje. In: Středočeský kraj. Životní prostředí. 1 vyd. Středočeský kraj, Praha, 2007, s. 102-108.

 

MAREŠ, Petr, ŠTYCH, Přemysl. Historical Changes in Czech Landscape in 1845-2000 and Their Natural and Social Driving Forces Studied at Different Spatial Level. In: Understanding Land-use and Land Cover Changes in Global and Regional Context. 1. vyd. Plymouth: Science Publisher, 2005, s. 107-118. ISBN 1-57808-365-6.


 

Původní práce a práce v recenzovaných sbornících - národních/mezinárodních

 

Články v recenzovaných časopisech – WoS

 

BRAGINA, Eugenia, IVES, Anthony, PIDGEON, Anna, BALCIAUSKAS, Linas, CSÁNYI, Sándor, KHOYETSKYY, Pavlo, KYSUCKA, Katarina, LIESKOVSKY, Juraj, OZOLINS, Janis, RANDVEER, Tiit, ŠTYCH, Přemysl, VOLOKH, Anatoliy, ZHELEV, Chavdar, ZIÓŁKOWSKA, Elzbieta, RADELOFF, Volker. Wildlife population changes across Eastern Europe after the collapse of socialism. Frontiers in Ecology and the Environment. 2018. Volume March 2018, ISSN 1540-9295. (accepted) IF = 8.039

 

PAZÚR, Robert, FERANEC, Jan., ŠTYCH, Přemysl., KOPECKÁ, Monika., HOLMAN, Lukáš. Changes of urbanised landscape identified and assessed by the urban atlas data: Case study of Prague and Bratislava. Land Use Policy. 2017, Volume 61, s. 135–146,  ISSN 0264-8377. IF= 3.089

 

ŠTYCH, Přemysl, ŠRÁMKOVÁ, Denisa, BRANIŠ, Martin. Exposure assessment of elementary schools to traffic pollution by gis methods. Central European Journal of Public Health, 2016; 24 (2): s. 109–114, ISSN 1210-7778. IF= 0.798

 

FERANEC, Jan, SOLIN, Lubomir, KOPECKA, Monika, OTAHEL, Jan, KUPKOVÁ, Lucie, ŠTYCH, Přemysl, BIČÍK, Ivan, KOLÁŘ, Jan, CERBA, Otakar, SOUKUP, Tomas, BRODSKY, Lukas. Analysis and expert assessment of the semantic similarity between land cover classes. Progress in Physical Geography, 2014, 38(3), s. 301-327. ISSN 0309-1333. IF= 3.375

 

MUNTEANU, Catalina, KUEMMERLE, Tobias, BOLTIZIAR, Martin, BUTSIC, Van, GIMMI, Urs, HALADA, Lubos, KAIM, Dominik, KIRALY, Geza, KONKOLY-GYURO, Eva, KOZAK, Jacek, LIESKOVSKY, Juraj, MOJSES, Matej, MUELLER, Daniel, OSTAFIN, Krzystof, OSTAPOWICZ, Katarzyna, SHANDRA, Oleksandra, ŠTYCH, Přemysl, WALKER, Sarah, RADELOFF, Volker C.. . Forest and agricultural land change in the Carpathian region-A meta-analysis of long-term patterns and drivers of change. Land Use Policy, 2014, Vol. 38, 685-697. ISSN 0264-8377. IF= 3.089 („Highly citated Paper“ na Web of Science, 64 citací)

 

KUČEROVÁ, Silvie, MATTERN, Tomáš, ŠTYCH, Přemysl, KUČERA, Zdeněk. Změny dostupnosti základních škol v Česku jako faktor znevýhodnění regionů a lokalit. Geografie. Sborník České geografické společnosti, 2011, 116(3), 300-316. ISSN 1212-0014. IF=0.580

 

DRBOHLAV, Dušan, ŠTYCH, Přemysl, DZÚROVÁ, Dagmar. Smuggled Versus Not Smuggled Across the Czech Border. International Migration Review, 2013, 47(1), 207-238. ISSN 0197-9183.
IF= 2.195

 

 

Články v recenzovaných časopisech - SCOPUS

 

ŠÍDLO, Luděk, NOVÁK, Martin, ŠTYCH, Přemysl, BURCIN, Boris. K otázce hodnocení dostupnosti zdravotní péče v Česku (Assessing health care accessibility in Czechia). Časopis lékařů českých, 2017, 156(1), 43-50. ISSN 0008-7335.

