E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOblasti výzkumu

Základ vědecké činnosti katedry je ve sféře aplikační i teoretické.

Je založena na spolupráci se zahraničím, ale také s českými institucemi, včetně poskytování podkladů pro zastupitelské i vládní orgány.

Pracovníci katedry se podíleli na výzkumném záměru CEZ: J13/98:113100007 a na výzkumném záměru „Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“ (MSM 0021620831), který byl stěžejním vědeckým programem pracovišť Geografické sekce UK PřF, stejně jako výzkumného projektu PRVOUK P43 Geografie či projektu UNCE – Výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století.

V současné době jsou někteří členové členy výzkumných projektů na geografické sekci Progres Q44 či UNCE – Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace: hybné síly a mechanismy jejich vývoje.

Další vědeckou aktivitou je grantová činnost.

Hlavní oblasti výzkumu členů katedry

Jméno Hlavní oblast výzkumu
RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
boris.burcin@natur.cuni.cz
populační prognózy, analýza úmrtnosti,
regionální diferenciace populačního vývoje,
metody a modely v demografii,
aplikovaná demografie
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
ludmila.fialova@natur.cuni.cz
historická demografie,
dějiny obyvatelstva České republiky
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.

klara.hulikova@natur.cuni.cz
analýza úmrtnosti se zaměřením na nejvyšší věky,
aplikovaná demografie v oblasti
školství a pojišťovnictví,
matematický a statistický metody v demografii
doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
jirina.kocourkova@natur.cuni.cz
rodinná a populační politika,
reprodukční chování a plánované rodičovství
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
tomas.kucera@natur.cuni.cz
populační prognózy, regionální a lokální populační vývoj,
aplikovaná demografie
RNDr. Barbora Kuprová, Ph.D.
barbora.kuprova@natur.cuni.cz

 

historická demografie
RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D
olga.kurtinova@natur.cuni.cz
vztah mezi ekonomickým a demografickým vývojem, populační/ rodinná politika, formování rodin a plodnost, populační stárnutí, demografické a ekonomické teorie a metody
Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
jitka.rychtarikova@natur.cuni.cz
analýzy populačních trendů České republiky a vyspělých zemí, regionální a sociální aspekty demografických procesů, metody v demografii, aplikovaná demografie
doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
ludek.sidlo@natur.cuni.cz
aplikovaná demografie v oblasti zdravotnictví, 
demografické stárnutí, 
regionální diferenciace demografického 
chování obyvatelstva ČR po roce 1990,
 
PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.anna.stastna@natur.cuni.cz reprodukční chování, formování a rozpad rodiny,
studium životní dráhy a metody event-history analýzy, rodinná politika, analýza dat výběrových šetření
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.alice.velkova@natur.cuni.cz historická demografie, 
sociální stratifikace společnosti 1650-1850,
rodina a domácnost 1650-1850, 
kriminalita žen v 19. století

Akce dokumentů