E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstupy projektu

Nejvýznamnější výstupy projektu s možností jejich stáhnutí.

Specializované mapy s odborným obsahem

Hlavní/závazné výstupy projektu, které vyšly jak v tištěné verzi, tak v elektronické verzi
– v případě zájmu o tištěnou verzi kontaktujte řešitele projektu (ludek.sidlo@natur.cuni.cz)

 • Šídlo, L., Novák, M., Štych, . P., Burcin, B. 2017. Hodnocení dostupnosti primární zdravotní péče v Česku  dostupnost všeobecného praktického lékařství. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-72-2.
 • Šídlo, L., Novák, M., Štych, P., Burcin, B. 2017. Hodnocení dostupnosti primární zdravotní péče v Česku  dostupnost praktického lékařství pro děti a dorost. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-73-9.
 • Šídlo, L., Novák, M., Štych, P., Burcin, B. 2017. Hodnocení dostupnosti primární zdravotní péče v Česku  dostupnost zubního lékařství. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-74-6.
 • Šídlo, L., Novák, M., Štych, P., Burcin, B. 2017. Hodnocení dostupnosti primární zdravotní péče v Česku  dostupnost ambulantní gynekologie. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-75-3.

Specifikace výstupů:

Každá sada se skládá z textové části, kde jsou vysvětleny metodologické postupy a charakteristiky jednotlivých ukazatelů, a osmi mapových listů:  

 • 1: Kapacita poskytovatelů zdravotních služeb
 • 2: Věková struktura poskytovatelů zdravotních služeb I
 • 3: Věková struktura poskytovatelů zdravotních služeb II
 • 4: Potenciální poptávka po zdravotních službách
 • 5: Dojížďka za zdravotními službami I
 • 6: Dojížďka za zdravotními službami II
 • 7: Nabídka poskytování zdravotních služeb ve vztahu k celkové potenciální poptávce
 • 8: Modelování spádových regionů v závislosti na vstupních předpokladech

Jednotlivé publikace je možné si stáhnout ve formátu pdf:

Všeobecné
praktické
lékařství
Praktické
lékařství pro
děti a dorost
Zubní
lékařství
Ambulantní
gynekologie

pdf

pdf

pdf

pdf

 

Další specializované mapy, které vyšly pouze v elektronické verzi 

 • Štych, P., Šídlo, L., Novák, M., Hořínek, J. 2017. Místní dostupnost primární zdravotní péče v Česku  dostupnost všeobecného praktického lékařství. Sada specializovaných map s odborným obsahem. Elektronická verze. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-80-7. 
 • Štych, P., Šídlo, L., Novák, M., Hořínek, J. 2017. Místní dostupnost primární zdravotní péče v Česku  dostupnost praktického lékařství pro děti a dorost. Sada specializovaných map s odborným obsahem. Elektronická verze. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-81-4. 
 • Štych, P., Šídlo, L., Novák, M., Hořínek, J. 2017. Místní dostupnost primární zdravotní péče v Česku  dostupnost zubního lékařství. Sada specializovaných map s odborným obsahem. Elektronická verze. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-82-1. 
 • Štych, P., Šídlo, L., Novák, M., Hořínek, J. 2017. Místní dostupnost primární zdravotní péče v Česku dostupnost ambulantní gynekologie. Sada specializovaných map s odborným obsahem. Elektronická verze. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-83-8. 

Specifikace výstupů:

Každá sada se skládá z textové části, kde jsou vysvětleny metodologické postupy, a šesti mapových listů:  

 • A1 = všichni lékaři, hlavní i vedlejší pracoviště (všechna místa poskytování zdravotních služeb) – z hlediska dostupnosti a z pohledu pacienta lze charakterizovat jako „nejvíce pozitivní variantu“
 • A2 = všichni lékaři, pouze hlavní pracoviště (primární místa poskytování zdravotních služeb)
 • B1 = lékaři mladší 65 let, hlavní i vedlejší pracoviště
 • B2 = lékaři mladší 65 let, pouze hlavní pracoviště
 • C1 = lékaři mladší 60 let, hlavní i vedlejší pracoviště
 • C2 = lékaři mladší 60 let, pouze hlavní pracoviště („nejvíce problematická varianta“)

Jednotlivé publikace je možné si stáhnout ve formátu pdf:

Všeobecné
praktické
lékařství
Praktické
lékařství pro
děti a dorost
Zubní
lékařství
Ambulantní
gynekologie

pdf

pdf

pdf

pdf

 


Analytické, metodologické a doporučující studie


Aplikace


Články v odborném periodiku

 • Šídlo, L., Novák, M., Štych, P., Burcin, B. 2017. K otázce hodnocení dostupnosti zdravotní péče v Česku. Časopis lékařů českých, 156(1), s. 43-50. Po přihlášení dostupné zde. (SCOPUS)
 • Kocová, M., Novák, M., Šídlo, L. 2016. Accessibility of diabetes care in the Czech Republic. AUC Geographica, 51(2), s. 169-178. DOI: http://dx.doi.org/10.14712/23361980.2016.14. (SCOPUS)

Příspěvky v konferenčním sborníku

 • Šídlo, L. 2016. Regionální rozdíly v demografické struktuře praktických lékařů v Česku. In: Tišliar, P. (ed.): Populačné štúdie Slovenska 8. Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo a Centrum pro historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska FIF UK v Bratislave. s 129-136. ISBN 978-80-89881-00-0.

Příspěvky na odborných konferencích

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou ústní prezentace:

 • Šídlo, L., Burcin, B.  2017. Regionální rozdíly v dostupnosti všeobecného praktického lékařství v Česku. 8. ročník mezinárodní vědecké konference "Region v rozvoji společnosti", Brno, 19. a 20. listopad 2017.
 • Šídlo, L., Burcin, B.  2017. Role (geo)demografie v otázce hodnocení dostupnosti zdravotní péče v Česku.  XLVII. konference České demografické společnosti "Demografické a geodemografické aplikace ve veřejné a komerční sféře", Jindřichův Hradec, 18. a 19. května 2017. Dostupný z http://www.czechdemography.cz/res/archive/003/000383.pdf?seek=1495222370.
 • Šídlo, L., Burcin, B., Novák, M. 2017. Demographic ageing: a key aspect of the availability of primary health care in Czechia. Population Aging: Challenges and Opportunities. University of Economics, Prague, 3-4 February 2017.
 • Konečná, H, Šídlo, L., Burcin, B., Štych, P. 2016. Geodemographic Aspects of Primary Care Access: The Czech Republic. ISQua’s 33rd International Conference, Tokyo, Japan. 19 October 2016.

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou tištěného posteru:


 

Akce dokumentů