E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO projektu

Základní informace o projektu, jeho cílech a řešitelském kolektivu.

 


Generační úmrtnostní tabulky České republiky: data, biometrické funkce a trendy


Název projekt v anglickém jazyce: Cohort life tables for the Czech Republic: data, biometric functions, and trends

Zadavatel: GAČR, č. P404/12/0883

Datum zahájení a ukončení projektu: 2012‒2017

Hlavní řešitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (kontaktní e-mail: jitka.rychtarikova@natur.cuni.cz

Spoluřešitel: Ing. Petr Mazouch, Ph.D. (VŠE v Praze)

Členové týmu: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. (PřF UK); Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D. (VŠE v Praze)


Anotace:

Základním cílem projektu je historicky první konstrukce série úplných generačních úmrtnostních tabulek pro obyvatelstvo Českých zemí/České republiky. Splnění tohoto cíle je rozčleněno do několika dílčích kroků a to: 1) příprava dat, 2) konstrukce kohortních/generačních úmrtnostních tabulek pro generace 1870–1920, specificky pro muže a ženy, 3) metodologická dokumentace. Dalšími cíly, které průběžně navazují na tento základní záměr, je pokročilé statistické modelování a testování neúplných dat; v aplikované sféře širší longitudinální a diferenční analýza včetně mezinárodních komparací. Za účelem zpřístupnění vytvořených dat a informací širší veřejnosti je vybudován webový portál.

Webový portál projektu je rozčleněn do dvou sekcí. Datové výstupy zahrnují všechny biometrické funkce kohortních/generačních úmrtnostních tabulek a metodologickou dokumentaci. Sekce Publikační výstupy má dvě části Odborné příspěvky a Příspěvky na konferencích, které jsou chronologicky uspořádané. Část nazvaná  Odborné příspěvky obsahuje publikace rozčleněné do kategorií Jimp – článek v odborném periodiku impaktovaném; Jsc – článek v odborném periodiku obsaženém v databázi Scopus; Jneimp – článek v odborném periodiku neimpaktovaném; Jrec – článek v českém recenzovaném časopise; B – odborná kniha; C – kapitola v odborné knize; D – článek ve sborníku; Ostatní tištěné publikace. Příspěvky na konferencích jsou rozděleny na ústní prezentace a tištěné postery.

 

Podílející se pracoviště:

  • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

 


 

Datové výstupy

Publikační výstupy

 

 

Akce dokumentů