E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDiferenční úmrtnost v České republice a její regionální aspekty

Differential mortality in the Czech Republic from regional perspective

Zadavatel: Grant GA UK, Praha ČR

Číslo projektu: 342/1998/A SP/PrF

Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Doba řešení: 1998–2000

 

 

 

Akce dokumentů