E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDemografické chování obyvatelstva České republiky během přeměny společnosti po roce 1989

Demographic behaviour of the population of the Czech Republic during the transformation of society after 1989

Zadavatel: GA AV, 1994–1995

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.

 

Hlavní výstupy:

  • Kučera M., Fialová L.: The main features of population development in the Czech Republic during the transformation of Society. Czech Sociological review 5, 1997, č. 1, s. 93-111.
  • Kučera, M., Fialová L.: Demografické chování obyvatelstva České republiky během přeměny společnosti po roce 1989. Praha, Sociologický ústav 1996, 99 s. 

 

Akce dokumentů