E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDemografické souvislosti asistované reprodukce v Česku

Demographic consequences of assisted reproduction in Czechia

Zadavatel: GAČR, 2021–2023 (č. 21-31691S) 

Hlavní řešitel: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.

Další členové týmudoc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D., RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.RNDr. Boris Burcin, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.


Anotace:

Projekt se zabývá otázkou širších demografických souvislostí rozšiřujícího se využívání metod asistované reprodukce. Význam demografického přístupu k asistované reprodukci narůstá v kontextu reprodukčního stárnutí doprovázejícího nízkou úroveň plodnosti ve vyspělých zemích. Cílem projektu je zhodnotit význam využívání metod asistované reprodukce pro nedávné a budoucí trendy plodnosti v Česku (z hlediska časování i úrovně). Projekt se dále zaměří na identifikaci socio-demografických charakteristik rodiček, které podstoupily léčbu pomocí metod asistované reprodukce, a na zhodnocení souvislostí mezi využíváním asistované reprodukce a zdravotními dopady, které jsou relevantní z demografického hlediska, především porodní hmotností, gestačním stářím a vícečetnými porody. Cílem souhrnné analýzy bude zhodnotit, do jaké míry lze určitá rizika nepříznivých zdravotních dopadů přičítat léčbě metodami asistované reprodukce a nakolik naopak socio-demografickým specifikám matek, které asistovanou reprodukci využily.

Projekt bude využívat jedinečné datové soubory z Národního registru reprodukčního zdraví (ÚZIS) a z hlášení o narození (ČSÚ), které poskytují informace o všech dětech a matkách, které porodily v Česku (2013–2018).

Cíle projektu:

Prohloubit znalosti o demografických důsledcích asistované reprodukce v Česku s ohledem na: 1) úroveň a časování plodnosti, 2) zastoupení vícečetných porodů, 3) vybrané zdravotní souvislosti (nízká porodní hmotnost, předčasné porody, porody císařským řezem), 4) individuální charakteristiky rodiček a novorozenců po asistované reprodukce.

Akce dokumentů