E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBiologicko-sociální vlivy jako determinující faktory pro vznik vybraných typu vrozených vad v České republice

Bio-social determinants generating selected congenital malformations in the Czech Republic

Zadavatel: Grant IGA, Praha ČR

Číslo projektu: NJ/5764-3

Spoluřešitel: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Doba řešení: 1999–2001

 

 

 

Akce dokumentů