 

ŠTYCH, Přemysl, ŠANDERA, Jiří, MALÍKOVÁ, Lucie, MARCINKOWSKA-OCHTYRA, Adriana, JAROCIŃSKA, Anna, ZAGAJEWSKI, Bogdan. The use of vegetation indices in the evaluation of vegetation phenology based on MERIS data: the Czech Republic case study. AUC Geographica, 2015, 50, No. 1, 101–110. ISSN 0300-5402.

 

MARCINKOWSKA, Adriana, ZAGAJEWSKI, Bogdan, OCHTYRA, Adrian, JAROCIŃSKA, Anna, EDWIN RACZKO, Raczko, KUPKOVÁ, Lucie, ŠTYCH, Přemysl, MEULEMAN, Koen. Mapping vegetation communities of the Karkonosze National Park using APEX hyperspectral data and Support Vector Machines. Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, 2014, 18(2), 23-29. ISSN 2084-6118.

 

ŠTYCH, Přemysl, MALÍKOVÁ, Lucie, KŘÍŽ, Jan, HOLMAN, Lukáš. Multi-temporal analysis of vegetation reflectance using MERIS data in the Czech Republic. Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, 2014, 18(2), 30-34. ISSN 2084-6118.

 

ŠTYCH, Přemysl. Comparative analysis of the impact of slope inclination and altitude on long-term land use changes in Czechia. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 2011, 46(1), 71-76. ISSN 0300-5402.

 

FIALOVÁ, Dana, CHROMÝ, Pavel, KUČERA, Zdeněk, SPILKOVÁ, Jana, ŠTYCH, Přemysl, VÁGNER, Jiří. The forming of regional identity and identity of regions in Czechia - introduction to the research on the impact of second housing and tourism. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 2010, 45(1), 49-60. ISSN 0300-5402.

 

BIČÍK, Ivan, LANGHAMMER, Jakub, ŠTYCH, Přemysl, KUPKOVÁ, Lucie. Long-Term Land Use Changes in Czechia as a Flood Risk Influencing Factor. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 2008, 43(1-2), 29 - 52. ISSN 0300-5402.

 

BIČÍK, Ivan, KUPKOVÁ, Lucie, ŠTYCH, Přemysl. Development of Land Use Structure in the Otava River Basin in 1845-1948-1990. Acta Universitatis Carolinae, 2003, 38(2), 66-79. ISSN 0300-5402.

 

 

Články v ostatních recenzovaných časopisech

 

ŠTYCH, P., LAŠTOVIČKA, J., HOLMAN, L., MAREŠ, P. Inspirujme se vesmírem a družicemi ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, 2016, 26, 1, 16–17. ISSN 1210-3004.

 

KABRDA, Jan, ŠTYCH, Přemysl, KŘÍŽ, Jan, MÍČEK, Ondřej, HOLMAN, Lukáš. Zástavba zemědělské půdy v Česku po roce 1990. Geografické rozhledy, 2015, 25, 2, 10–11. ISSN 1210-3004.

 

LANGHAMMER, Jakub, HARTVICH, Filip, KLIMENT, Zdeněk, JENÍČEK, Michal, BERNSTEINOVÁ, Jana, VLČEK, Lukáš, SU, Ye, ŠTYCH, Přemysl, MIŘIJOVSKÝ, Jakub. The impact of disturbance on the dynamics of fluvial processes in mountain landscapes. Silva Gabreta vol., 2015, 21 (1), 105–116. ISSN 1211 – 7420.

 

LAŠTOVIČKA, Josef, KABRDA, Jan, ŠTYCH, Přemysl. Stabilní prvky v české venkovské krajině - dědictví minulých staletí. Geografické rozhledy, 2014, 23(5), 10-11. ISSN 1210-3004.

 

ŠTYCH, Přemysl, KRYSHENYK, Pavlo.  Historické památky ožívají ve 3D. Geografické rozhledy, 2014, 24(1), 12-13. ISSN 1210-3004.

 

ŠTYCH, Přemysl.  Geoinformační serverové technologie – nové možnosti přístupu ke geografickým datům. Geografické rozhledy, 2013, 22(5), 14-15. ISSN 1210-3004.

 

ŠTYCH, Přemysl, HOFMAN, Petr. Dlouhodobé změny využití krajiny v říční nivě středního Polabí. Geografické rozhledy, 2012, 21(5), 11-12. ISSN 1210-3004.

 

KUČERA, Zdeněk, ŠTYCH, Přemysl, JELÉNEK, Jan. Zaniklá sídla: jejich vznik, poznání a rekonstrukce. Geografické rozhledy, 2011, 20(4), 32-32. ISSN 1210-3004.

 

KUČERA, Zdeněk, BIČÍK, Ivan, ŠTYCH, Přemysl, KUPKOVÁ, Lucie. Vývoj využití krajiny Česka pomocí geografických informačních systémů a dálkového průzkumu Země. Geografické rozhledy, 2011, 20(5), 14-18. ISSN 1210-3004.

