E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVybrané projekty

Stránky vybraných projektů s dostupnými výsledky
Analýza čerpání a poskytování vybraných zdravotních ambulantních služeb v Česku v závislosti na geodemografických charakteristikách pacientů i poskytovatelů
Stránky věnované projektu TAČR Éta (č. TL01000382), který byl řešen na katedře v období 2018–2020
Generační úmrtnostní tabulky České republiky: data, biometrické funkce a trendy
Stránky věnované projektu GAČR č. P404/12/0883, který byl řešen na katedře v období 2012‒2016.
Hodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče jako klíčového aspektu zdravotní péče v ČR
Stránky věnované projektu TA ČR č. TD03000312, který byl řešen v letech 2016‒2017.

Akce dokumentů