E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně řešené projekty/granty

Projekty a granty, které řeší, nebo na kterých se podílí, v současné době katedra demografie a geodemografie
Demografické souvislosti asistované reprodukce v Česku
Demographic consequences of assisted reproduction in Czechia
Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky
Improvement of data basis for development and evaluation of family policy
Projekt EXPRO 2020
Project EXPRO 2020
STUDENTSKÉ GRANTY
Projekty financované z Grantové agentury Univerzity Karlovy (GAUK), určené pro studenty v doktorském anebo v magisterském studijním programu.

Akce dokumentů