 

ŠTYCH, Přemysl, JELÉNEK, Jan. Počítačové rekonstrukce krajiny-objevujeme historii zaniklých sídel pomocí moderních geoinformačních technologií. Geografické rozhledy, 2011, 20(4), 10-11. ISSN 1210-3004.

 

ŠTYCH, Přemysl. Historie a perspektivy dálkového průzkumu Země v Evropě. Geografické rozhledy, 2011, 20(5), 10-11. ISSN 1210-3004.

 

ŠTYCH, Přemysl. Hodnocení dlouhodobých změn využití krajiny ve vybraných modelových územích středních Čech. Bohemia centralis, 2010, 30(12/2010), 121-138. ISSN 0231-5807.

 

ŠTYCH, Přemysl. Long-term land use changes and the quality of agricultural land in Czechia. GeoScape, 2009, 4(2009) (1), 66-73. ISSN 1802-1115.

 

ŠTYCH, Přemysl. Metody hodnocení územních diferenciací dlouhodobých změn využití země. Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, 2007, 2007(13), 137-142. ISSN 1213-7901.

 

ŠTYCH, Přemysl. Finsko – země krásné přírody a laskavých lidí. Geografické rozhledy, 2003, 12(3), 82-83. ISSN 1210-3004.

 

 

Články v recenzovaných sbornících

 

LAŠTOVIČKA, Josef, HLADKÝ, Radovan, ŠTYCH, Přemysl, HOLMAN, Lukáš. Evaluation of forest disturbances in the Low Tatras National Park using time series of satellite images. In. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, www.sgem.org, SGEM2017 Conference Proceedings, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 23, s. 87-100, ISBN 978-619-7408-03-4. (WoS)

 

DICU, Ioana, ŠTYCH, Přemysl, PATEL, Nilanchal, BANUC, G.T. The spatio temporal analysis of drought episodes within Czech republic in relation with the land use and vegetation stress. In. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, June 30 – 6 July, 2016, Book2, Vol. 3, s. 541-548. ISBN 978-1-5108-2990-9. (WoS)

 

ŠTYCH, Přemysl, STRÁNSKÝ, Radek. Dlouhodobé změny využití krajiny v méně příznivých oblastech pro zemědělství v kontextu vývoje zemědělské dotační politiky. In: Havlíček, T., Chromý, P., Jančák, V., Marada, M. (eds.): Problémy periferních oblastí. 1. vyd. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 2005. s. 61-73. ISBN 80-86561-21-6.

 

ŠTYCH, Přemysl. Hodnocení vlivu nadmořské výšky reliéfu na vývoj změn využití půdy Česka 1845, 1948 a 1990. In. Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds.): Geografie na cestách poznání: sborník příspěvků k šedesátinám Ivana Bičíka. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 2003. s. 59-70. ISBN 80-86561-10-0.

 

 

 

Učebnice a učební texty

 

ŠTYCH, Přemysl, GRILL, Stanislav, BRAVENÝ, Libor. Funkční nástroje ArcGIS 9.1. 1. vyd. Česká kosmická kancelář, o.p.s., Praha, 2007. 65 s.

 

ŠTYCH, Přemysl, JEDLIČKA, Jan. Hydrologické modelování v programu ArcGIS. 1. vyd. Česká kosmická kancelář, o.p.s., Praha, 2007. 62 s.

 

ŠTYCH, Přemysl, BLÁHA, Jan D., BRAVENÝ, Libor, GRILL, Stanislav, SCHNEIDER, Michal. Vybrané funkce geoinformačních systémů. 1. vyd. Česká kosmická kancelář, o.p.s., Praha, 2007. 178 s.

 

MARTÍNEK, Karel, KOPAČKOVÁ, Veronika, ŠTYCH, Přemysl, BRAVENÝ, Libor. GIS a DPZ v geologických vědách v prostředí ArcGIS a jeho extenzí. 1. vyd. Česká kosmická kancelář, o.p.s., Praha, 2007. 156 s.

 

MATĚJČEK, Tomáš, ČERMÁK, Zdeněk, JEŘÁBEK, Milan, KALIBOVÁ, Květa, KASTNER, Jiří, LANGHAMMER, Jakub, MUCHA, Ludvík, PŘIBYL, Václav, RAŠKA, Pavel, ŠEFRNA Luděk, ŠTYCH, Přemysl, VILÍMEK, Vít. Malý geografický a ekologický slovník. Nakladatelství České geografické společnosti, Praha, 2007, 136 s., ISBN: 978-80-86034-68-3.

 

Akce dokumentů