E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO projektu

Základní informace o projektu, jeho cílech a řešitelském kolektivu.

Analýza čerpání a poskytování vybraných zdravotních ambulantních služeb v Česku v závislosti na geodemografických charakteristikách pacientů i poskytovatelů


Anglický název projektu: Analysis of the take-up and provision of selected healthcare services in Czechia based on patient and provider geodemographic characteristics

Zadavatel: TAČR Éta, č. TL01000382

Datum zahájení a ukončení projektu: 02/2018‒12/2020

Hlavní řešitel: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (kontaktní e-mail: ludek.sidlo@natur.cuni.cz

Další členové týmuRNDr. Boris Burcin, Ph.D.doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.

Spolupráce: RNDr. Martin Novák, Ph.D., Mgr. Kateřina Maláková, Mgr. David Černický, Mgr. Daniel Paluba, Mgr. Michaela Šaffová

Stránky projektu: https://www.natur.cuni.cz/demografie/amb


Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je analýza demografických a regionálních rozdílů v čerpání a poskytování ambulantních zdravotních služeb v péči o diabetologické, kardiologické a psychiatrické pacienty, a to nejen v rámci jejich kmenových odborností, postihnutí tohoto vývoje v čase, včetně tvorby odhadů budoucího počtu a struktury pacientů i poskytovatelů zdravotních služeb (PZS). Účelem získání podpory je vytvoření výstupů především ve formě specializovaných map a modelových projekcí, které budou podkladem pro koncepční a strategická rozhodnutí nejenom aplikačního garanta, kterým je Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, ale i pro další zainteresované instituce s ohledem na zvyšující se poptávku po vybraných zdravotních službách v důsledku demografického stárnutí české populace.


Klíčová slova: 

ambulantní zdravotní služby; diabetologie; kardiologie; psychiatrie; poskytovatelé zdravotních služeb; lékaři; pacienti; věková struktura; demografické stárnutí; regionální diferenciace; modelové projekce; Česko


Instituce/organizace, které vyjádřily zájem o spolupráci a využití výsledků projektu:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
  • Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
  • Česká psychiatrická společnost
  • Sdružení praktických lékařů ČR
  • Asociace krajů ČR

Výstupy projektu je možné si prohlédnout zde.

 

Akce dokumentů